Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vidste du det?

Vidste du det?

Hvilke ikkebibelske beviser er der for at israelitterne engang var slaver i Egypten?

Bibelen beretter at Josef blev ført til Egypten af nogle midjanitter, og at patriarken Jakob og hans familie senere flyttede fra Kanaan til Egypten. Der bosatte de sig i området Goshen, som lå i Nildeltaet. (1. Mos. 47:1, 6) Hurtigt blev israelitterne “talrige og mægtige”. Fordi egypterne blev bange for israelitterne, tvang de dem til at udføre slavearbejde. – 2. Mos. 1:7-14.

Nogle kritikere i dag har afvist denne bibelske beretning og kaldt den for en myte. Men rent faktisk er der beviser for at semitter * engang har levet som trælle i Egypten.

For eksempel har arkæologer afdækket nogle gamle bosættelser i det nordlige Egypten. Dr. John Bimson oplyser at der er spor efter mindst 20 semitiske bosættelser i dette område. Egyptologen James K. Hoffmeier siger: “I en periode fra omkring år 1800 til omkring år 1540 f.v.t. var Egypten et sted som var populært at udvandre til for de semitisktalende folk fra det vestlige Asien.” Han tilføjer: “Dette tidsrum svarer til det man traditionelt kalder ‘patriarktiden’, og derfor passer det fint med den periode og de omstændigheder der beskrives i Første Mosebog.”

Der er også vidnesbyrd fra det sydlige Egypten. Et papyrushåndskrift som er dateret til Det Mellemste Riges tid (ca. 2000 – ca. 1600 f.v.t.), indeholder navnene på nogle slaver som arbejdede i en husstand i det sydlige Egypten. Over 40 af navnene er semitiske. Disse slaver, eller tjenere, var kokke, vævere eller arbejdsmænd. Hoffmeier bemærker: “I betragtning af at der var over fyrre semitter tilknyttet denne ene husstand i det sydlige Egypten, har antallet i hele Egypten, og især i deltaområdet, sikkert været betragteligt.”

Arkæologen David Rohl skriver at nogle af slavenavnene på listen “er som taget fra Bibelens sider”. Papyrusfragmenterne indeholder for eksempel navne der svarer til navne som Issakar, Asher og Shifra. (2. Mos. 1:3, 4, 15) “Dette er et håndgribeligt bevis på at israelitterne var slaver i Egypten,” konkluderer Rohl.

Dr. Bimson siger: “Den bibelske fortælling om slaveriet i Egypten og israelitternes udvandring hviler på et solidt historisk fundament.”

^ par. 4 Betegnelsen semit er afledt af Sem, navnet på en af Noas tre sønner. Fra Sem nedstammer elamitterne, assyrerne, de tidlige kaldæere, hebræerne, aramæerne, forskellige arabiske stammer og andre folkeslag.