Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Et hjørne af paradis

Et hjørne af paradis

 Et hjørne af paradis

AF VÅGN OP!-​SKRIBENT I ELFENSBENSKYSTEN

KUNNE du tænke dig at opleve regnskove som de var i urtiden, med tæt vegetation og et rigt dyreliv? Findes der da sådanne steder i dag? Ja, i den sydvestlige del af Elfenbenskysten, tæt ved grænsen til Liberia, ligger Taï Nationalpark, et tilsyneladende uberørt hjørne af paradis.

Taï Nationalpark udgør den største del af den tilbageværende tropiske regnskov der engang strakte sig tværs over det der i dag er Elfenbenskysten, Ghana, Liberia og Sierra Leone. Mere end halvdelen af den nuværende regnskov i Vestafrika ligger i denne nationalpark. Takket være de beskyttende og til tider utraditionelle foranstaltninger man siden 1926 har iværksat, er denne perle i naturen blevet bevaret. Tag med os på en tur hvor vi ser nærmere på denne naturparks mangfoldighed af planter og dyr.

Regnskovens diversitet

Vi bevæger os rundt i skoven til en symfoni af fuglesang og abeskrig. Vi kigger med forundring på nogle af de ældgamle træer hvis tykke stammer strækker sig næsten 60 meter i vejret. Vores guide fortæller os at mere end halvdelen af de 1300 plantearter i den 3500 kvadratkilometer store naturpark kun findes i denne del af Vestafrika.

Her er en meget frodig og forskelligartet vegetation. Der findes også mange forskellige sorter af gavntømmer i den tætte skov, for eksempel mahogni, ibenholt, dabema og makoré. Vi må kravle over rødder der stikker en meter op fra skovbunden, og som er 15 meter lange. Dyrene benytter nogle gange dette netværk af rødder til at gemme sig i for deres fjender eller til at søge ly under i uvejrsregn.

De øverste trækroner danner et tæt løvtag der forhindrer lyset i at nå skovbunden, og mindre planter har derfor svært ved at gro. Men lianer og epifytter trives fint her i skoven. Nogle slyngplanter klatrer op ad træer som de omklamrer og i nogle tilfælde kvæler. Vores guide viser os en kvælerfigen der har snoet sig stramt omkring en gigantisk  træstamme. Dette værtstræ vil på et tidspunkt bukke under for figenens kvælergreb og dø.

Naturparken er en righoldig kilde til medicin og føde. Vores guide fortæller os at kru-folket bruger barken fra limbatræet til behandling af malaria. Og frugten fra et andet træ (Thaumatococcus daniellii) indeholder et protein der er flere tusind gange sødere end almindeligt husholdningssukker.

Et rigt dyreliv

Pludselig hører vi en raslen i bladene højt over os. Lyden kommer fra en flok larmende dianamarekatte og nonneaber. De springer fra trætop til trætop mens de alarmerende skriger til hinanden. En dianamarekat kigger nysgerrigt ned på os med sit komiske, hvidstribede ansigt. Den ser lige så intenst på os som vi gør på den. Aber, chimpanser og fugle lever af de mange frugter og nødder der er i trækronerne. Man kan ofte se aber og fugle der larmende spiser af samme frugttræ.

Der er 50 forskellige pattedyr i Taï Nationalpark, mange af dem er almindelige i disse egne. Her er kafferbøfler og skovelefanter, bongo-antiloper, penselsvin, dykkerantiloper, kæmpeskovsvin, leoparder og dværgflodheste. Blandt de lidt mindre dyr i nationalparken er zibetkatten, guldkatten, skovgenetten, mangusten, skældyret og den nataktive galago.

 Vores guide identificerer mange dyrespor for os, for eksempel sporene fra en lille antilope kaldet dykkerantilope. I skoven lever der syv arter af dykkerantiloper, deriblandt de sjældne ogilbys dykkerantiloper, jentkins dykkerantiloper og stribede dykkerantiloper. Vi ser spor efter kæmpeskovsvin der har gravet efter rødder i jorden, og vi finder også en hule i jorden hvor der bor kæmpeskældyr, der lever af myrer og termitter. Det må være et par der har gravet hulen, for der er to rum. Disse underjordiske rum kan være op til 40 meter lange og 5 meter dybe. Skældyr spiser om natten hvor de strejfer flere kilometer omkring, for så at vende hjem lige før daggry. Med deres store, skarpe kløer river de termitboene op og slikker insekterne i sig med deres klæbrige tunge.

