Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

JW BROADCASTING

Lyt til lydindspilninger på Apple TV

Lyt til lydindspilninger på Apple TV

Sektionen Lydindspilninger indeholder mange samlinger af lydindspilninger, deriblandt musik, hørespil og dramatiserede bibeloplæsninger.

(Bemærk: Billeder af en Siri-fjernbetjening vises i denne vejledning. Din fjernbetjening ser måske lidt anderledes ud).

Vælg Lydindspilninger på JW Broadcasting-hjemmeskærmen for at se de tilgængelige samlinger af lydindspilninger. Følg nedenstående fremgangsmåde for at finde lydindspilninger og lytte til dem:

 Lyt til en lydfil

Hver række på skærmen indeholder en samling af lydfiler. Navnet på samlingen står oven over rækken.

 • Stryg op eller ned på Touch-overfladen for at gå til en anden samling.

 • Stryg til venstre eller højre på Touch-overfladen for at scrolle gennem lydfilerne i en samling. Billedet til den markerede lydfil vises lidt større end de andre.

 • Tryk på Touch-overfladen for at vælge den markerede lydfil og få vist siden med oplysninger om lydfilen.

Vælg en af de følgende muligheder:

 • Afspil: Afspil lydfilen fra begyndelsen.

 • Afspil alle: Afspil alle lydfilerne i samlingen, begyndende med den valgte lydfil. Afspilningen stopper når alle filerne i samlingen har været afspillet.

 • Genoptag: Genoptag afspilningen fra hvor du var nået til.

Rækken i bunden af siden med oplysninger om lydfilen viser andre filer i den valgte samling. Stryg ned for at gå til rækken med de andre filer, stryg op igen for at gå tilbage til siden med oplysninger om lydfilen.

 Lyt til en samling af lydfiler

Ud over at du kan afspille lydfiler enkeltvist, kan du også lytte til en hel samling. Fra siden Lydindspilninger kan du gå til den samling af lydfiler du gerne vil høre, vælg derefter en af følgende muligheder:

 • Afspil alle: Afspil alle lydfilerne i samlingen, begyndende med den første.

 • Bland: Afspil alle lydfilerne i samlingen i vilkårlig rækkefølge.

Afspilningen stopper når alle filerne i samlingen har været afspillet.

 Betjening af lydafspilning

Når en lydfil afspilles, kan du betjene afspilningen med din Siri-fjernbetjening på følgende måde:

 • Afspil/pause: Sæt lydafspilningen på pause. Tryk på den samme knap igen for at fortsætte afspilningen. Du kan også trykke i midten af Touch-overfladen for at afspille eller sætte på pause.

 • Spol tilbage: Når lydfilen er sat på pause, kan du stryge fingeren til venstre for at spole tilbage mod begyndelsen af filen. Tryk Afspil/pause for at genoptage afspilningen.

 • Spol frem: Når lydfilen er sat på pause, kan du stryge fingeren til højre for at spole frem mod slutningen af filen. Tryk Afspil/pause for at genoptage afspilningen.

 • Hop frem: For at hoppe ti sekunder frem skal du først placere fingeren på højre side af Touch-overfladen.

 • Når statusindikatoren i bunden af skærmen viser Hop-ikonet, skal du trykke på Touch-overfladen.

 • Hop tilbage: For at hoppe ti sekunder tilbage skal du først placere fingeren på venstre side af Touch-overfladen.

 • Når statusindikatoren i bunden af skærmen viser Hop-ikonet, skal du trykke på Touch-overfladen.

 • Menu: Gå tilbage til siden med oplysninger om lydfilen.