Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HØJDEPUNKTER FRA DET FORLØBNE ÅR

Den juridiske situation

Den juridiske situation

ARMENIEN Tilbyder et program for alternativ, civil tjeneste der respekterer kristen neutralitet

Armenien: Myndighederne tildeler nogle af vores brødre alternativ, civil tjeneste i afsidesliggende områder af landet. Mens de er der, fortsætter de med ivrigt at deltage i forkyndelsen

I 2013 indførte de armenske myndigheder et program for alternativ, civil tjeneste der giver Jehovas Vidner i Armenien mulighed for at vælge en sådan tjeneste frem for at afsone en fængselsdom på grund af deres militærnægtelse af samvittighedsgrunde. I januar 2014 oplyste Afdelingskontoret at 71 brødre begyndte på deres tildelte arbejde under denne nye ordning. Nogle brødre arbejder  for eksempel i køkkener eller som medhjælpere på hospitaler. Programmets tilsynsførende har udtalt sig positivt om brødrenes arbejdsmoral og indstilling til det ofte krævende arbejde de får tildelt. Brødrene er taknemmelige for at de nu kan udføre civil tjeneste og derved bevare en ren kristen samvittighed. * En bror har sagt: “Vi er Jehova taknemmelige for at vi kan udføre alternativ, civil tjeneste der hjælper os til at bevare vores neutralitet og samtidig giver os frihed til at tilbede ham.”

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK Anerkender ikkekatolske religiøse vielser forrettet af Jehovas Vidner

I 1954 underskrev Den Dominikanske Republik et konkordat med Vatikanet der gjorde den katolske kirke til det eneste trossamfund der har ret til at forrette vielser. Hvis et par ikke ønskede at blive viet af den katolske kirke, kunne en repræsentant fra de offentlige myndigheder forrette vielsen. Men i 2010 indførte regeringen en forfatningsændring der gav kvalificerede repræsentanter fra andre trossamfund denne rettighed. Regeringen sørgede for undervisning til dem der ønskede at blive godkendt. Afdelingskontoret i Den Dominikanske Republik udvalgte 30 ældste til at deltage i undervisningen, og ud af de mere end 2.000 der ansøgte, godkendte myndighederne kun 32. Men alle 30 brødre blev godkendt til at vie par der er Jehovas Vidner.

 INDIEN Besluttede på frygtløst at forkynde

Sundeep og Deepalakshmi Muniswamy

Den 27. januar 2014 afgjorde menneskerettighedskommissionen i delstaten Karnataka at vicepolitiinspektøren (PSI) på politistationen i Old Hubli i Karnataka havde krænket bror Sundeep Muniswamys menneskerettigheder fordi vicepolitiinspektøren undlod at sørge for beskyttelse mod et pøbeloverfald der fandt sted den 28. juni 2011. Kommissionen  holdt vicepolitiinspektøren ansvarlig for krænkelser af menneskerettighederne og krævede ikke alene at myndighederne i Karnataka skulle tage nogle disciplinære forholdsregler mod vicepolitiinspektøren, men pålagde også at der skulle betales 20.000 rupier (cirka 1.900 kroner) til bror Muniswamy som kompensation. Kommissionen krævede at myndighederne trak pengene fra vicepolitiinspektørens løn.

Bror Muniswamy har givet udtryk for at han og hans familie er Jehova taknemmelige for denne enestående afgørelse og er besluttede på at fortsætte med frygtløst at forkynde den gode nyhed. Afgørelsen har styrket brødrenes tro og deres tillid til at Jehova vil beskytte sit folk. Den sender også en tydelig besked til myndighederne i Karnataka om at beskytte Jehovas Vidners menneskerettigheder. En straffesag mod bror Muniswamy og en anden bror der har forbindelse til denne episode, venter stadig på at blive afgjort.

KIRGISISTAN Forfatningsdomstolen opretholder retten til samvittighedsnægtelse

Den 19. november 2013 var en særlig dag for dem der af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste. Forfatningsdomstolen afsagde kendelser i 11 sager om Jehovas Vidner og afgjorde at landets nuværende program for alternativ tjeneste er forfatningsstridigt. Loven krævede at de der udførte alternativ tjeneste, skulle betale penge direkte til militæret for at støtte dets aktiviteter. Loven krævede også at samvittighedsnægtere skulle registreres som en del af militærets reserve efter at deres alternative tjeneste var overstået. Forfatningsdomstolen afgjorde at det var en krænkelse af religionsfriheden at pålægge samvittighedsnægtere at udføre alternativ tjeneste under sådanne omstændigheder. I de første måneder af 2014 anvendte højesteretten i Kirgisistan forfatningsdomstolens afgørelse og frikendte 14 Jehovas Vidner der var  blevet dømt under den tidligere lov. Disse afgørelser til fordel for vores brødre afslutter en syv år lang kamp for samvittighedsnægteres ret til religionsfrihed. De fredelige unge mænds beslutsomhed ophøjer Jehovas navn og er med til at sikre religionsfriheden i Kirgisistan.

