Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 AFSNIT 15

Hvad siger Bibelen om Messias?

Hvad siger Bibelen om Messias?

„En profet som dig vil jeg oprejse for dem af deres brødres midte.“ — 5 MOSEBOG 18:18.

GUD åbenbarede lidt efter lidt detaljer om Messias’ oprindelse og hvad han ville udrette. Her er nogle eksempler:

Hvilket løfte gav Gud til Abraham vedrørende Messias?

Gud fortalte Abraham at Messias — det lovede „afkom“ — ville være en af hans efterkommere. „Ved dit afkom skal alle jordens nationer velsigne sig fordi du har hørt efter min røst.“ — 1 Mosebog 22:18.

Hvilket løfte fik Isak af Gud?

Gud gav løftet til Abraham videre til Isak med ordene: „Jeg vil holde den ed som jeg svor over for din fader Abraham: ’... ved dit afkom skal alle jordens nationer velsigne sig.’“ — 1 Mosebog 26:3, 4.

Hvad sagde Moses om Messias?

Kort før israelitterne gik ind i det forjættede land, sagde Moses til folket: „En profet som mig vil Jehova din Gud oprejse for dig af din midte, af dine brødre — ham skal I høre på.“ — 5 Mosebog 18:15.

Hvilket løfte fik kong David af Gud vedrørende Messias?

„Jeg [vil] oprejse dit afkom efter dig, det som udgår fra dit indre, og jeg vil grundfæste hans kongedømme ... din trone vil være grundfæstet for stedse.“ — 2 Samuel 7:12, 16.

„Jeg indsætter ham som førstefødt, den højeste af jordens konger. Evindelig bevarer jeg min loyale hengivenhed mod ham, og min pagt vil være trofast mod ham. Jeg vil lade hans afkom bestå for evigt og hans trone som himmelens dage.“ — Salme 89:27-29.

Hvordan blev disse løfter bekræftet af profeten Jeremias?

„’Jeg [vil] lade retfærdighedens spire fremspire for David’ ... For således har Jehova sagt: ’David kommer aldrig til at mangle en mand til at sidde på Israels hus’ trone.’“ — Jeremias 33:15, 17.

Hvad skulle kendetegne Messias?

„Over ham skal Jehovas ånd hvile, visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og Jehovas frygts ånd ... med retfærdighed dømmer han de ringe, og med retskaffenhed retleder han til gavn for de sagtmodige på jorden. ... Ham skal nationerne søge til.“ — Esajas 11:1, 2, 4, 10.

Hvor ville Messias blive født?

„Du, Betlehem Efrata, for lille til at være blandt Judas tusinder, af dig skal der udgå  en for mig som skal være hersker i Israel, en hvis udspring er fra de tidligste tider, fra en fjern fortids dage.“ — Mika 5:2.

Hvornår skulle Messias komme?

„Der er fastsat halvfjerds uger ... Fra ordet om at genrejse og genopbygge Jerusalem udgår, indtil Messias, Føreren, vil der være syv uger og toogtres uger. ... Efter de toogtres uger vil Messias blive ryddet bort uden at have noget. Og folket som tilhører en fører der kommer, vil ødelægge byen og det hellige sted. ... Og indtil enden vil der være krig.“ (Daniel 9:24-26) Det blev altså forudsagt at Messias skulle komme før det andet tempel blev ødelagt.

De „halvfjerds uger“, som — fordi der er tale om ’åruger’ — svarer til 490 år, begyndte i 455 f.v.t., det år perserkongen Artaxerxes gav Nehemias bemyndigelse til at genrejse og genopbygge Jerusalem. De 69 uger der skulle gå „indtil Messias, Føreren,“ kom, udløb i år 29 e.v.t. *

Hvorfor måtte Messias dø?

Esajas forudsagde at Messias ville blive forkastet, „afskåret fra de levendes land“, og at hans liv ville udgøre „et skyldoffer“. Han ville „føre mange til en retfærdig stilling; og deres misgerninger [ville] han bære“. (Esajas 52:13–53:12; 3 Mosebog 7:1) Han ville tilvejebringe det offer som skulle „bringe synd til ophør og skaffe soning for brøde“. — Daniel 9:24.

Hvordan ville Messias „få slagtoffer og offergave til at ophøre“? — Daniel 9:27.

Når Messias havde bragt sit fuldkomne offer, ville der ikke længere være behov for yderligere ofre, og Gud ville ikke kræve andre. Det var derfor Gud kunne tillade at templet blev ødelagt, og at ofrene ophørte.

^ par. 22 Se Indsigt i Den Hellige Skrift, bind 1, side 819-824, udgivet af Jehovas Vidner.