Sektionen Audio indeholder mange samlinger af lydindspilninger, deriblandt musik, hørespil og dramatiserede bibeloplæsninger.

(Bemærk: Billeder af en Roku 3-fjernbetjening vises i denne vejledning. Din fjernbetjening ser måske lidt anderledes ud).

Vælg Audio på hjemmesiden JW Broadcasting for at se de tilgængelige samlinger af lydindspilninger. Følg nedenstående fremgangsmåde for at finde lydindspilninger og lytte til dem:

 Lyt til en lydfil

Brug pilene på din Roku-fjernbetjening for at navigere rundt på siden Audio. Når en lydfil er markeret, vil en tekstboks poppe op med oplysninger om lydfilens titel og varighed.

 • Pil op og pil ned: Gå ind i en anden samling. Titlen på samlingen kan se oven over karruseloversigten.

 • Pil til venstre og pil til højre: Scroll gennem lydfilerne i en samling.

Tip: Talangivelsen øverst til højre viser hvor mange lydfiler der er i den pågældende samling, og nummeret på den film du i øjeblikket har markeret.

Tryk OK for at vælge den markerede lydfil og se valgmulighederne for lydfilen. Vælg én af følgende muligheder:

 • Play: Afspil lydfilen fra begyndelsen.

 • Pause: Sæt afspilningen på pause.

 • Resume: Fortsæt afspilningen af lydfilen.

  Bemærk: Systemet kan huske hvor langt du er nået i afspilningen af lydfilen selvom du får vist valgmulighederne for filen. Hvis du går ind på noget andet, vil systemet ikke huske hvor langt du var nået.

 • Play All in This Collection: Afspil alle lydfilerne i den samling du er inde på, begyndende med den lydfil du har markeret.

  Bemærk: Afspilningen af samlingen vil stoppe når alle lydfilerne i samlingen er blevet afspillet.

 Lyt til en samling af lydfiler

Ud over at du kan afspille lydfiler enkeltvist, kan du også lytte til en hel samling. Det kan du gøre på en af følgende måder:

 • Play All in This Collection: Fra siden Audio kan du navigere frem til og vælge den lydfil du gerne vil høre. Vælg derefter Play All in This Collection.

 • Afspil alle: Vælg denne funktion fra karruseloversigten hvis du ønsker at afspille alle lydfilerne i en samling, begyndende med den første lydfil.

 • Shuffle: Vælg denne funktion fra karruseloversigten hvis du ønsker at afspille alle lydfilerne i en samling i vilkårlig rækkefølge.

Bemærk: Afspilningen af samlingen vil stoppe når alle lydfilerne i samlingen er blevet afspillet.

 Betjening af lydafspilning

Når en lydfil afspilles, kan du betjene afspilningen med din Roku-fjernbetjening på følgende måde:

 • Pause: Sæt lydafspilningen på pause. Tryk på den samme knap igen for at fortsætte afspilningen.

 • Spol frem: Spol et par sekunder frem.

 • Spol tilbage: Spol et par sekunder tilbage.

  Tip: Hold øje med markøren under billedet for at se hvor langt du spoler hver gang du trykker på knappen.

 • Pil til højre: Gå videre til den næste lydfil i samlingen (eller, hvis det afspilles med funktionen Bland, til den næste lydfil i vilkårlig rækkefølge).

 • Pil til venstre: Gå tilbage til den forrige lydfil i samlingen (eller, hvis det afspilles med funktionen Shuffle, til den forrige lydfil i vilkårlig rækkefølge).

 • Knappen tilbage: Gå tilbage til siden Audio.