Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL TO

Han „vandrede med den sande Gud“

Han „vandrede med den sande Gud“

1, 2. Hvilket projekt var Noa og hans familie i gang med, og hvilke udfordringer stod de over for?

NOA rettede ryggen og strakte sine ømme muskler. Forestil dig hvordan han sad på en bred træbjælke og holdt en lille pause i sit arbejde mens han så ud over den vældige ark der var under opbygning. Den stærke lugt af varm tjære hang i luften, og støjen fra tømrerværktøjet gav genlyd. Dér hvor han sad, kunne han se sine sønner arbejde på de forskellige dele af den store trækonstruktion. Hans sønner og svigerdøtre og hans elskede kone havde alle arbejdet hårdt sammen med ham på dette projekt i årtier. De havde nået meget, men der var stadig langt igen.

2 Lokalbefolkningen syntes at det Noa og hans familie gjorde, var tåbeligt. Jo mere arken tog form, jo mere lo folk ad tanken om at der skulle komme en vandflod der ville dække hele jorden. Den katastrofe som Noa blev ved med at advare dem om, syntes helt urealistisk og latterlig. Mange kunne ikke fatte at en mand ville spilde sit liv — og sin families liv — på så latterligt et forehavende. Men Noas Gud, Jehova, så denne mand i et helt andet lys.

3. I hvilken forstand vandrede Noa med Gud?

3 Guds ord siger: „Noa vandrede med den sande Gud.“ (Læs 1 Mosebog 6:9). Hvad betyder det? Det betyder ikke at Gud vandrede her på jorden, eller at Noa på en eller anden måde var kommet i himlen. Nej, Noa var så lydig mod Gud og elskede ham så højt at det var som om de vandrede sammen som venner. Mange hundrede år senere sagde Bibelen om Noa: „Ved [sin] tro fordømte han verden.“ (Hebr. 11:7) Hvordan skal det forstås? Og hvad kan vi i dag lære af hans tro?

En uangribelig mand i en forkvaklet verden

4, 5. Hvordan var forholdene på jorden gået fra ondt til værre på Noas tid?

4 Noa voksede op i en verden der hurtigt gik fra ondt til værre. Forholdene på jorden var dårlige allerede da hans oldefar, Enok, levede. Denne mand, der ligeledes var retfærdig og vandrede med Gud, havde forudsagt at Gud ville eksekvere dom over de ugudelige mennesker på jorden. På Noas tid var ugudeligheden dog blevet langt værre. Faktisk var jorden så fyldt med vold at Jehova betragtede den som ødelagt. (1 Mos. 5:22; 6:11; Jud. 14, 15) Hvad var det der havde fået ondskaben til at accelerere?

5 En frygtelig udvikling var i gang blandt Guds åndesønner, englene. En af dem havde allerede gjort oprør mod Jehova. Han var blevet til Satan Djævelen ved at bagvaske Gud og lokke Adam og Eva til at synde. På Noas tid begyndte andre engle at gøre oprør mod Jehovas retfærdige styre. De forlod den plads Gud havde givet dem i himlen, kom ned til jorden, iførte sig menneskeskikkelser og tog sig hustruer blandt de smukke kvinder. Disse stolte, selviske og oprørske engle øvede en ond og skadelig indflydelse på menneskene. — 1 Mos. 6:1, 2; Jud. 6, 7.

6. Hvilken indflydelse havde nefilim på forholdene på jorden, og hvad besluttede Jehova at gøre?

6 Desuden resulterede de unaturlige forhold der var mellem disse materialiserede engle og jordiske kvinder, i et bastardafkom, nogle usædvanligt store og stærke sønner. Bibelen kalder dem nefilim, som ordret betyder „omhuggere“ — de som bringer andre til fald. Disse onde tyranner gjorde forholdene på jorden endnu værre. Skaberen så „at menneskets ondskab var meget udbredt på jorden og at enhver tilbøjelighed i dets hjertes tanker kun var ond dagen lang“. Jehova besluttede at han ville fjerne det onde menneskesamfund 120 år senere. — Læs 1 Mosebog 6:3-5.

7. Hvad kan have gjort det svært for Noa og hans kone at beskytte deres drenge mod det fordærvede og farlige miljø de var omgivet af?

