Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HOVEDEMNE

Din indstilling gør en forskel!

Din indstilling gør en forskel!

Hvilken af de følgende ting mener du har størst indflydelse på din lykke?

 • dine omstændigheder

 • dine gener

 • din indstilling

NOGLE ville vælge “omstændigheder” og måske sige: “Jeg ville være lykkelig ...

 • hvis bare jeg havde flere penge”

 • hvis bare jeg havde et godt ægteskab”

 • hvis bare jeg havde et bedre helbred”

Men i virkeligheden overtrumfer indstillingen ofte omstændighederne og generne når det drejer sig om lykke. Og det er positivt. I modsætning til dine omstændigheder eller dine gener – som du kun har lidt eller slet ingen kontrol over – kan du nemlig kontrollere din indstilling.

“GOD MEDICIN”

Et ordsprog i Bibelen lyder: “Et hjerte der fryder sig er god medicin, men en ånd der er nedslået udtørrer knoglerne.” (Ordsprogene 17:22) Med andre ord vil din indstilling gøre en forskel! Den kan have indflydelse på om du når et mål eller giver op, eller om en tragisk begivenhed bringer det bedste frem i dig eller det værste.

Nogle vil måske være skeptiske over for den tanke. De ræsonnerer måske:

 • ‘Hvorfor skjule mine problemer bag en maske af optimisme?’

 • ‘Uanset hvor positivt jeg tænker, vil det ikke ændre min situation.’

 • ‘Jeg vil hellere være realistisk end leve i en drømmeverden.’

Det kan virke fornuftigt at tænke sådan, men der er fordele ved at have et positivt livssyn. Det kan illustreres med følgende scenarier.

Anders og Brian arbejder hårdt med hver sit projekt på deres arbejdsplads. Deres tilsynsførende gennemgår begge projekter og påpeger derefter nogle væsentlige fejl i hvert af dem.

 • Anders: “Jeg lægger så meget tid og energi i det her projekt, og alligevel er det ikke i orden. Projektet vil aldrig lykkes for mig! Uanset hvor hårdt jeg arbejder, er det bare ikke godt nok. Hvorfor prøver jeg overhovedet?”

 • Brian: “Min chef fremhævede noget ved mit arbejde som han godt kunne lide, men jeg havde lavet nogle få grundlæggende fejl. Jeg har lært noget vigtigt der vil hjælpe mig til at gøre det bedre næste gang.”

HVAD MENER DU?

 • Hvem vil efter et halvt år være en dygtigere medarbejder – Anders eller Brian?

 • Hvis du var arbejdsgiver, hvilken af de to mænd ville du så være mest tilbøjelig til at ansætte eller beholde på lønningslisten?

 • Når du kommer ud for skuffelser, hvilken af de to mænd ligner du så?

Andrea og Bolette føler sig nogle gange ensomme. De håndterer situationen på hver sin måde.

 • Andrea er mest fokuseret på sig selv. Hun vil ikke gøre noget for andre uden de først har gjort noget for hende. Hun tænker: ‘Hvorfor skulle jeg spilde min tid på nogle der ikke giver mig noget til gengæld?’

 • Bolette gør en stor indsats for at være god mod andre og gøre noget for dem, uanset om de virker taknemmelige eller ej. Hun følger den gyldne regel – at behandle andre som hun gerne selv vil behandles. (Lukas 6:31) For Bolette er det at gøre godt en belønning i sig selv.

HVAD MENER DU?

 • Hvilken af de to kvinder ville du helst have som ven?

 • Hvem af dem vil sandsynligvis være mest positiv over for sin omgangskreds?

 • Hvis du af og til føler dig ensom, reagerer du så ligesom Andrea eller mere som Bolette?

Du kender sikkert nogle der stemmer med beskrivelsen af Brian og Bolette. Måske synes du endda at du er ligesom dem. Hvis det er tilfældet, kan du uden tvivl se at din indstilling gør en forskel i dit liv. Men hvad nu hvis du på den anden side er mere som Anders eller Andrea? Overvej følgende tre råd fra Bibelen der kan hjælpe dig til at få et mere positivt syn på livets udfordringer.

1 UNDGÅ PESSIMISME

BIBELEN SIGER: “Har du mistet modet på trængselens dag, vil din kraft være begrænset.” – Ordsprogene 24:10.

HVAD DET BETYDER: Pessimisme vil tappe dig for de kræfter du behøver for at kunne klare eller forbedre din situation.