Guiden får øje på nogle chimpanser. De skal bruge et 20 kvadratkilometer stort område for at finde tilstrækkelig føde. Der er mere end 2000 chimpanser i naturparken. Vi havde hørt at de har sten eller grene med sig til at knække nødder med, så vi fryder os da vi får øje på en chimpanse der sidder i skovbunden fem meter fra os og hamrer på en nøddeskal med en gren.

Et eldorado for fugleinteresserede

Næste dag sejler vi med kano på Hanafloden. Vores guider padler stille mens de forklarer hvad det er for nogle fugle vi møder på vores vej. Vi hører den hjelmede hornfugl, som kan kendes på dens skingre skrig og på lyden af dens vingeslag. I Taï Nationalpark lever der syv forskellige slags  næsehornsfugle og mere end 200 fuglearter i alt. Der er seks arter af isfugle, og der er falke, turakoer, papegøjer, duer, fasanfugle, solfugle og fluesnappere. Den sjældne og farvestrålende narinatrogon er også blevet set her. Hannen har metalgrønne vinger, et rødt bryst og hvide halefjer. Overalt ser vi farverige fugle såsom kæmpeturakoen, madagaskarpapegøjeduen, gråpapegøjen, malimbica-isfuglen og hadada-ibissen med sin skinnende grønne fjerdragt. Naturparken er et sandt eldorado for fugleinteresserede.

Inde på flodbredden ser vi flere dyrespor, blandt andet efter dværgflodhesten — en mindre udgave af den almindelige flodhest. Den er på størrelse med en voksen tamgris. Dværgflodhesten bruger mindre tid i vandet end sin større slægtning og er ikke noget flokdyr. Den findes kun i Vestafrika. Vi ser også en nilvaran, en stor plettet øgle der minder om en krokodille, men er meget mindre. I naturparken findes der tre krokodillearter, 34 slangearter, mange forskellige øgler og et rigt insektliv. Mange af insekterne er endnu ikke identificeret.

Desværre forsvinder vores regnskove med uhyggelig fart. De største trusler er tømmerindustrien og udvidelsen af landbrugsområderne. Det er betryggende at vide at vor planets fremtid ikke afhænger af mennesker, men af Skaberen selv. — Salme 96:12, 13.

[Kort på side 14]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

Sierra Leone

Liberia

Elfenbenskysten

Taï Nationalpark

Ghana

[Illustration på side 15]

Rødder der stikker op fra skovbunden

Mahogni

[Illustration på side 15]

Elefantunge

[Illustration på side 15]

Afrikansk guldkat

[Illustration på side 15]

Stribet dykkerantilope

[Illustration på side 15]

Sortrygget dykkerantilope

[Illustration på side 15]

Kafferbøffel

[Illustration på side 16]

Narinatrogon

[Illustration på side 16]

Vestafrikansk flodørn

[Illustration på side 16]

Kæmpeturakoer

[Illustration på side 16]

Hadada-ibis

[Illustration på side 16]

Malimbica-isfugl

[Illustration på side 16]

Langhalet skældyr

[Illustration på side 16]

Dværgflodhest

[Illustration på side 16]

Træfrø

[Illustration på side 16]

Nilvaran

[Illustration på side 16]

Mangust

[Illustration på side 17]

Nonneabe

[Illustration på side 17]

Røde guereza-aber

[Illustration på side 17]

Chimpanse

[Illustration på side 17]

Marekat

[Illustration på side 17]

Leopard

[Illustration på side 17]

Penselsvin

[Illustration på side 16, 17]

Afrikansk zibetkat

[Kildeangivelse på side 14]

Parc National de Taï

[Kildeangivelser på side 15]

Guldkat: © Art Wolfe/Photo Researchers, Inc.; alle andre fotos på nær elefant: Parc National de Taï

[Kildeangivelser på side 16]

Ibis: © Joe McDonald/Visuals Unlimited; isfugl: Keith Warmington; flodhest: © NHPA/Anthony Bannister; narinatrogon: © P&H Harris; alle andre fotos: Parc National de Taï

[Kildeangivelser på side 17]

Svin: © Ken Lucas/Visuals Unlimited; alle andre fotos på nær chimpanse og leopard: Parc National de Taï