7 Forestil dig hvordan det har været at opdrage børn i sådan en verden. Det var det Noa skulle. Han havde fundet sig en god kone, og efter at han var blevet 500 år, fødte hun ham tre sønner — Sem, Kam og Jafet. * Noa og hans kone måtte beskytte deres drenge mod det fordærvede og farlige miljø de var omgivet af. Mange små drenge ser op til „vældige krigere“ og „navnkundige“, eller berømte, mænd, og det var lige dét nefilim var. Noa og hans kone kunne nok ikke helt forhindre at deres børn hørte om disse kæmpers bedrifter, men de kunne sørge for at undervise dem i sandheden om Jehova Gud, som hader al ondskab. De måtte hjælpe deres sønner til at forstå at Jehova følte sig såret over menneskenes voldelige og rebelske opførsel. — 1 Mos. 6:6.

Noa og hans kone måtte beskytte deres børn mod dårlig påvirkning

8. Hvordan kan fornuftige forældre efterligne Noa og hans kone?

8 Forældre i dag har ikke svært ved at forstå Noas og hans kones situation. Vores verden er også gennemsyret af vold og oprørskhed. I mange byer er bander af unge kriminelle et stort problem. Desuden er den underholdning der produceres til selv mindre børn, ofte fyldt med vold. Fornuftige forældre gør alt hvad de kan for at beskytte deres børn mod en sådan påvirkning. Det gør de ved at fortælle dem om fredens Gud, Jehova, som en dag vil fjerne al vold. (Sl. 11:5; 37:10, 11) Selv i en ond verden kan man lære sine børn at gøre det rette. Det lykkedes for Noa og hans kone. Deres sønner voksede op og blev gode og retskafne mænd, og de giftede sig med kvinder som også var villige til at sætte den sande Gud, Jehova, først i livet.

„Lav dig en ark“

9, 10. (a) Hvilken befaling fra Jehova forandrede Noas liv? (b) Hvad fortalte Jehova Noa angående udformningen af arken og formålet med den?

9 En dag skete der en drastisk forandring i Noas liv. Jehova talte til sin elskede tjener og meddelte ham sin beslutning om at tilintetgøre datidens verden. Gud gav Noa denne befaling: „Lav dig en ark af harpiksholdigt træ.“ — 1 Mos. 6:14.

10 Arken var ikke et skib, sådan som nogle tror. Den havde hverken forstavn eller agterstavn, køl eller ror, og der var ingen rundinger på den. Den var ligesom en kolossal kasse. Jehova gav Noa de præcise mål på arken, nogle detaljer vedrørende dens udformning samt anvisning om at stryge den med tjære både indvendig og udvendig. Og han fortalte Noa hvorfor han skulle bygge arken: „Jeg bringer vandfloden med dens vande over jorden . . . Alt hvad der er på jorden vil udånde.“ Jehova indgik imidlertid denne pagt, eller højtidelige aftale, med Noa: „Du skal gå ind i arken, du og dine sønner og din hustru og dine sønners hustruer sammen med dig.“ Noa skulle også tage alle arter af dyr med ind i arken. Det var kun dem der var i arken, der ville overleve den kommende vandflod. — 1 Mos. 6:17-20.

Noa og hans familie samarbejdede om at adlyde Guds befalinger

11, 12. Hvilken gigantisk opgave stod Noa over for, og hvordan reagerede han på denne udfordring?

11 Noa stod over for en gigantisk opgave! Arken skulle være kæmpestor — cirka 133 meter lang, 22 meter bred og 13 meter høj. Den blev langt større end de største havgående træskibe der er blevet bygget i nyere tid. Unddrog Noa sig opgaven, klagede han over hvor besværlig den var, eller tillempede han anvisningerne for at gøre arbejdet lettere for sig selv? Bibelen svarer: „Noa [gjorde] ganske som Gud havde påbudt ham. Sådan gjorde han.“ — 1 Mos. 6:22.

12 Arbejdet stod på i årtier, måske i 40-50 år. Noa og hans familie skulle fælde træer, flytte træstammerne, hugge dem til og sammenføje dem. Arken skulle have tre dæk, adskillige rum og en dør i siden. Der var øjensynlig vinduer hele vejen rundt om arken lige under taget, og taget kan have haft lidt rejsning på midten så vandet kunne løbe af. — 1 Mos. 6:14-16.

