Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 AFSNIT 17

Vil Messias virkelig fjerne al ondskab?

Vil Messias virkelig fjerne al ondskab?

„Du elsker retfærdighed, og du hader ugudelighed. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine partnere.“ — SALME 45:7.

DET er enhver regerings ansvar at sørge for at loven bliver overholdt. Som konge i Guds rige vil Messias påtage sig det samme ansvar og indføre fuld retfærdighed. „Om kort tid, da er den ugudelige ikke mere; og du vil se dig om efter hans sted, og han er der ikke. Men de sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred.“ — Salme 37:10, 11.

Hvor gennemgribende vil forandringen blive?

Gud vil helt og fuldt opfylde sit løfte om at skabe „nye himle“ — en retfærdig regering — der skal herske over „en ny jord“. (Esajas 65:17) De velsignelser Messias’ styre vil medføre, vil ikke være begrænset til Israel men vil omfatte „alle nationerne“, sådan som Jehova lovede Abraham. (Esajas 2:2, 3; 1 Mosebog 22:18) Guds rige med Messias som konge vil være det endelige og universelle svar på det angreb der er blevet rettet mod Guds navn og hensigt.

Hvordan vil livet til den tid være helt anderledes end det er i dag?

Menneskeheden vil komme til at opleve den længe ventede opfyldelse af det løfte Gud gav gennem Esajas: „Han vil fælde dom mellem nationerne og afgøre sager vedrørende mange folkeslag. Og de skal smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive. Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig.“ Profetien fortsætter: „De vil ikke volde skade eller forårsage ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund.“ — Esajas 2:4; 11:9.

Hvorfor kan vi være sikre på at alt dette vil finde sted?

Fordi den der har denne urokkelige hensigt, er den almægtige Gud, Jehova, han som er „Gud oppe i himmelen og nede på jorden“. (Josua 2:11) Jehova har selv udtalt: „Husk de første ting fra fjerne tider, at jeg er Guddommen og at der ingen anden Gud er, og at ingen er som jeg, der fra begyndelsen fortæller om enden, og fra gammel tid om de ting der ikke er gjort, der siger: ’Min beslutning står fast, og alt hvad jeg har lyst til gør jeg.’“ (Esajas 46:9, 10) Jehova har erklæret at han vil gennemføre sin hensigt ved hjælp af Messias. Hvem skulle kunne forhindre ham i at gøre dette?