Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 KAANETEEMA | MIKS ON JUMAL PALJUDELE KAUGE?

Tõde võib teha sind vabaks

Tõde võib teha sind vabaks

Kord Jeruusalemmas olles rääkis Jeesus oma isast Jehoovast ja paljastas tolleaegsete valeusu juhtide tõelise palge (Johannese 8:12—30). See, mis ta tol korral kõneles, näitab meile, kuidas analüüsida üldlevinud uskumusi Jumala kohta. Jeesus ütles: „Kui te jääte minu sõna juurde, siis te olete tõesti minu jüngrid ning te õpite tundma tõde ja see tõde teeb teid vabaks” (Johannese 8:31, 32).

Nende sõnadega andis Jeesus mõõdupuu, mille alusel otsustada, kas mingi usuline õpetus on tõene või mitte. Kui Jumala kohta midagi väidetakse, oleks meil hea endalt küsida: kas see on kooskõlas Jeesuse sõnadega ning ülejäänud Piibliga? Meil tasub võtta eeskujuks need, kes kuulasid apostel Paulust ning kes uurisid „hoolega iga päev pühakirjast, kas need asjad [mida nad õppisid] on nii” (Apostlite teod 17:11).

Marco, Rosa ja Raymonde, keda tsiteeriti esimeses artiklis, vaagisid hoolega oma uskumusi, kui hakkasid Jehoova tunnistajatega Piiblit uurima. Milliseid tundeid õpitu neis tekitas?

Marco: „Minu ja mu naise piibliõpetaja vastas meie küsimustele alati Piibli põhjal. Meie armastus Jehoova vastu kasvas ja me saime ka abikaasadena lähedasemaks.”

Rosa: „Alguses arvasin, et Piibel on lihtsalt inimeste mõtteid täis filosoofiline raamat, mis püüab selgitada Jumala olemust. Vähehaaval leidsin aga Piiblist vastused oma küsimustele. Nüüd olen Jehoovaga lähedane. Ta on keegi, keda võin usaldada.”

Raymonde: „Palusin Jumalalt abi, et teda tundma õppida. Peagi pärast seda hakkasime koos mehega Piiblit uurima. Viimaks ometi saime teada tõe Jehoova kohta. Olime ülirõõmsad, kui mõistsime, milline Jumal ta tegelikult on.”

Piibel ainult ei paljasta valesid seoses Jumalaga, vaid näitab ka, kui kütkestavad omadused tal on. Jumala inspireeritud Sõna aitab meil saada „aru sellest, mida Jumal meile lahkesti on andnud”, ehk mõista, mis on tõde Jumala ja tema eesmärkide kohta (1. Korintlastele 2:12). Miks mitte võtta aega ja ise veenduda selles, et Piiblist võib leida vastused üldlevinud, kuid samas elulistele küsimustele seoses Jumala, elu eesmärgi ja meie tulevikuga? Vaata veebisaidilt jw.org/et jaotust „Piibli õpetused” > „Vastused piibliküsimustele”. Samuti võid paluda endale piiblikursust kas sellel veebilehel või mõnelt Jehoova tunnistajalt. Seda tehes ei pruugigi Jumal enam nii kauge näida.