Taga a kɔnɔkow lajɛ

Kerecɛnw ka ɲɛnamaya n’u ka waajuli baara: Lajɛnsɛbɛ

Bibulu kalangwɛ min ka ɲi ka kɛ lɔgɔkun kɔnɔ, ale porogramu ani kalan minw basiginin be o kalangwɛ kan, olu be sɔrɔ sɛbɛ nin kɔnɔ: Kerecɛnw ka ɲɛnamaya n’u ka waajuli baara Lajɛnsɛbɛ. Jehova Seerew ka lajɛn minw be kɛ lɔgɔkun kɔnɔ, olu la kelen ka porogramu ani kalanw fana be sɔrɔ a kɔnɔ.

 

U YIRA TEN

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ

ƝƐNAMAYA ANI WAAJULI BAARA LAJƐNSƐBƐ