Femte Mosebog 12:1-32

12  Det her er de bestemmelser og lovbud som I omhyggeligt skal følge alle de dage I lever i det land som Jehova, jeres forfædres Gud, vil give jer.  I skal fuldstændigt ødelægge alle de steder hvor de nationer som I driver bort, har tilbedt deres guder,+ uanset om det er på de høje bjerge eller på bakkerne eller under et frodigt træ.  I skal rive deres altre ned, knuse deres hellige støtter,+ brænde deres hellige pæle* og hugge deres gudebilleder+ i stykker så I udsletter deres navn fra det sted.+  I må ikke tilbede Jehova jeres Gud på samme måde.+  Søg derimod Jehova jeres Gud på det sted blandt alle jeres stammer som han vælger at knytte sit navn til, og hvor han vælger at have sin bolig, og gå derhen.+  Det er der I skal bringe jeres brændofre,+ jeres slagtofre, jeres tiende,*+ jeres bidrag,+ jeres løfteofre, jeres frivillige ofre+ og de førstefødte af jeres okser, får og geder.+  Der skal I og jeres husstande spise foran Jehova jeres Gud+ og glæde jer over alt hvad I foretager jer,+ fordi Jehova jeres Gud har velsignet jer.  I må ikke gøre sådan som vi gør i dag, hvor enhver gør hvad han selv synes er rigtigt,*  fordi I endnu ikke er kommet til det hvilested+ og det område* som Jehova jeres Gud vil give jer. 10  Når I er gået over Jordan+ og bor i det land som Jehova jeres Gud vil give jer i eje, vil han give jer fred for alle jeres fjender rundt om jer, og I skal bo trygt og godt.+ 11  I skal bringe alt det jeg befaler jer, til det sted som Jehova jeres Gud vælger at knytte sit navn til+ – jeres brændofre, jeres slagtofre, jeres tiende,+ jeres bidrag og alle de løfteofre som I lover at give Jehova. 12  I skal glæde jer foran Jehova,+ I og jeres sønner, jeres døtre, jeres trælle og trælkvinder og levitten i jeres byer,* for han har ikke fået nogen andel eller arv sammen med jer.+ 13  Pas på at I ikke ofrer jeres brændofre noget andet sted I får øje på.+ 14  I må kun ofre jeres brændofre det sted som Jehova udvælger i et af jeres stammeområder, og der skal I gøre alt hvad jeg befaler jer.+ 15  Men I kan slagte og spise kød+ når som helst I har lyst til det, alt efter hvordan Jehova jeres Gud har velsignet jer i alle jeres byer.* Den urene og den rene kan spise det, ligesom man ville spise gazelle eller hjort. 16  Men I må ikke spise blodet.+ I skal lade det løbe ud på jorden som vand.+ 17  I må ikke spise tiendedelen af jeres korn, jeres nye vin eller jeres olie i jeres byer,* og heller ikke de førstefødte af jeres okser, får og geder,+ nogen af de løfteofre I lover at give, jeres frivillige ofre og jeres bidrag. 18  I skal spise det foran Jehova jeres Gud på det sted som Jehova jeres Gud udvælger+ – I og jeres sønner, jeres døtre, jeres tjenere og tjenestepiger og levitten i jeres byer* – og foran Jehova jeres Gud skal I glæde jer over alt hvad I foretager jer. 19  Pas på at I ikke glemmer levitten+ så længe I bor i jeres land. 20  Når Jehova jeres Gud udvider jeres område,+ sådan som han har lovet jer,+ og I siger: ‘Vi vil spise kød’ fordi I har lyst til at spise kød, så kan I spise kød når som helst I har lyst.+ 21  Hvis det sted Jehova jeres Gud vælger at knytte sit navn til,+ ligger langt væk fra jer, skal I slagte nogle af jeres okser, får eller geder som Jehova har givet jer, sådan som jeg har befalet jer, og I skal spise kødet i jeres byer* når som helst I har lyst til det. 22  I må spise det på samme måde som I ville spise gazelle og hjort;+ både den der er uren og den der er ren, må spise det. 23  Men vær fast besluttet på ikke at spise blodet,+ for blodet er livet,+ og I må ikke spise livet sammen med kødet. 24  I må ikke spise det. I skal lade det løbe ud på jorden som vand.+ 25  I skal lade være med at spise det, for så vil det gå godt for jer og jeres børn efter jer fordi I gør det der er rigtigt i Jehovas øjne. 26  Når I tager til det sted Jehova udvælger, skal I kun medbringe jeres hellige ting og jeres løfteofre. 27  Der skal I ofre jeres brændofre, kødet og blodet,+ på Jehova jeres Guds alter, og blodet af jeres slagtofre skal I lade løbe ud ved Jehova jeres Guds alter,+ men kødet kan I spise. 28  Sørg for at adlyde alt det jeg befaler jer, for så vil det altid gå jer og jeres sønner efter jer godt fordi I gør det der er rigtigt i Jehova jeres Guds øjne. 29  Når Jehova jeres Gud udrydder de nationer som I skal drive bort,+ og I bor i deres land, 30  skal I passe på at I ikke bliver fanget i en fælde efter at de er blevet tilintetgjort foran jer. I må ikke spørge angående deres guder: ‘Hvordan var det de nationer plejede at tilbede deres guder? Vi vil gøre det samme.’+ 31  I må ikke tilbede Jehova jeres Gud på samme måde som de tilbeder deres guder, for det de gør, er afskyeligt, og Jehova hader det. De brænder endda deres sønner og døtre i ilden for deres guder.+ 32  Alt hvad jeg befaler jer, skal I omhyggeligt gøre.+ I må hverken lægge noget til eller trække noget fra.+

Fodnoter

Eller “tiendedele”.
Eller “hvad der er rigtigt i hans egne øjne”.
Eller “den arvelod”.
Bogst.: “inden for jeres porte”.
Bogst.: “inden for alle dine porte”.
Bogst.: “inden for dine porte”.
Bogst.: “inden for dine porte”.
Bogst.: “inden for dine porte”.

Studienoter

Medieindhold