Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 INTERVIEW | DAVEY LOOS

En biokemiker fortæller hvorfor han tror på Gud

En biokemiker fortæller hvorfor han tror på Gud

Ph.d. Davey Loos er biokemiker i Belgien. Engang tvivlede han på om der findes en Skaber. Han troede i stedet på en evolution. Senere ændrede han mening. Hvad fik en forsker til at revurdere sit syn på hvordan livet er opstået? Vågn op! har stillet Davey Loos nogle spørgsmål angående hans tro og hans forskning.

Hvordan gik det til at du blev videnskabelig forsker?

På universitetet valgte jeg at studere kemi. Jeg var især fascineret af proteiner og nukleinsyrer, som er de mest komplekse molekyler på vores planet. Med tiden blev jeg grebet af den måde hvorpå visse bakterier reagerer på sollys.

Troede du på Gud?

Det gjorde jeg som barn. Men senere da jeg studerede ved det katolske universitet i Leuven, lærte jeg at levende organismers design skyldes naturlige processer. Professorerne fik nogle af disse processer til at lyde ret indviklede og komplicerede. De var erfarne forskere, så jeg troede på det de sagde. Til sidst havde jeg svært ved at acceptere at der skulle findes en Gud.

Hvad fik dig til at tage spørgsmålet om livets oprindelse op til fornyet overvejelse?

I 1999 mødte jeg en tidligere skolekammerat der var blevet et af Jehovas Vidner, og jeg overværede et af deres møder. Det var også omkring det tidspunkt at jeg fik besøg af et af Jehovas Vidner som gav mig bogen Findes der en Skaber som interesserer sig for os? *

Hvad syntes du om bogen?

Jeg var imponeret over hvor grundig en research der var foretaget i forbindelse med bogen. Og jeg begyndte at spekulere på om evolution virkelig er forklaringen på det design man kan se i naturen.

Hvilke former for design i naturen gjorde indtryk på dig?

Som biokemiker studerede jeg blandt andet opbygningen af  bestemte molekyler der findes i cyanobakterier, eller blågrønalger, som lever i havet. Cyanobakterier er mikrober der ikke er afhængige af andre levende organismer som næring. Nogle forskere mener at disse bakterier var de første levende organismer på vores planet. Ved hjælp af sollyset benytter mikroberne en ekstremt kompliceret kemisk proces, som man endnu ikke helt forstår, til at omdanne vand og kuldioxid til næring. Jeg var også forbløffet over hvordan cyanobakterier utrolig effektivt kan høste lys.

Blade producerer også næring ved hjælp af sollys. Så hvad specielt er der ved disse bakterier?

Jo dybere man kommer ned i havet, jo mindre lys er der. De cyanobakterier som lever dernede, er derfor nødt til at opfange den mindste smule lysenergi der når ned til dem, og til det formål benytter de sig af deres højt avancerede antenner. Næsten 100 procent af den opsamlede energi videreføres til nogle centre hvor der produceres næring. Producenter af solfangere er blevet interesseret i hvordan dette maskineri som høster lys, er designet. Fabrikerede solceller er naturligvis langtfra så effektive som det system der findes i bakterier.

Hvad fik det dig til at konkludere?

Da jeg tænkte på at ingeniører forsøger at efterligne de fantastiske mekanismer der findes i levende organismer, kom jeg til den konklusion at livet må være frembragt af Gud

Da jeg tænkte på at ingeniører forsøger at efterligne de fantastiske mekanismer der findes i levende organismer, kom jeg til den konklusion at livet må være frembragt af Gud. Men min tro var ikke udelukkende baseret på min videnskabelige forskning. Den var også baseret på et grundigt studium af Bibelen.

Hvad overbeviste dig om at Bibelen er fra Gud?

En af de mange ting der overbeviste mig, var hvor nøjagtigt bibelprofetier er blevet opfyldt. Hundreder af år i forvejen beskrev profeten Esajas for eksempel i detaljer Jesu død og begravelse. Vi ved at denne profeti var skrevet før Jesu død fordi Esajasrullen, som er fundet ved Qumran, var blevet afskrevet cirka et hundrede år før Jesus blev født.

Profetien lyder: „Man giver ham gravsted hos de ugudelige, og hos de rige ved hans død.“ (Esajas 53:9, 12) Det er bemærkelsesværdigt at Jesus blev henrettet sammen med kriminelle, men lagt i en grav der tilhørte en rig familie. Dette er blot et eksempel på de mange opfyldte profetier der har overbevist mig om at Bibelen er inspireret af Gud. (2 Timoteus 3:16) Med tiden blev jeg et af Jehovas Vidner.

Hvad kan du godt lide ved at være et af Jehovas Vidner?

Vi har ikke en blind tro, for vi ser ikke bort fra videnskabelige fakta

Vi har ikke en blind tro, for vi ser ikke bort fra videnskabelige fakta. De principper vi lader os lede af, er solidt baseret på Bibelen, og jeg holder af at fortælle andre om Bibelens trøstende budskab og hjælpe dem til at finde svar på deres spørgsmål.

^ par. 9 Udgivet af Jehovas Vidner.