Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vidste du det?

Vidste du det?

Hvilke udfordringer stod Herodes over for da han skulle genopbygge templet i Jerusalem?

Salomon opførte Jerusalems første tempel på en høj og fik bygget støttemure på øst- og vestsiden af højen så der kunne anlægges terrasser rundt om helligdommen. Herodes ville bygge et tempel der var mere imponerende end Salomons, så han gik i gang med at ombygge og udvide det eksisterende tempel.

Herodes’ ingeniører gjorde det flade område nord for templet større så terrasserne kunne udvides i den retning. Mod syd blev plateauet forlænget med 32 meter. For at kunne gøre det byggede man en række hvælvinger af sten og en tyk støttemur. Visse steder var denne mur 50 meter høj.

Herodes bestræbte sig for ikke at krænke jødernes følelser eller forstyrre tjenesten og ofringerne i templet. Den jødiske historiker Josefus fortæller at Herodes endda uddannede jødiske præster som stenhuggere og tømrere for at undgå at arbejdere der ikke var berettiget til det, skulle komme ind på de hellige områder.

Herodes oplevede ikke at se projektet fuldført. I år 30 e.v.t. havde genopbygningen stået på i 46 år. (Johannes 2:20) Arbejdet blev fuldført af Herodes’ oldebarn, Agrippa II, i midten af det første århundrede e.v.t.

Hvorfor troede folk på Malta at apostlen Paulus var morder?

Retfærdighedens gudinde (til venstre) slår uretfærdighedens gudinde

Nogle af Maltas indbyggere har måske været påvirket af begreberne i græsk religion. Tænk på det der skete efter Paulus’ skibbrud på Malta, som er beskrevet i bogen Apostelgerninger. Da apostlen lagde et bundt tørre grene på bålet, som var blevet tændt for at holde hans skibbrudne medrejsende varme, kom en giftslange og bed sig fast i hans hånd. Da øens indbyggere så det, sagde de: “Dette menneske er uden tvivl en morder, og selv om han nåede i sikkerhed fra havet, har den hævnende retfærdighed ikke tilladt ham at blive i live.” – Apostelgerninger 28:4.

Ordet “retfærdighed” er her oversat fra det græske ord “di’ke”. Dette ord kan betyde “retfærdighed” som begreb. Men i græsk mytologi var Dike navnet på retfærdighedens gudinde. Man mente at hun holdt øje med hvad menneskene foretog sig, og indberettede skjulte uretfærdigheder til Zeus så de skyldige kunne blive straffet. Ifølge en kilde kan Maltas beboere have tænkt: “Til trods for at Paulus undslap havet, er han en mærket mand som gudinden Dike nu tager sig af ... ved hjælp af slangen.” Men øens beboere ændrede indstilling da de opdagede at Paulus ikke havde taget skade.