Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Substans der lignede mannaen som israelitterne samlede under ørkenvandringen (4 Mosebog 11:7)

8. „I skal aflægge den gamle personlighed som svarer til jeres tidligere . . . og som fordærves i overensstemmelse med sine bedrageriske ønsker, og gøres nye i jeres sinds drivkraft“ (Efeserne 4:22, 23)

9. En troende jødinde, datter af Lois og mor til Timoteus (2 Timoteus 1:5; Apostelgerninger 16:1)

11. En jebusit af hvem David købte den tærskeplads som templet senere blev bygget på (2 Krønikebog 3:1)

12. Hvem var det der i lignelsen om vingården ’ville gøre det af med vinavlerne’? (Markus 12:9)

14. Den dag i den anden måned af Noas 600. leveår da Vandfloden tog sin begyndelse (1 Mosebog 7:11)

16. Forskrifter som jøderne ifølge overleveringen var underlagt (Johannes 2:6; jf. Markus 7:3)

18. I en profeti om Babylons øde tilstand siger Jehova: „Dér vil . . . ikke slå sit telt op, og ingen hyrder vil lade deres hjorde lægge sig dér“ (Esajas 13:20)

21. Om byen Kir-Hareset i Moab siges der at „slyngekasterne [fra Israel] omringede byen og . . . den“ (2 Kongebog 3:25)

23. Et voldsomt sammenstød mellem Paulus og Barnabas da de blev uenige om hvorvidt Markus skulle med dem på en af deres rejser (Apostelgerninger 15:39)

24. Hvis man jager efter dette, mangler man et forstandigt hjerte (Ordsprogene 12:11)

26. I Paulus’ forsvarstale over for kong Agrippa understreger han at han ’ikke var . . . mod det himmelske syn’, men straks gav sig til at bringe budskabet ud (Apostelgerninger 9:20; 26:19)

27. Personer som bliver pålagt et tvunget arbejde, som det for eksempel skete med jøderne under deres fangenskab i Ægypten (1 Mosebog 49:15, fodnote; 2 Mosebog 1:11)

Lodret

1. Afgud der blev tilbedt af moabitterne og midjanitterne, men som israelitterne på et tidspunkt også indlod sig med (4 Mosebog 25:3)

2. Få kendskab til (Ester 6:13)

3. Hvori enhver der ikke faldt ned og tilbad den guldbilledstøtte kong Nebukadnezar havde ladet opstille, ville dø (Daniel 3:6)

4. Med disse vanhelligede kong Josias de altre der var blevet brugt til afgudsdyrkelse (2 Kongebog 23:14)

5. Præstedatter som Farao gav Josef til hustru, og som fødte ham Manasse og Efraim (1 Mosebog 41:45)

6. Skriveredskab (3 Johannes 13)

7. Salomon bad til Gud: ’Giv din tjener et lydigt hjerte så han kan dømme dit folk og . . . mellem godt og ondt’ (1 Kongebog 3:9)

10. Kommer ved Guds ånde (Job 37:10)

13. Jordbesiddere (Apostelgerninger 4:34)

15. „Er [englene] ikke alle ånder i offentlig tjeneste, udsendt for at . . . dem som skal arve frelse?“ (Hebræerne 1:14)

17. I en af Faraos drømme forekom der 14 køer, hvoraf de syv blev betegnet med dette ord (1 Mosebog 41:20)

18. Levitby i Benjamins område hvorfra Jeremias stammede (Jeremias 1:1)

19. Geografisk betegnelse for et område fra Libanon i vest til Mesopotamien i øst og fra Taurusbjergene i nord til Palæstina og Den Syriske Ørken i syd (2 Samuel 8:12)

20. Omkring år 56 rejste Paulus med et skib der sejlede fra Kos til denne ø (Apostelgerninger 21:1)

21. „Kom, lad os . . . os i kærtegn indtil morgen; lad os glæde hinanden med elskov“ (Ordsprogene 7:18)

22. Befrugte et individ med et individ som tilhører en anden art eller race; forbudt i Israel (3 Mosebog 19:19)

25. Noget Guds folk udsættes for fordi de bærer hans navn (Salme 79:4, 6)

 Løsning på krydsord side 13

Løsninger vandret

1. BDELLIUMHARPIKS

8. ADFÆRD

9. EUNIKE

11. ORNAN

12. EJEREN

14. SYTTENDE

16. RENSELSESREGLER

18. ARABEREN

21. BESKØD

23. OPGØR

24. TOMHED

26. ULYDIG

27. TVANGSARBEJDERE

Løsninger lodret

1. BA’AL-PEOR

2. ERFARE

3. ILDOVN

4. MENNESKEKNOGLER

5. ASENAT

6. PEN

7. SKELNE

10. ISEN

13. EJERE

15. TJENE

17. RADMAGRE

18. ANATOT

19. ARAM

20. RHODOS

21. BERUSE

22. KRYDSE

25. HÅN