Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kommer du?

Kommer du?

 Kommer du?

▪Hvorhen? Til Jehovas Vidners områdestævne „Lydighed mod Gud“. Det er en række tredagesstævner som tog sin begyndelse i USA sidst i maj måned og fortsætter fra by til by og fra land til land i de efterfølgende måneder. Det kan være du bor i nærheden af et af de steder hvor stævnet bliver holdt.

Programmet indledes hver dag klokken 9.30 med musik. Temaet for den første dag lyder: „Adlyd min røst, så vil jeg være jeres Gud.“ (Jeremias 7:23) Efter foredragene „Vi er ’underfuldt dannet’“ og „Er opstandelseshåbet virkeligt for dig?“ vil formiddagens program slutte med et foredrag over stævnets tema: „Følg ham der er vort forbillede i lydighed mod Gud.“

Eftermiddagens program vil indeholde foredragene „’Hold sindet rettet mod ånden’, og vind livet“, „Vogt jer for enhver form for havesyge“ og „Lad os ikke følge ’snedigt opfundne fabler’“. Derefter følger et symposium med højdepunkter fra Haggajs Bog og Zakarias’ Bog. Dagen afsluttes med foredraget „Inden længe ingen lidelser!“

Temaet for den anden stævnedag, „Lydige af hjertet i alle ting“, er bygget over Romerbrevet 6:17 og Andet Korintherbrev 2:9. Om formiddagen holdes et symposium i tre dele med titlen „Familier der lever efter Guds principper, er lykkelige“. Det vil indeholde demonstrationer og interviews der viser hvordan alle i familien — både manden, hustruen og børnene — kan bidrage til familiens lykke. Formiddagens program slutter med indlægget „Lad jeres ja betyde ja“, hvorefter de der har fremstillet sig til dåb, kan blive døbt.

Om eftermiddagen holdes blandt andet foredragene „Se ikke på det der er uden værdi“ og „Vend tilbage til jeres sjæles hyrde“. Derefter følger symposiet „Lad os være lydige mod dem der fører an“. Eftermiddagens afsluttende foredrag, „Hvad er det Bibelen virkelig lærer?“, er et af stævnets højdepunkter.

På stævnets tredje dag behandles temaet „Adlyd alle disse ord for at det kan gå dig godt“, der er baseret på Femte Mosebog 12:28. Et symposium i tre dele med titlen „Hjælp andre til at adlyde det Bibelen lærer“ vil rent praktisk vise hvordan man kan oprette og lede fremadskridende bibelstudier.

Formiddagens program slutter med skuespillet „Sæt dig mål som ærer Gud“. Inden skuespillet holdes foredraget „I unge, hvilke mål har I sat jer?“ Dette foredrag lægger op til det bibelske skuespil, som handler om den unge Timoteus der med sin uselviske tjeneste var et eksempel som nutidens unge opfordres til at efterligne. Det offentlige foredrag, som holdes om eftermiddagen på stævnets sidste dag, stiller spørgsmålet: „Hvem skylder vi at adlyde?“

Planlæg allerede nu at overvære stævnet. Kontakt Jehovas Vidner i den lokale rigssal, eller skriv til udgiverne af dette blad for at få af vide hvor og hvornår det nærmeste områdestævne vil blive afholdt. Bladet Vagttårnet havde i udgaven for 1. marts 2005 en oversigt over hvor og hvornår stævnerne afholdes i Danmark, Grønland og på Færøerne.