Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hjælp til unge i rette tid

Hjælp til unge i rette tid

 Lad os stå fuldendte og med en fast overbevisning

Hjælp til unge i rette tid

MENS Epafras, en kristen i det første århundrede, befandt sig i Rom, blev hans tanker ved med at vende tilbage til hans trosfæller i Kolossæ, en by i Lilleasien, hvor han havde forkyndt den gode nyhed. Han havde uden tvivl hjulpet nogle i byen til at blive disciple af Jesus Kristus. (Kolossenserne 1:7) Epafras var bekymret for den åndelige tilstand blandt sine trosfæller i Kolossæ, hvilket fremgik af et brev apostelen Paulus skrev til dem fra Rom: „Epafras . . . sender jer sine hilsener, idet han altid kæmper for jer i sine bønner, for at I til sidst må stå fuldendte og med en fast overbevisning angående hele Guds vilje.“ — Kolossenserne 4:12.

Også i dag er det kristne forældres inderlige bøn at det må gå deres børn godt i åndelig henseende. Disse forældre bestræber sig for at indgive deres børn kærlighed til Gud så de kan blive faste i troen.

Mange kristne unge har anmodet om hjælp til at klare de udfordringer de møder i og uden for skolen. En 15-årig pige siger: „Vores problemer bliver værre og værre. Det gør os meget bange. Vi har brug for hjælp.“ Er disse unges ønsker blevet opfyldt, og er deres forældres bønner blevet besvaret? Ja, gennem „den trofaste og kloge træl“ har de fået vejledning fra Bibelen. (Mattæus 24:45) Vi vil her se nærmere på nogle af de publikationer som har hjulpet hundredtusinder af unge til at „stå fuldendte og med en fast overbevisning“.

’Se, 15.000 nye Vidner!’

I august 1941 var 115.000 Jehovas Vidner samlet til deres hidtil største stævne, i St. Louis i Missouri. På stævnets sidste dag, „Børnenes Dag“, var 15.000 børn og unge samlet i hovedafsnittet lige foran talerstolen. Joseph F. Rutherford, der da var i begyndelsen af halvfjerdserne, talte over temaet „Kongens Børn“, og i slutningen af foredraget henvendte han sig kærligt til børnene og sagde:

„Alle I Børn . . . som har . . . besluttet at lyde Gud og hans Konge, rejs jer op!“ Børnene rejste sig alle som én. „Se,“ udbrød broder Rutherford, „mere end 15.000 nye Vidner for Riget!“ Der fulgte et rungende bifald. Taleren sagde nu: „Alle I, som vil gøre jert bedste for at tale til andre om Guds Rige og de Velsignelser, det vil bringe, maa svare Ja.“ Der lød et tordnende „Ja!“ Dernæst bekendtgjorde han udgivelsen af en ny bog, Børn (på dansk i 1942), som blev modtaget med kraftigt bifald.

Efter dette bevægende foredrag kom en lang række af børn op på podiet, hvor broder Rutherford gav dem et personligt eksemplar af bogen. Ikke så få af tilskuerne var rørt til tårer. En der overværede begivenheden, har sagt: „Kun et hjerte af sten ville ikke blive rørt over synet af så mange unge med fuldstændig tillid til og tro på deres Gud, Jehova.“

Ved dette mindeværdige stævne blev 1300 unge døbt som symbol på deres indvielse til Jehova. Mange af dem har virkelig levet op til deres „Ja!“ De støtter forskellige menigheder, arbejder på Betel eller tjener som missionærer i fremmede lande. Ja, „Børnenes Dag“ og bogen Børn har gjort et varigt indtryk på mange unge!

„De kommer altid lige i rette tid“

I løbet af 1970’erne udgav Jehovas Vidner endnu tre bøger som har gjort indtryk på hundredtusinder af unge. Det er bøgerne Vi lytter til den store Lærer, Hvordan du får det bedste ud af din ungdom og Min bibelhistoriebog. I 1982 indledte Vågn op! en artikelserie med titlen „Unge spørger“. Disse artikler har begejstret både unge og ældre. „Hver aften siger jeg tak til Gud fordi I bringer ungdomsartiklerne,“  siger en 14-årig læser. „Jeg elsker de artikler,“ fortæller en pige på 13 år, „de kommer altid lige i rette tid.“ Forældre og ældstebrødre giver også udtryk for at artiklerne har været gavnlige og aktuelle.

I 1989 havde der i Vågn op! været bragt omkring 200 „Unge spørger“-artikler. Ved områdestævnet „Gudhengivenhed“ samme år blev bogen Unge spørger — Svar der duer, frigivet. Har den hjulpet unge til at forblive faste i troen? Tre unge læsere har skrevet: „Denne bog har været en stor hjælp for os til at forstå vores problemer og vide hvordan vi skal tackle dem. Tak fordi I interesserer jer for hvordan vi har det.“ Det samme har talrige andre unge læsere rundt om på jorden givet udtryk for.

„Det var lige det vi manglede“

I 1999 fremstillede Jehovas Vidner igen noget som var til hjælp for unge — denne gang i form af videofilmen Young People Ask — How Can I Make Real Friends? (Unge spørger: Hvordan får jeg virkelige venner?) Den kom også i rette tid og udløste stor begejstring. „Den ramte lige plet,“ siger en 14-årig pige. „Den vil blive en regelmæssig del af vores åndelige kost,“ siger en enlig mor. „Det varmer mig om hjertet at vide at vores bedste ven, Jehova, elsker de unge i sin verdensomspændende organisation og har omsorg for dem,“ siger en ung søster.

Hvad har denne videofilm udrettet? Her følger nogle udtalelser fra unge: „Den har hjulpet mig til at passe på hvem jeg omgås, at udvide min vennekreds i menigheden og gøre Jehova til min ven.“ „Den har hjulpet mig til at klare gruppepresset.“ „Den har fået mig til at træffe en fast beslutning om at tjene Jehova bedst muligt.“ Og et ægtepar har skrevet: „Mange tak for den nye film I har udarbejdet. Det var lige det vi manglede.“

Ja, „den trofaste og kloge træl“ har i overensstemmelse med sin gudgivne opgave sørget for åndelig føde i rette tid til alle som vil modtage den. Og det er en stor glæde at se hvordan denne bibelske vejledning har hjulpet unge i dag til at „stå fuldendte og med en fast overbevisning angående hele Guds vilje“.