Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 GODE RÅD TIL FAMILIER

Når dit barn har et handicap

Når dit barn har et handicap

CARLO: * „Vores søn, Angelo, har Downs syndrom. Hans sygdom tærer på os fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Forestil dig hvor meget energi det kræver at passe et raskt barn, og så gang det med hundrede. Undertiden lider vores ægteskab under det.“

MIA: „Det kræver udholdenhed og en stor portion tålmodighed at lære Angelo selv de enkleste ting. Når jeg er rigtig træt, er jeg tilbøjelig til at blive utålmodig og irritabel over for min mand, Carlo. Det sker at vi bliver uenige om noget, og så begynder vi at skændes.“

Kan du huske den dag dit barn blev født? Du længtes uden tvivl efter at få det i din favn. Men for forældre som Carlo og Mia kan der måske gå lidt skår i glæden når de får at vide at deres barn er sygt eller handicappet.

Har du et barn der har et handicap? I så fald er du måske usikker på om du kan magte opgaven. Men fortvivl ikke. Andre forældre har lært at tackle lignende problemer. Lad os se på tre almindelige udfordringer som du måske også står over for, og finde ud af hvordan de kloge råd der findes i Bibelen, kan hjælpe dig til at klare dem.

UDFORDRING NR. 1: DU HAR SVÆRT VED AT ACCEPTERE DIAGNOSEN.

Mange forældre bliver helt knust når de får at vide at deres barn er sygt. „Da lægerne fortalte mig at vores søn, Santiago, led af spastisk lammelse, troede jeg ikke på det,“ fortæller Juliana, der bor i Mexico.  „Jeg følte at hele min verden styrtede sammen.“ Andre har det ligesom en mor i Italien ved navn Villana. „Jeg valgte at få et barn til trods for risiciene ved det i min alder,“ siger hun. „Når min søn, der lider af Downs syndrom, har problemer af den grund, føler jeg mig skyldig.“

Hvis du til tider føler dig afmægtig eller er tynget af skyldfølelse, er det vigtigt at huske at det er normalt at reagere på den måde. Det har aldrig været Guds hensigt at vi skulle blive syge. (1 Mosebog 1:27, 28) Forældre er derfor ikke skabt med evnen til hurtigt at acceptere det der er unaturligt. De kan have behov for at „sørge“ over det de har mistet — deres barns gode helbred. Det kan tage tid at få styr på sine følelser og tilpasse sig den nye situation.

Hvad nu hvis du giver dig selv skylden for dit barns sygdom eller handicap? Husk at ingen til fulde forstår hvordan et barn bliver påvirket af arv, miljø og andre faktorer. Det kan også være at du er tilbøjelig til at give din ægtefælle skylden. Undgå det. Det er langt bedre at du samarbejder med din ægtefælle, og at I koncentrerer jer om at tage jer af jeres barn. — Prædikeren 4:9, 10.

FORSLAG: Skaf oplysninger om dit barns sygdom. „Det kræver visdom at have en god familie,“ siger Bibelen, „og det kræver forståelse at gøre den stærk.“ — Ordsprogene 24:3, New Century Version.

Du kan få meget information fra fagfolk i sundhedssektoren og ved at læse seriøse publikationer. Man kan måske sammenligne det at lære om sit barns sygdom med det at lære et nyt sprog. I begyndelsen kan det være vanskeligt, men efterhånden vil man få det lært.

Carlo og Mia, der er citeret i indledningen, indhentede oplysninger hos deres læge og en organisation der har specialiseret sig i den sygdom deres søn har. „Det hjalp os ikke alene til at forstå de problemer vi kunne forvente at få, men også de ’positive’ aspekter af Downs syndrom,“ fortæller de. „Vi fandt ud af at vores søn kunne få et liv der i mange henseender ville være normalt. Det var til stor trøst for os.“

PRØV DETTE: Fokuser på det dit barn kan. Foretag jer noget sammen som familie. Når dit barn vinder en sejr, hvor lille den end er, så vær hurtig til at give ros og glæde dig sammen med barnet.

UDFORDRING NR. 2: DU FØLER DIG UDMATTET OG ISOLERET.

Du føler måske at det at passe dit syge barn tapper dig for al energi. Jenney, en mor i New Zealand, siger: „I nogle år efter at min søn havde fået stillet diagnosen rygmarvsbrok, følte jeg mig ofte udmattet og gråden nær når jeg prøvede at lave noget ekstra derhjemme.“

Det kan også være at du føler dig isoleret. Ben har en søn der lider af muskelsvind og Aspergers syndrom. „De fleste kan slet ikke sætte sig ind i hvordan vores liv er,“ siger han. Måske har du et stort behov for at tale med nogen om det. Men fordi de fleste af dine venner har sunde og raske børn, kan det være at du holder dig tilbage fra at betro dig til dem.