13. Hvilket aspekt ved Noas opgave kan have været en endnu større udfordring end at bygge arken, og hvordan reagerede folk?

13 Efterhånden som årene gik og arken tog form, må Noa virkelig have værdsat den store støtte han fik fra sin familie. Men der var et andet aspekt ved hans opgave som kan have været en endnu større udfordring end det at bygge arken. Bibelen fortæller at Noa var „en forkynder af retfærdighed“. (Læs 2 Peter 2:5). Han førte altså modigt an med hensyn til at advare de onde, ugudelige mennesker om den forestående ødelæggelse. Hvordan reagerede de? Jesus talte senere om Noas dage og sagde at folk dengang ’ikke gav agt’. Han sagde at de var så optaget af det daglige liv — at spise, drikke og gifte sig — at de ikke lyttede til Noa. (Matt. 24:37-39) Mange har helt sikkert gjort nar af ham og hans familie; nogle har måske truet ham og været voldelige mod ham. De kan endog have forsøgt at sabotere byggeriet.

Trods vidnesbyrdene om at Noa blev velsignet af Gud, latterliggjorde folk ham og ignorerede hans budskab

14. Hvad kan familier i dag lære af Noas og hans families tro?

14 Noa og hans familie gav dog ikke op. De fortsatte trofast med den vigtigste opgave i deres liv selvom datidens verden anså den for at være meningsløs og tåbelig. Kristne familier i dag kan lære meget af Noas og hans families tro. Vi lever i det Bibelen kalder „de sidste dage“ for denne verdensordning. (2 Tim. 3:1) Jesus drog en parallel mellem vores tid og den tid da Noa byggede arken. Når folk i dag reagerer på budskabet om Guds rige med ligegyldighed, hån eller ligefrem fjendtlighed, er det godt at huske på Noa. Vi er ikke de første der er blevet udsat for sådanne prøvelser.

„Gå ind i arken“

15. Hvem af sine kære mistede Noa da han nærmede sig sit 600. leveår?

15 Årene gik, og arken var ved at antage sin endelige form. Da Noa nærmede sig sit 600. leveår, mistede han inden for kort tid nogle af sine kære. Først døde hans far, Lemek. * Fem år senere døde hans farfar, Metusalem, i en alder af 969 og blev dermed den person i Bibelen der har opnået den længste levetid. (1 Mos. 5:27) Både Metusalem og Lemek havde levet samtidig med det første menneske, Adam.

16, 17. (a) Hvilket nyt budskab fik Noa i sit 600. leveår? (b) Beskriv det fantastiske syn Noa og hans familie var vidne til.

16 I sit 600. leveår modtog patriarken Noa et nyt budskab fra Jehova Gud: „Gå ind i arken, du og hele din husstand.“ Gud sagde også til Noa at han skulle tage alle arter af dyr med ind i arken — syv af hver af de rene dyr, der senere kunne bruges som offer, og to af hver af de andre. — 1 Mos. 7:1-3.

17 Det må have været et uforglemmeligt syn! Alle steder fra kom tusinder af dyr strømmende til i et utal af størrelser og former og med vidt forskelligt temperament — gående, flyvende, kravlende, vraltende eller luntende! Vi skal ikke forestille os at Noa selv forsøgte at samle, indfange eller lokke disse vildtlevende dyr ind på den begrænsede plads der var i arken. Beretningen siger at de ’gik ind til Noa i arken’. — 1 Mos. 7:9.

18, 19. (a) Hvilke argumenter kunne fremføres over for skeptikere der betvivler begivenhederne i Noas beretning? (b) Hvordan kommer Jehovas visdom til udtryk i den måde han valgte at redde dyrene på?

18 Skeptikere vil måske indvende: ’Hvordan skulle dette kunne lade sig gøre? Og hvordan kunne alle dyrene leve fredeligt sammen på så lidt plads?’ Tænk over følgende: Skulle Skaberen af hele universet ikke kunne styre dyrene som han har skabt, måske ved at gøre dem tamme eller føjelige om nødvendigt? Husk at Jehova er den Gud der skabte dyrene. Langt senere delte han også Det Røde Hav og fik Solen til at stå stille. Kunne han så ikke gøre alt det der beskrives i beretningen om Noa? Selvfølgelig kunne han det, og det gjorde han!

