Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

 2. Bjerg hvor Jesus fortalte sine disciple om tegnet på sin nærværelse (Mattæus 24:3)

 9. Værdighedstegn som blev båret af rangspersoner (Åbenbaringen 19:12)

10. Konge i Israel som købte Samarias Bjerg og grundlagde byen Samaria (1 Kongebog 16:23, 24)

11. „Vær ikke bange, du lille . . ., for jeres Fader har besluttet at give jer riget“ (Lukas 12:32)

12. Beholdere til olie (4 Mosebog 4:9)

16. Den første konge over Israel som blev udvalgt af Gud (1 Samuel 9:15, 16)

18. Den mand der ’har lyst til Jehovas lov’, skal blive som et sådant (Salme 1:1-3)

19. En af Midjans fyrster som blev slået af Gideon og hans 300 mand (Dommerne 7:25)

21. Legemsdel der skildrer magt og styrke (Johannes 12:37, 38)

22. Flamme af ild der lyser op (Apostelgerninger 7:30)

23. Hvad Salomon fik af Jehova, foruden visdom og lærdom (2 Krønikebog 1:11, 12)

24. Tallet 1011 skrevet med romertal

25. For en sådan blev de salvede kristne „købt“ (1 Korinther 6:20)

27. ’Et . . . menneske er en der øver ondt, går med uredelig tale og sår splid’ (Ordsprogene 6:12-14)

28. Kvinde som i symbolsk forstand ’var i trældom med sine børn’ (Galaterne 4:24, 25)

30. En af velsignelserne for lydighed i det lovede land (5 Mosebog 11:13, 14)

31. Sådan dømmer Jehova (Jf. Første Petersbrev 1:17.)

32. Udråbe som herold (Markus 5:20, fdn.)

Lodret

 1. Hvad Jehovas hus skulle blive for alle folkeslagene (Esajas 56:7)

 3. „Kom mine tårer i din . . .“ (Salme 56:8)

 4. Træer som i de senere år er bukket under for en svampeepidemi

 5. „. . . er det givet at forstå himlenes riges hellige hemmeligheder, men dem er det ikke givet“ (Mattæus 13:11)

 6. Ledsager på en rejse (2 Korinther 8:19)

 7. Absaloms smukke søster som hans halvbroder Amnon forelskede sig i (2 Samuel 13:1)

 8. Hvad israelitternes byer skulle blive hvis de ’ikke ville høre på Jehova’ (3 Mosebog 26:27, 33)

13. Udsmeltning og rensning af metaller. Brugt billedligt om en af de måder hvorpå Jehova renser sit folk for synd (Daniel 11:35)

14. Profeten Bileam sammenlignede en teltlejr med sådanne (4 Mosebog 24:6)

15. Et sådant fandtes på Gab́ʹbata, Det Stenlagte (Johannes 19:13)

17. Broder til den Uzza som blev slået ihjel fordi han støttede arken (2 Samuel 6:4, 6)

20. Israelitisk ypperstepræst som var eftergivende over for sine sønner (1 Samuel 2:12, 29)

23. By i Jordanegnen hvis ’store synd’ fik Jehova til at ødelægge den (1 Mosebog 18:20; 19:24)

26. Sådan var de læderflasker til vin som gibeonitterne bragte med sig for at narre israelitterne til at tro at de kom langvejsfra (Josua 9:4)

27. Ørkenlignende område syd for Judas bjergland (1 Mosebog 13:1)

29. Komposition af ord og toner (2 Mosebog 15:1)

31. Materiale der bruges til beklædning; blev i fortiden forbundet med hvidhed og renhed (Esajas 1:18)

Løsning på krydsord side 14

 Løsninger vandret

 2. OLIEBJERGET

 9. DIADEMER

10. OMRI

11. HJORD

12. OLIEKAR

16. SAUL

18. TRÆ

19. OREB

21. ARM

22. LUE

23. GODS

24. MXI

25. PRIS

27. NEDRIGT

28. HAGAR

30. REGN

31. UPARTISK

32. BEKENDTGØRE

Løsninger lodret

 1. BEDEHUS

 3. LÆDERFLASKE

 4. ELME

 5. JER

 6. REJSEFÆLLE

 7. TAMAR

 8. RUINHOB

13. LUTRING

14. ALOEPLANTER

15. DOMMERSÆDE

17. AJO

20. ELI

23. GOMORRA

26. SPRUKNE

27. NEGEB

29. SANG

31. ULD