Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

JW BROADCASTING

Se videoer på Roku

Se videoer på Roku

Du kan se samtlige videoer med alle betjeningsmuligheder (pause, spol tilbage eller spol frem). Se én video eller alle videoer i en kategori eller samling.

(Bemærk: Din Roku-fjernbetjening kan se anderledes ud end den der er vist i denne vejledning).

 Find og afspil en video

Vælg Kategorier øverst på startsiden for at se de tilgængelige videokategorier. Brug pilene på din fjernbetjening for at gennemse kategorierne i menuen. Tryk på OK for at vælge den markerede kategori.

Nogle videoer findes under flere kategorier. For eksempel kan videoen Den fortabte søn vender hjem findes under Videoer, Familien og Teenagere.

Vælg Shuffle for at afspille alle videoer i en kategori i vilkårlig rækkefælge.

Hver kategori indeholder flere samlinger. Hver række indeholder en samling af videoer. Titlen på samlingen kan ses over rækken.

Brug fjernbetjeningen til at bladre mellem samlingerne:

 • Pil op og pil ned: Gå til en anden samling.

 • Pil til venstre og pil til højre: Scroll gennem videoerne i en samling.

Der findes to muligheder for at afspille alle videoer i en samling:

 • Vælg Play All for at afspille alle videoer i samlingen, begyndende med den første.

 • Vælg Shuffle for at afspille alle videoer i samlingen i vikårlig rækkefølge.

Bemærk: Afspilningen stopper når alle videoer i samlingen er blevet afspillet.

Vælg en video for at få vist Video Details.Vælg én af følgende muligheder på siden:

 • Resume: Denne mulighed vises kun hvis du tidligere har stoppet videoen inden den var færdig. Når du vælger Resume, starter videoen der hvor du tidligere nåede til.

 • Play eller Play From Beginning: Afspil videoen fra begyndelsen.

 • Play With Subtitles: Denne mulighed vises hvis undertekster til døve og hørehæmmede er tilgængelige for den valgte video. Hvis du vælger at afspille videoen med disse undertekster, vil du fremover få vist underteksterne på alle videoer (hvor det er muligt). Vælg Play Without Subtitles hvis du ønsker at slå undertekster til døve og hørehæmmede fra.

 • Play All in the Collection: Afspil alle videoer i den samling du er inde på, begyndende med den video du har markeret. Afspilningen vil stoppe når alle videoer i samlingen er blevet afspillet.

Rækken under Video Details viser hvilke andre videoer der findes i den valgte samling. Tryk ned for at vælge rækken og op for at vende tilbage til Video Details.

 Betjening af filmafspilning

Når en video afspilles, kan du betjene afspilningen med din fjernbetjening på følgende måde:

 • Play/Pause: Sæt videoen på pause. Tryk på den samme knap igen for at fortsætte afspilningen.

 • Pil til højre: Spol et par sekunder frem. Hold knappen nede for at spole hurtigt gennem videoen. Når markøren er på det sted du ønsker at afspille fra, skal du trykke Play eller OK.

 • Spol frem: Spol automatisk gennem videoen. Når markøren er på det sted du ønsker at afspille fra, skal du trykke Play eller OK.

 • Pil til venstre: Spol et par sekunder tilbage. Hold knappen nede for at spole hurtigt gennem videoen. Når markøren er på det sted du ønsker at afspille fra, skal du trykke Play eller OK.

 • Spol tilbage: Spol hurtigt tilbage mod begyndelsen af videoen. Når markøren er på det sted du ønsker at afspille fra, skal du trykke Play eller OK.

 • Back: Gå tilbage til siden Video Details.

 Se aktuelle eller nyeste videoer

På startsiden på JW Broadcasting finder du to videosamlinger:

 1. Aktuelle videoer: Videoer af særlig interesse, for eksempel dem der skal bruges ved vores ugentlige møder eller familieaften.

 2. Nyeste videoer: De senest tilføjede videoer.