Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Depression

Depression

Hvad er depression?

„Jeg er forvirret, stærkt nedbøjet; dagen lang har jeg gået bedrøvet omkring.“ — Salme 38:6.

HVAD EKSPERTERNE SIGER

Enhver kan nu og da føle sig nedtrykt, men klinisk depression er en udmarvende lidelse der gennem længere tid griber ind i et menneskes hverdag. Det skal nævnes at ikke alle eksperter er enige om hvad der er „almindelig“ tristhed, og hvad der kan betegnes som en sygdom. Imidlertid kan det fastslås at nogle mennesker lider af dybe negative følelser der til tider ledsages af lavt selvværd og overdreven skyldfølelse.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen indeholder mange beretninger om mænd og kvinder der måtte kæmpe med negative følelser. For eksempel var Hanna „bitter i sjælen“ — et udtryk der er blevet gengivet med „sønderbrudt“ og „dybt fortvivlet“. (1 Samuel 1:10) Ved en lejlighed var profeten Elias så bedrøvet at han bad Gud om at tage hans liv! — 1 Kongebog 19:4.

De kristne i det første århundrede fik at vide at de skulle ’trøste de modfaldne sjæle’. (1 Thessaloniker 5:14) Ifølge et opslagsværk kan betegnelsen „modfaldne sjæle“ henvise til nogle der er „midlertidigt tynget af tilværelsens pres“. Det er tydeligt at også trofaste mænd og kvinder der er omtalt i Bibelen, af og til følte sig modløse.

 Er det den deprimeredes egen skyld?

„Hele skabningen sukker sammen og er i veer sammen indtil nu.“ — Romerne 8:22.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen viser at sygdom er en følge af at det første menneskepar gjorde oprør. Der siges for eksempel i Salme 51:5: „Med min brøde blev jeg bragt til verden under veer, og med min synd undfangede min moder mig.“ Og Romerbrevet 5:12 forklarer at „synden kom ind i verden gennem ét menneske [det første menneske, Adam], og døden gennem synden, og døden således trængte igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet“. Fordi vi har arvet ufuldkommenheden fra Adam, er vi alle modtagelige for både fysiske og psykiske lidelser. Resultatet er ifølge Bibelen at „hele skabningen sukker sammen og er i veer sammen indtil nu“. (Romerne 8:22) Imidlertid giver Bibelen samtidig et håb som ingen læge kan tilbyde — Guds løfte om en fredelig ny verden hvor al sygdom og alle lidelser, deriblandt depression, vil være forsvundet. — Åbenbaringen 21:4.

Hvordan kan du udholde en depression?

„Nær er Jehova hos dem med sønderbrudt hjerte, og han frelser dem der er knust i ånden.“ — Salme 34:18.

HVORFOR DET HAR BETYDNING

Vi er ikke altid herre over omstændighederne, og til tider vil vi helt sikkert blive ramt af modgang. (Prædikeren 9:11, 12) Men der er nogle praktiske ting du kan gøre, så de negative følelser ikke dominerer dit liv.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen siger meget rigtigt at de der er syge, har brug for en læge. (Lukas 5:31) Så hvis du er ramt af en udmarvende psykisk lidelse, er der intet forkert i at søge lægehjælp. Bibelen fremhæver også betydningen af bøn. Der står for eksempel i Salme 55:22: „Kast din byrde på Jehova, og han vil sørge for dig. Han vil aldrig tillade at den retfærdige vakler.“ Bøn er ikke en psykologisk krykke, men en reel måde at kommunikere med Jehova Gud på. Han er nær „hos dem med sønderbrudt hjerte“. — Salme 34:18.

Du kan også have gavn af at betro dig til en nær ven. (Ordsprogene 17:17) „En trosfælle overtalte mig kærligt til at fortælle om min depression,“ siger Daniela, der er et af Jehovas Vidner. „I årevis havde jeg undgået en sådan samtale, men jeg fandt hurtigt ud af at det var hvad jeg hele tiden havde trængt til. Jeg var overrasket over hvor lettet jeg var bagefter.“