Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

AKTUELLE VISDOMSORD FRA GAMLE DAGE

Tilgiv frit hinanden

Tilgiv frit hinanden

BIBELSK PRINCIP: “Bliv ved med ... at tilgive hinanden hvis nogen har en grund til klage imod en anden. Ligesom Jehova frit har tilgivet jer, sådan skal I også gøre.” – Kolossenserne 3:13.

Hvad betyder det? I Bibelen bliver synd sammenlignet med gæld, og tilgivelse bliver sammenlignet med at annullere gæld. (Lukas 11:4) Et opslagsværk siger at det græske ord der i Bibelen er oversat med “tilgive”, betyder “at eftergive en gæld ved ikke at gøre krav på den”. Når vi vælger at tilgive nogle der har behandlet os uretfærdigt, giver vi altså afkald på enhver form for kompensation fra vedkommende. At vi er villige til at tilgive, betyder ikke at vi accepterer den forkerte handling eller bagatelliserer den skade den har forvoldt os. Men vi beslutter os for at give slip på vores vrede og bitterhed, selvom vi måske har en gyldig “grund til klage”.

Er det praktisk anvendeligt i dag? Vi er alle ufuldkomne, og derfor synder vi. (Romerne 3:23) Af den grund gør vi klogt i at være indstillet på at tilgive andre, for før eller senere får vi brug for at andre tilgiver os. Hertil kommer at det er en fordel for os selv at vi vælger at tilgive. Hvordan det?

Hvis vi bliver ved med at være vrede og fornærmede – og ikke vil tilgive – har det en skadelig virkning på os selv. Sådanne negative følelser kan tage glæden fra os, virke hæmmende og få os til at føle os rigtigt dårligt tilpas. De kan også udgøre en alvorlig sundhedsrisiko. En artikel i bladet Journal of the American College of Cardiology, af dr. Yoichi Chida og professor i psykologi Andrew Steptoe, kom med denne konklusion: „Nylige resultater tyder på at der er en skadelig forbindelse mellem vrede og fjendtlige følelser og sygdomme i kranspulsårerne.“

Som kontrast hertil bør vi tænke på fordelene ved at tilgive. Når vi tilgiver frit, bevarer vi enheden og freden, og derved værner vi om vores gode forhold til andre. Men hvad der er endnu vigtigere, så efterligner vi Gud, som frit tilgiver angrende syndere og forventer at vi gør det samme. – Markus 11:25; Efeserne 4:32; 5:1.