Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

AFSNIT 11

Hvad har Gud gjort for at komme os til hjælp?

Hvad har Gud gjort for at komme os til hjælp?

„Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden og mellem dit afkom og hendes afkom. Han skal knuse hovedet på dig, og du skal knuse hælen på ham.“ — 1 MOSEBOG 3:15.

GUD har taget skridt til at forhindre at et ødelæggende oprør nogen sinde vil få lov til at udvikle sig igen.

Hvornår begyndte Gud at gøre noget ved den situation der var opstået i Edens Have?

Da Adam og Eva havde syndet, afsagde Gud med det samme sin dom over de skyldige parter. Han forudsagde også at han ville råde bod på al den skade de havde forvoldt.

Hvilket stridsspørgsmål blev rejst?

Som tidligere nævnt rejste Satan ikke tvivl om Guds magt men derimod om Guds ret til at herske. Satan ønsker at herske over Guds børn.

Hvorfor kan denne situation sammenlignes med en retssag?

Forestil dig at en af dine slægtninge, som ikke selv har børn, vil have forældremyndigheden over dine børn. Han trækker dig i retten og anklager dig for at forsømme og vildlede dine børn. Hvis du vil vinde sagen og rense dit navn, må du fremlægge beviser på at han ikke har ret. Dine børn bliver også nødt til at vidne. Svarende hertil beskyldte Satan Gud for at lyve, og han anklager alle mennesker for kun at tjene Gud af selviske grunde. — 1 Mosebog 3:4, 5; Job 1:9-11; 2:4, 5.

I en vanskelig retssag tager det tid at afgøre stridsspørgsmålene

Hvorfor har denne retssag varet så længe?

I en vanskelig retssag tager det tid at afgøre stridsspørgsmålene. Til gengæld vil Guds endelige dom skabe universel og evig præcedens. Guds navn vil være renset, og det vil være bevist at hans måde at herske på er den bedste. Og Gud vil fuldstændig råde bod på al den skade Satan har forvoldt, ligesom han gjorde i Jobs tilfælde. — Job 42:10.