Hvordan får man et lykkeligt liv?

Interesserer Gud sig for din lykke? Find ud af hvilke skridt Gud har taget for at sikre en lykkelig fremtid for hele menneskeheden.

Introduktion

Denne brochure indeholder vigtige oplysninger om hvordan vi kan blive virkelig lykkelige.

KAPITEL 1

Vil vi nogen sinde kunne få et lykkeligt liv?

Alle vil gerne kunne glæde sig over livet. Er livet i dag som det burde være?

KAPITEL 2

Hvilke behov skal opfyldes for at man kan være lykkelig?

For at have et lykkeligt liv skal nogle få grundlæggende behov være opfyldt.

KAPITEL 3

Hvem kan give os pålidelig vejledning?

Findes der virkelig en Skaber? Kan han i så fald hjælpe os til at blive lykkelige?

KAPITEL 4

Hvilken vejledning har Gud givet os?

Bibelen er en gave fra Gud. Hvordan kan vi være sikre på at den er korrekt overleveret?

KAPITEL 5

Hvordan kan Guds vejledning give os et lykkeligt liv nu?

Hvilke bibelske principper kan være en hjælp i familien? Er de praktisk anvendelige?

KAPITEL 6

Hvordan kan vi lade Gud få større indflydelse på vores tilværelse?

Gud sætter pris på at få et nært forhold til hver enkelt af os. Find ud af hvordan du kan lære ham bedre at kende.

KAPITEL 7

Hvilket håb har vi om en lykkelig fremtid?

Mange spekulerer på om en lykkelig fremtid overhovedet er mulig. Hvorfor er Gud involveret i det spørgsmål?

KAPITEL 8

Hvad var Guds oprindelige hensigt med menneskene?

Hvilken mulighed gav Gud de første mennesker? Hvordan påvirker de valg de traf, os i dag?

KAPITEL 9

Hvad er synd?

Er det kun alvorlige forbrydelser og forkerte handlinger der kan kaldes synd?

KAPITEL 10

Hvordan påvirker synden vores forhold til Gud?

Opgav Gud sin oprindelige hensigt da Adam og Eva gjorde oprør? Hvordan betragter Gud menneskehedens situation?

KAPITEL 11

Hvad har Gud gjort for at komme os til hjælp?

Da Adam og Eva havde syndet, begyndte Gud at tage skridt til at få afgjort de stridsspørgsmål deres oprør havde rejst og råde bod på den skade der var sket.

KAPITEL 12

Hvad var Guds hensigt med Loven til Israel?

Loven er et led i gennemførelsen af den hensigt Gud gav udtryk for i Edens Have. Hvordan berører denne hensigt dig?

KAPITEL 13

Hvorfor krævede Loven at der blev bragt ofre?

Hvordan var ofre forbundet med tilgivelse af synder?

KAPITEL 14

Hvorfor har vi behov for et bedre offer?

Loven krævede ofre for at synder kunne blive sonet. Hvordan kan vi opnå tilgivelse for vores synder i dag?

KAPITEL 15

Hvad siger Bibelen om Messias?

Gud har lidt efter lidt åbenbaret detaljer om Messias’ oprindelse og hvad han ville udrette.

KAPITEL 16

Hvornår vil Guds løfter blive opfyldt?

I tusinder af år har man ventet på Messias. Hvad kan hjælpe os til at udpege tiden for hans komme?

KAPITEL 17

Vil Messias virkelig fjerne al ondskab?

Hvilke forandringer vil Messias’ styre betyde for menneskeheden?

KAPITEL 18

Hvad vil Messias udrette til velsignelse for os mennesker?

Hvor omfattende vil virkningen af Messias’ herredømme blive?

KAPITEL 19

Hvor omfattende vil Messias’ herredømme blive?

I hvor høj grad vil Messias’ herredømme resultere i fysiske og åndelige velsignelser?

KAPITEL 20

Hvordan kan vi få gavn af Guds hensigt?

For at få gavn af Guds storslåede hensigt må vi vide hvad denne hensigt er. Hvordan kan vi lære Gud og hans hensigt bedre at kende?