Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Mexicos pyramider

Mexicos pyramider

 Mexicos pyramider

AF VÅGN OP!-​KORRESPONDENT I MEXICO

DE FLESTE har hørt om Egyptens pyramider. Arkæologer har også fundet mange pyramidelignende bygningsværker i Amerika, især i Mexico. Ligesom deres egyptiske sidestykker er pyramiderne i Mexico mange hundrede år gamle og omgivet af mystik.

En egyptisk pyramide er en grav omsluttet af en enorm symmetrisk stenhøj. Fra indgangen fører gange ind til gravkammeret, der er den vigtigste del af pyramiden. Den mexicanske pyramide er imidlertid en stor bunke jord med et tempel på toppen, hvortil en udvendig trappe fører op. Kun de færreste af de pyramider man har fundet i Amerika, er gravmonumenter.

Teotihuacan — „Gudernes by“

Et af de mest bemærkelsesværdige steder hvor man har fundet pyramider, er Teotihuacan, som ligger cirka 50 kilometer nordøst for Mexico City og stadig er en gåde for antropologer og arkæologer. Over 500 år før den aztekiske kultur opstod, blev denne gamle storby forladt af det folk der havde bygget den. På sproget nahuatl betyder navnet Teotihuacan „Gudernes by“ eller „Hvor mennesker bliver guder“. Man mener at det var aztekerne der gav byen dette navn da de besøgte den.

En af redaktørerne ved bladet National Geographic, George Stuart, siger at „Teotihuacan var det første egentlige bysamfund på den vestlige halvkugle. Byen blev til ved begyndelsen af den kristne tidsalder, bestod i omtrent syv hundrede år og var efterhånden kun at finde i folkesagn. Det anslås at den i sine velmagtsdage, omkring år 500 e.v.t., havde mellem 125.000 og 200.000 indbyggere.“

Nær ved byens centrum står den store Solpyramide. Den måler cirka 220 gange 225 meter ved foden og rejser sig med fem terrasser til en højde af 63 meter. For at nå pyramidens tinde må man møjsommeligt gå op ad mere end 240 trin. I den nordlige del af oldtidsbyen ligger Månepyramiden med en højde på 40 meter. Engang var der templer på toppen af de to største pyramider.

I de senere årtier har man fået meget større viden om disse pyramider. Men som George Stuart siger: „Vi ved stadig så godt som intet om teotihuacanernes oprindelse, sprog eller samfundsstruktur eller om årsagen til deres undergang.“

Andre pyramider

I hjertet af Mexico City kan man besøge det såkaldte Store Tempel. Der er ingen pyramide at se, men resterne af den pyramidestruktur der udgjorde fundamentet for hovedtemplet, er stadig synlige. Her har arkæologer afdækket to altre hvor der blev udført menneskeofringer.

En anden lokalitet er Chichén Itzá, som er en af Mexicos mest besøgte pyramideruiner. Der er mange ruiner fra oldtiden i mayaområdet, men disse er de letteste at komme til fordi de ligger tæt på byen Mérida i Yucatán. Selv om disse bygninger blev opført på mayaterritorium, afslører byggestilen at toltekerne engang var indflydelsesrige i området. Visse bygninger giver iagttageren en fornemmelse af bygherrernes store viden om matematik og astronomi.

 I delstaten Chiapas ligger Palenque, en imponerende mayaruinby omgivet af jungle. Blandt de mange pyramider og andre bygninger finder man det der kaldes Inskriptionernes Tempel og Paladset. Inskriptionernes Tempel „er et af de berømteste i hele Mesoamerika fordi det ikke som alle de andre blot var fundament for et tempel, men også var et gravmonument,“ forklarer bogen The Mayas — 3000 Years of Civilization. „Indenfor fører en hvælvet trappegang ned til det prægtigste gravkammer man nogen sinde har fundet i Mayaområdet.“ Der er tale om et gravmonument for Pacal, eller Uoxoc Ahau, en hersker der levede i det syvende århundrede.

I det foregående er kun nogle få af Mexicos pyramider omtalt. Man kan finde ruiner og pyramider mange andre steder rundt omkring i landet. Der er også kæmpemæssige pyramider i Guatemala og Honduras. Alle disse ældgamle bygningsværker viser at Mesoamerikas indbyggere ønskede at bygge deres templer på højtliggende steder. I bogen Altmexikanische Kulturen skriver Walter Krickeberg: „Skikken med at bygge templer på et trappeformet fundament stammer helt tilbage fra en urgammel dyrkelse af højder.“ Han tilføjer: „Vi opfatter himmelen som en ’hvælving’, men andre folkeslag har opfattet himmelen som et bjerg med trappeformede skråninger ad hvilke solen går op om formiddagen og ned om eftermiddagen. Det er årsagen til at det ’kunstige bjerg’ blev udformet som en trappeformet pyramide, og ud fra sagn og skikke udleder man at den blandt mange mesoamerikanske folkeslag blev et symbol på himmelen.“

Denne forestilling vil få mange bibellæsere til at tænke på hvad der står i Bibelens beretning om Babelstårnet, der lå i en by der senere blev kendt som Babylon. I Første Mosebog 11:4 siger tårnets bygherrer: „Kom! Lad os bygge os en by og også et tårn med dets top i himmelen, og lad os gøre vort navn berømt.“ Ikke så langt fra Babylons ruiner har arkæologer fundet pyramidekonstruktioner kaldet ziggurater.

Den tilbedelsesform der opstod i Babylon, blev spredt til mange dele af verden og er højst sandsynligt også nået til det område der blev kendt under navnet Mexico. Det skulle ikke undre om de babyloniske ziggurater samt den gudsdyrkelse man praktiserede i landet, har været et forbillede for de imponerende og gådefulde pyramider i Mexico.

[Illustration på side 16]

Teotihuacan

[Kildeangivelse]

CNCA.-INAH.-MEX Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia

[Illustration på side 17]

Palenque