Efterlign deres tro

Hvordan kan vi få gavn af at lære om den tro som Bibelens mænd og kvinder viste?

Tidslinje

Tidslinjen og kortene vil hjælpe dig med at forestille dig hvornår og hvor disse trofaste bibelske personer levede.

Et brev fra Det Styrende Råd

Det Styrende Råd opfordrer indtrængende alle til at få fuld gavn af at læse og studere denne bog personligt og som familie.

Indledning

Bibelen er fyldt med sande beretninger om trofaste mænd og kvinder. Hvordan kan vi få gavn af deres eksempel?

ABEL

’Han taler endnu, skønt han er død’

Hvad kan vi lære om Abel og hans tro når der står så lidt om ham i Bibelen?

NOA

Han „vandrede med den sande Gud“

Hvilke udfordringer stod Noa og hans kone over for i forbindelse med opdragelsen deres børn? Hvordan viste de tro da de byggede arken?

ABRAHAM

„Fader til alle som tror“

Hvordan viste Abraham tro? På hvilke måder kunne du tænke dig at efterligne Abrahams tro?

RUT

„Dér hvor du går hen, vil jeg gå hen“

Hvorfor var Rut villig til at forlade sine slægninge og sit hjemland? Hvilke egenskaber havde hun som gjorde hende værdifuld i Jehovas øjne?

RUT

„En dygtig kvinde“

Hvorfor er Rut og Boaz’ ægteskab af stor betydning? Hvad kan vi lære af Rut og No’omi om det at være en familie?

HANNA

Hun udøste sit hjerte for Gud i bøn

Hannas tro på Jehova hjalp hende til at klare en tilsyneladende umulig situation.

SAMUEL

Han „voksede op hos Jehova“

Hvad var usædvanligt ved Samuels barndom? Hvad styrkede hans tro under hans opvækst ved teltboligen?

SAMUEL

Han holdt ud trods skuffelser

Vi kommer alle ud for trængsler og skuffelser der udfordrer vores tro. Hvad kan vi lære af Samuels udholdenhed?

ABIGAJIL

Hun handlede med indsigt

Hvad kan vi lære af Abigajils vanskelige ægteskabelige situation?

ELIAS

Han forsvarede den rene tilbedelse

Hvordan kan vi efterligne Elias når vi taler med nogle der ikke er enige med os i hvad Bibelen lærer?

ELIAS

Han var årvågen, og han ventede

Hvordan viste profeten Elias en bedende indstilling da han ventede på at Jehova skulle indfri sit løfte?

ELIAS

Han fandt trøst hos sin Gud

Hvilke begivenheder førte til at Elias blev modløs, så modløs at han endda bad om at måtte dø?

JONAS

Han lærte af de fejl han begik

Kan du sætte dig ind i Jonas’ frygt for at tage imod en opgave? Beretningen om ham lærer os noget værdifuldt om Jehovas tålmodighed og barmhjertighed.

JONAS

Han lærte at vise barmhjertighed

Hvordan kan beretningen om Jonas hjælpe os til at foretage en ærlig selvransagelse?

ESTER

Hun forsvarede Guds folk

At vise en selvopofrende kærlighed som Esters kræver tro og mod.

ESTER

Hun handlede klogt, modigt og uselvisk

Hvordan handlede Ester uselvisk til gavn for Jehova og hans folk?

MARIA

„Se! Jehovas trælkvinde!“

Hvad viser Marias svar til englen Gabriel om hendes tro? Hvilke andre smukke egenskaber viste hun?

MARIA

Hun ‘drog slutninger i sit hjerte’

Marias oplevelser i Betlehem styrkede hendes tro på Jehovas løfter.

JOSEF

Han beskyttede, han forsørgede, han holdt ud

Hvordan beskyttede Josef sin familie? Hvorfor rejste han til Egypten med Maria og Jesus?

MARTA

„Jeg har fået tro“

Hvordan viste Marta en bemærkelsesværdig tro, selv i en sorgens tid?

PETER

Han kæmpede med frygt og tvivl

Tvivl kan være meget ødelæggende. Men Peter overvandt sin frygt og tvivl med hensyn til om han skulle følge Jesus.

PETER

Han forblev loyal under prøvelser

Hvordan hjalp Peters tro og loyalitet ham til at tage imod retledning fra Jesus?

PETER

Han lærte at være tilgivende

Hvad lærte Jesus Peter om tilgivelse? Hvordan viste Jesus at han havde tilgivet Peter?

Afslutning

Hvordan kan du blive ved med at styrke din tro og holde dig håbet klart for øje?