19 Gud kunne naturligvis have valgt at redde dyrene på en anden måde. Men i sin visdom valgte Gud en fremgangsmåde der minder os om det ansvar han havde givet menneskene i forbindelse med at tage vare på alle dyrene på jorden. (1 Mos. 1:28) Mange forældre i dag bruger beretningen om Noa til at lære deres børn at Jehova sætter stor pris på dyrene og menneskene som han har skabt.

20. Hvad har Noa og hans familie måske været optaget af den sidste uge inden Vandfloden?

20 Jehova sagde til Noa at Vandfloden ville komme om blot en uge. Det må have været en hektisk tid for familien. Man kan forestille sig hvor stort et arbejde det var at få dyr og foder samt madforsyninger til familien placeret på en ordnet måde, og at få familiens ejendele bragt ind i arken. Noas kone og Sems, Kams og Jafets koner har måske især haft travlt med at gøre arken beboelig for familien.

21, 22. (a) Hvorfor skulle folks ligegyldighed på Noas tid ikke forbavse os? (b) Hvornår holdt folk op med at latterliggøre Noa og hans familie?

21 Hvordan reagerede folk omkring dem? De gav stadig ikke agt — og det til trods for alle vidnesbyrdene om at Jehova velsignede Noa og hans bestræbelser. De kunne ikke undgå at se hvordan dyrene strømmede ind i arken. Deres ligegyldighed bør dog ikke forbavse os. Heller ikke mange i dag giver agt på de overvældende vidnesbyrd om at vi lever i de sidste dage for denne verdensordning. Og som apostelen Peter forudsagde, er der ’kommet folk som angriber med latterliggørelse’, som spotter dem der giver agt på Guds advarsel. (Læs 2 Peter 3:3-6). Noa og hans familie blev helt sikkert også latterliggjort.

22 Hvornår holdt folk op med at gøre nar af dem? Beretningen fortæller at da Noa havde sørget for at hans familie og dyrene var kommet ind i arken, „lukkede Jehova døren bag ham“. Hvis nogen af dem der havde latterliggjort Noa, befandt sig i nærheden, har denne handling fra Guds side nok fået dem til at forstumme. Om ikke andet bragte regnen dem til tavshed, for den bare væltede ned! Og det blev den ved med indtil hele jorden var oversvømmet, nøjagtig som Jehova havde sagt. — 1 Mos. 7:16-21.

23. (a) Hvordan ved vi at Jehova ikke fandt behag i at de ugudelige mistede livet på Noas tid? (b) Hvorfor bør vi efterligne Noas tro?

23 Fandt Jehova behag i de ugudeliges død? Nej! (Ez. 33:11) Han havde tværtimod givet dem rig lejlighed til at vende om og handle ret. Kunne de have forandret deres livsførelse og dermed have overlevet? Noas eksempel besvarer det spørgsmål. Ved at vandre med Jehova, det vil sige adlyde ham i alt, viste Noa at det var muligt at overleve. Det var i den forstand at Noas tro fordømte den daværende verden; den blotlagde hans generations ondskab. Hans tro bevirkede at han og hans familie blev bevaret i live. Hvis du efterligner Noas tro, kan det føre til frelse både for dig selv og dem du elsker. Ligesom Noa kan du vandre med Jehova Gud og have ham som ven. Og det venskab kan vare evigt!

^ par. 7 Mennesker på den tid levede meget længere end vi gør i dag. Det skyldtes uden tvivl at de var nærmere den fuldkommenhed og vitalitet som Adam og Eva havde da de blev skabt.

^ par. 15 Lemek havde givet sin søn navnet Noa — der sandsynligvis betyder „hvile“ eller „trøst“ — og forudsagt at Noa ville opfylde betydningen af sit navn ved at skaffe mennesker hvile fra sliddet med at opdyrke jorden der var blevet forbandet. (1 Mos. 5:28, 29) Lemek levede ikke længe nok til at se sin profeti gå i opfyldelse. Noas mor, brødre og søstre omkom muligvis i Vandfloden.