Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

JW BROADCASTING

Lyt til lydindspilninger på Amazon Fire TV

Lyt til lydindspilninger på Amazon Fire TV

Sektionen Lydindspilninger indeholder mange samlinger af lydindspilninger, deriblandt musik, hørespil og dramatiserede bibeloplæsninger.

(Bemærk: Det er muligt at din fjernbetjening ser lidt anderledes ud end den der er vist i denne vejledning).

Vælg Lydindspilninger på hjemmeskærmen for at se de tilgængelige samlinger af lydindspilninger. Følg nedenstående fremgangsmåde for at finde lydindspilninger og lytte til dem:

 Lyt til en lydfil

Hver række på skærmen indeholder en samling af lydfiler. Navnet på samlingen står oven over rækken.

 • Op og ned: Gå til en anden samling.

 • Højre og venstre: Scroll gennem lydfilerne i en samling.

Tryk på Vælg-knappen for at vælge den markerede lydfil og få vist siden med oplysninger om lydfilen.

Vælg en af de følgende muligheder:

 • Afspil: Afspil lydfilen fra begyndelsen.

 • Afspil alle: Afspil alle lydfilerne i samlingen, begyndende med den valgte lydfil. Afspilningen stopper når alle filerne i samlingen har været afspillet.

 • Genoptag: Genoptag afspilningen fra hvor du var nået til.

Rækken i bunden af siden med oplysninger om lydfilen viser andre lydinspilninger i den valgte samling. Tryk ned for at gå til rækken med de andre filer, tryk op igen for at gå tilbage til siden med oplysninger om lydfilen.

 Lyt til en samling af lydfiler

Ud over at du kan afspille lydfiler enkeltvist, kan du også lytte til en hel samling. Find den samling af lydfiler du gerne vil høre, vælg derefter en af følgende muligheder:

 • Afspil alle: Afspil alle lydfilerne i samlingen, begyndende med den første.

 • Bland: Afspil alle lydfilerne i samlingen i vilkårlig rækkefølge.

Afspilningen stopper når alle filerne i samlingen har været afspillet.

 Betjening af lydafspilning

Når en lydfil afspilles, kan du betjene afspilningen med din Amazon Fire TV-fjernbetjening på følgende måde:

 • Afspil/pause: Sæt lydafspilningen på pause. Tryk på den samme knap igen for at fortsætte afspilningen.

 • Spol frem: Spol hurtigt frem i lydfilen. Tryk på Afspil-knappen for at genoptage afspilningen.

 • Spol tilbage: Spol tilbage mod begyndelsen af lydfilen. Tryk på Afspil-knappen for at genoptage afspilningen.

 • Tilbage: Gå tilbage til siden med oplysninger om lydfilen.