EKSEMPEL: Julizas barndom var alt andet end lykkelig. Hendes far var alkoholiker, familien var fattig, og de flyttede hele tiden. Til at begynde med var Juliza pessimistisk på grund af sin situation. Men det ændrede sig. Hvad hjalp hende? “Selv før mine forældre overvandt deres problemer, hjalp Bibelen mig til at forbedre mit livssyn,” siger Juliza. “Og Bibelen hjælper mig stadig til at undgå at mine tanker kører nedad i en ond spiral. Så når folk opfører sig på en måde jeg ikke bryder mig om, prøver jeg at forstå hvorfor de gør som de gør.”

Som Juliza lærte, er Bibelen en bog med gode principper. Dens råd kan hjælpe dig til at klare svære omstændigheder. For eksempel står der i Efeserne 4:23: “[I skal] gøres nye i jeres sinds drivkraft.”

Verset viser at det ikke er umuligt at ændre sin måde at tænke på, men at man kan forny sin tankegang. At foretage en sådan ændring er dog en fortsat proces.

2 FOKUSÉR PÅ DET POSITIVE

BIBELEN SIGER: “For den nedtrykte er hver dag en dårlig dag, den glade har altid gode dage.” – Ordsprogene 15:15, Bibelen på hverdagsdansk.

HVAD DET BETYDER: Hvis du ser negativt på det hele, vil du føle dig ‘nedtrykt’, og alle dage vil virke ‘dårlige’, eller triste. Men hvis du fokuserer på positive ting, vil du være ‘glad’. Du har et valg.

EKSEMPEL: Efter at Yanko havde gennemgået flere operationer for at få fjernet en hjernesvulst, fik han fysiske begrænsninger der påvirkede hans førlighed og tale. Yanko følte at begrænsningerne ville forhindre ham i at nå sine mål, og han var meget modløs i flere år. Men så skete der en ændring. “I stedet for at fokusere på mine begrænsninger,” siger han, “lærte jeg at lade mine tanker kredse om positive emner.”

Det gør Yanko blandt andet ved at læse beretninger fra Bibelen. “Mine tanker bliver på den måde ved med at være positive,” siger han. “Jeg har ikke helt opgivet mine langsigtede mål, men jeg fokuserer på de mindre mål jeg kan nå nu. Når der er triste tanker der trænger sig på, reflekterer jeg over de mange grunde jeg har til at være glad.”

Ligesom Yanko kan du tage kampen op med dine pessimistiske tanker og erstatte dem med nogle positive. Hvis dine omstændigheder er dårlige – måske på grund af et helbredsproblem som i tilfældet med Yanko – så spørg dig selv: ‘Er situationen virkelig håbløs? Er det en blindgyde, eller bare en vejspærring?’ Lær at lukke negative tanker ude ved at koncentrere dig om noget opbyggende.

3 GØR NOGET FOR ANDRE

BIBELEN SIGER: “Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.” – Apostelgerninger 20:35.

HVAD DET BETYDER: Hvis man uselvisk gør noget for andre, giver det en dyb tilfredshed. Hvorfor? Fordi vi ikke blev skabt til kun at tage os af vores egne behov. (Filipperne 2:3, 4; 1 Johannes 4:11) Den glæde man oplever når man giver, kan være en stor hjælp til at klare svære omstændigheder i livet.

EKSEMPEL: Josué lider af spina bifida, en alvorlig defekt i rygsøjlen, som gør at han ofte er plaget af smerter. Men Josué har et aktivt liv hvor han hjælper andre. Han siger: “I stedet for at sige: ‘Det kan jeg ikke,’ så glæder jeg mig over at planlægge hvordan jeg rent praktisk kan hjælpe andre i deres dagligdag. Jeg finder nogle måder at hjælpe andre på, og det giver mig et lykkeligt liv.”

HVAD DU KAN GØRE

Vær på udkig efter muligheder for at være selvopofrende. Kan du for eksempel lave et måltid mad til en syg nabo? Kender du nogle ældre der har behov for hjælp til at klare opgaver i hjemmet?

Plej din indstilling på samme måde som du ville passe en have. Pessimisme og negative tanker er som giftigt ukrudt der må luges væk. I stedet må du så en realistisk optimisme og nære dit liv med handlinger der får positive følelser til at spire frem. Så vil du høste en afgrøde der vil gøre dit liv mere meningsfyldt. Og det vil bekræfte det faktum at din indstilling gør en forskel!

Nogle lærer at sige nej til bestemte fødevarer for at passe på deres helbred; du kan gøre det samme med negative tanker