Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

JW BROADCASTING

Se videoer på Amazon Fire TV

Se videoer på Amazon Fire TV

Du kan se samtlige videoer med alle betjeningsmuligheder (pause, spol eller hop frem og tilbage). Se én video eller alle videoer i en kategori eller samling.

(Bemærk: Din fjernbetjening kan se anderledes ud end den der er vist i denne vejledning).

 Find og afspil en video

Vælg Kategorier øverst på startsiden for at se de tilgængelige videokategorier. Navigér mellem kategorierne ved hjælp af din Amazon Fire TV-fjernbetjening. Tryk på Vælg-knappen for at vælge den markerede kategori.

Nogle videoer findes under flere kategorier. For eksempel kan videoen Den fortabte søn vender hjem findes under Videoer, Familien og Teenagere.

Vælg Bland for at afspille alle videoer i en kategori i vilkårlig rækkefælge.

Hver kategori indeholder flere samlinger. Hver række indeholder en samling af videoer. Navnet på samlingen står oven over rækken.

Brug din fjernbetjening til at navigere mellem samlingerne:

 • Op og ned: Gå til en anden samling af videoer.

 • Højre og venstre: Scroll gennem videoerne i en samling.

Der findes to muligheder for at afspille alle videoer i en samling:

 • Vælg Afspil alle-funktionen for at afspille alle videoerne i samlingen, begyndende med den første.

 • Vælg Bland for at afspille alle videoer i samlingen i vikårlig rækkefølge.

Bemærk: Afspilningen stopper når alle videoerne i samlingen har været vist.

Vælg en video for at få vist siden med oplysninger om videoen. Vælg en af de følgende muligheder:

 • Afspil: Afspil videoen fra begyndelsen.

 • Afspil alle: Afspil alle videoer i samlingen, begyndende med den valgte. Afspilningen stopper når alle videoerne i samlingen har været vist.

 • Genoptag: Genoptag afspilningen af videoen fra hvor du var nået til.

Rækken i bunden af siden med oplysninger om videoen viser andre videoer i den valgte samling. Tryk ned for at gå til rækken med de andre videoer, og tryk op igen for at gå tilbage til siden med oplysninger om videoen.

 Betjening af afspilning

Når en video afspilles, kan du betjene afspilningen med din Amazon Fire TV-fjernbetjening på følgende måde:

 • Afspil/pause: Sæt videoen på pause. Tryk på den samme knap igen for at fortsætte afspilningen.

 • Spol frem eller højre: Spol hurtigt frem i videoen. Når indikatoren på afspilningstidslinjen er på det sted hvor du ønsker at se fra, skal du trykke på Afspil-knappen.

 • Spol tilbage eller venstre: Spol tilbage mod begyndelsen af. Når indikatoren på afspilningstidslinjen er på det sted hvor du ønsker at se fra, skal du trykke på Afspil-knappen.

 • Tilbage: Gå tilbage til siden med oplysninger om videoen.

 Se en af de nyeste eller en af de aktuelle videoer

På startstiden på JW Broadcasting finder du to videosamlinger:

 1. Aktuelt: Vidoer der kan have særlig interesse. Det kunne for eksempel være videoerder skal bruges til vores ugentlige møder eller i forbindelse med familiestudie.

 2. Nyeste videoer: De senest tilføjede videoer.