FORSLAG: Bed om hjælp, og tag imod den når den bliver tilbudt. Juliana, som er citeret tidligere, siger: „Min mand og jeg er nogle gange flove over at bede om hjælp.“ Men hun tilføjer: „Vi har lært at vi ikke kan klare alting selv. Når andre træder til, føler vi os ikke så alene.“ Hvis en nær ven eller et familiemedlem tilbyder at tage sig af dit barn ved en sammenkomst eller et kristent møde, så tag taknemmeligt imod tilbuddet. Et bibelsk ordsprog lyder: „En ven viser kærlighed til hver en tid og er en broder som er født med henblik på trængselen.“ — Ordsprogene 17:17.

Pas på dit helbred. Ligesom en ambulance regelmæssigt må have fyldt brændstof på hvis den skal kunne blive ved med at køre patienter til hospitalet, sådan må du sørge for at få nye kræfter gennem en sund kost, motion og hvile. Kun på den måde kan du blive ved med at give dit barn den pleje og omsorg det har krav på. Javier, der har en handicappet søn, udtrykker det således: „Min søn kan ikke gå, så jeg føler at jeg bør spise sundt, for det er trods alt mig der skal sørge for at han kommer omkring. Mine fødder er også hans fødder!“

Hvordan kan du finde tid til at tage vare på dit helbred? Nogle forældre skiftes til at tage sig af deres barn. Det giver hele tiden den ene af forældrene mulighed for at hvile sig eller sørge for andre personlige behov. Du må købe tid fra mindre vigtige gøremål, og det kan være en udfordring at bevare balancen. Men som Mayuri, en mor i Indien, siger: „Man vil med tiden komme ind i en vis rutine.“

 Tal med en god ven. Selv venner der ikke har børn der er syge, kan være forstående og gode til at lytte. Du kan også bede til Jehova Gud. Kan det virkelig hjælpe? Yazmin, der har to børn med cystisk fibrose, erkender: „Der har været tidspunkter hvor jeg har været så presset at jeg har følt det som om jeg var ved at blive kvalt.“ Men hun tilføjer: „Jeg beder til Jehova om hjælp og styrke, og det får mig til at føle at jeg kan fortsætte.“ — Salme 145:18.

PRØV DETTE: Tænk over hvad du spiser, hvad du får af motion, og hvor meget søvn du får. Overvej hvordan du kan købe tid fra mindre væsentlige gøremål så du kan være bedre til at passe på dit helbred. Bliv ved med at justere din plan efter behov.

UDFORDRING NR. 3: DU GIVER DIT SYGE BARN MERE OPMÆRKSOMHED END RESTEN AF FAMILIEN.

Når et barn er sygt, kan det influere på hvad familien spiser, hvad den foretager sig, og hvor meget tid forældrene tilbringer sammen med de andre børn. Det kan medføre at de føler sig overset. Desuden kan forældrene have så travlt med at tage sig af deres syge barn, at det går ud over deres ægteskab. „Nogle gange siger min kone at hun må trække det største læs, og at jeg er ligeglad med vores søn,“ siger Lionel, en far i Liberia. „Jeg føler mig nedvurderet, og nogle gange reagerer jeg uvenligt.“

FORSLAG: For at alle børnene skal føle at I er opmærksomme på dem, kan I planlægge aktiviteter som de godt kan lide. „Nogle gange gør vi noget særligt for vores ældste søn,“ siger Jenney, der blev citeret tidligere, „om det så bare er at spise frokost på hans yndlingsspisested.“

Vær opmærksom på alle dine børn

Sørg for at pleje jeres ægteskab ved at tale med hinanden og bede sammen. Aseem, en far i Indien hvis søn lider af en form for epilepsi, siger: „Selvom min kone og jeg nogle gange føler os helt udmattede og rådvilde, tager vi os tid til at sætte os ned og tale og bede sammen. Hver morgen før børnene vågner, bruger vi noget tid sammen til at drøfte et vers fra Bibelen.“ Andre par taler fortroligt sammen inden de lægger sig til at sove. Jeres indbyrdes samtaler og inderlige bønner vil styrke jeres ægteskab i tider med voldsomt stress. (Ordsprogene 15:22) Et par udtrykker det på denne måde: „Nogle af de bedste stunder i vores ægteskab, har været når vi har haft det sværest.“

PRØV DETTE: Ros jeres andre børn for det de gør for deres syge bror eller søster. Fortæl ofte både dem og din ægtefælle at du elsker og værdsætter dem.

BEVAR EN POSITIV INDSTILLING

Bibelen lover at Gud snart vil fjerne alle sygdomme og handicap hos både børn og voksne. (Åbenbaringen 21:3, 4) Til den tid vil ’ingen indbygger sige: „Jeg er syg.“’ * — Esajas 33:24.

Indtil da vil det uden tvivl være muligt for dig at være en god far eller mor for dit handicappede barn. „Tab ikke modet når alt synes at gå skævt,“ siger Carlo og Mia, der er citeret tidligere. „Fokuser på de dejlige ting ved dit barn, for dem er der rigtig mange af.“

^ par. 3 Nogle af navnene i artiklen er ændret.

^ par. 29 Du kan læse mere om Bibelens løfte om et fuldkomment helbred i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.

SPØRG DIG SELV . . .

  • Hvad gør jeg for at holde mig fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt stærk?

  • Hvornår har jeg sidst rost mine andre børn for den hjælp de yder?