Taga a kɔnɔkow lajɛ

Biblotɛki

An ka gafew ni fɛɛn wɛrɛw lajɛ, u minw basiginin be Bibulu kan. Kɔrɔsili Sangaso ni Réveillez-vous ! kuraw ani gafe wɛrɛ minw yirala jukɔrɔ, u kalan wala u telesarse. An ka gafew kalangwɛ lamɛn gwansan kaan caaman na. Videwow filɛ wala u telesarse kaan caaman na, hali bobow kumacogo la.

 

GAFEW NI KITABUNINW

Mɔgɔw kanu: U kɛ Krista ka kalandenw ye

Sɛbɛ nin kuun ye k’i dɛmɛ ka kɛ ni kerecɛn jogow ye an ka waajuli baara kama.

GAFEW NI KITABUNINW

Mɔgɔw kanu: U kɛ Krista ka kalandenw ye

Sɛbɛ nin kuun ye k’i dɛmɛ ka kɛ ni kerecɛn jogow ye an ka waajuli baara kama.

Zurunaliw

KƆRƆSILI SANGASO—KALAN

KƆRƆSILI SANGASO—KALAN

Gafew ni kitabuninw

Gafe minw be ɛntɛrɛnɛti kan, yɛlɛmani be se ka sɔrɔ olu kɔnɔkow la. Nka o yɛlɛmani ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ gafew yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ.

fɛɛn wɛrɛw

JW Library

Tɛmɛ JW Library fɛ ka Bibulu kalan ani k’a sɛgɛsɛgɛ. La Bible. Traduction du monde nouveau b’a kɔnɔ kaan caaman na ani Bibulu bayɛlɛmanin wɛrɛw fana.

Biblotɛki Ɛntɛrɛnɛti kan (ouvre une nouvelle fenêtre)

Baara kɛ ni Jehova Seerew ka gafew ye ka Bibulu ka barokun dɔw sɛgɛsɛgɛ.