Kirgisistan: Jehovas Vidner hvis sag kom for Kirgisistans højestere

NIGERIA “Jehova havde belønnet mig”

I delstaten Abia i Nigeria bliver Jehovas Vidner ofte truet og udelukket af samfundet fordi de nægter at blive medlemmer af såkaldte årgangsforeninger * – hvis aktiviteter ofte indebærer vold og spiritistiske ritualer. En tidlig novembermorgen i 2005 invaderede medlemmer af en årgangsforening i byen Asaga Ohafia bror Emmanuel Ogwos og hans kones hjem og tog alle deres ejendele som tvungen kontingent for medlemskabet.  Det eneste parret havde tilbage, var det tøj de gik og stod i. Foreningen forviste i 2006 bror Ogwo fra hans hjem og landsby. Han søgte sammen med sin kone tilflugt hos en bror i en anden landsby, hvor der blev sørget for dem. Selvom bror Ogwo vendte tilbage til sit hjem året efter, blev han fortsat udsat for pres til at blive medlem af årgangsforeningen, og alle hans anmodninger om at få sine ejendele tilbage blev ignoreret.

Den 15. april 2014 dømte den øverste domstol i delstaten Abia til fordel for bror Ogwo og opretholdt dermed den forfatningsmæssige ret til tros- og forsamlingsfrihed. Bror Ogwos stjålne ejendele er blevet givet tilbage til ham, Jehovas Vidner bliver ikke i samme grad udelukket af samfundet, og brødrene i Asaga Ohafia kan nu forkynde frit i området.

Bror Ogwo fortæller efter rettens afgørelse: “Jeg sprang af glæde. Jeg var meget glad. Jeg følte at Jehova havde vundet sagen, og at englene var med mig. Jehova havde belønnet mig.”

RUSLAND En dom til fordel for jw.org

De mange juridiske udfordringer som vores brødre i Rusland står over for, “er blevet til fremgang for den gode nyhed” i landet. (Fil. 1:12) Selvom nogle myndighedspersoner og religiøse ledere modarbejder vores kristne aktiviteter, bevarer vores brødre i Rusland deres uangribelighed, og Jehova velsigner deres bestræbelser.

Et vidnesbyrd om dette er en juridisk sejr i byen Tver. I 2013 indgav anklagemyndigheden i Tver en sag til en lokal domstol om at forbyde jw.org i hele Rusland. Uden at informere repræsentanter for Jehovas Vidner om sagen afsagde domstolen en kendelse til fordel for anklageren. Vores brødre hørte om domstolens afgørelse og appellerede sagen. Den 22. januar 2014 omstødte distriktsdomstolen i Tver den lavere domstols  kendelse og dømte til fordel for os. Takket være Jehova og bønner fra det internationale brodersamfund kan de fleste af vores brødre i Rusland nu glæde sig over de mange åndelige fordele der er ved at have adgang til jw.org.

TYRKIET Fortsætter med at ignorere retten til samvittighedsnægtelse

Bariş Görmez, et af Jehovas Vidner i Tyrkiet, har siddet i fængsel i mere end fire år for at nægte militærtjeneste. Mens han sad i arresten, blev han udsat for hård behandling af militærpolitiet, der sparkede ham og slog ham med deres stave. Han blev heller ikke godt behandlet da han var i fængsel. Bror Görmez er cirka 210 centimeter høj, så han kunne ikke sove i den seng han havde fået, men måtte ligge på tværs af to senge i en forvreden stilling. Med tiden gav fængselsmyndighederne ham tilladelse til at få en større madras, som den lokale menighed anskaffede.

I 2008 indgav bror Görmez og tre andre Jehovas Vidner en begæring til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hvor man anklagede Tyrkiet for at have krænket deres religionsfrihed ved ikke at anerkende deres ret til samvittighedsnægtelse. Den 3. juni 2014 afsagde domstolen en kendelse i de fire brødres favør * og pålagde den tyrkiske regering at betale sagsomkostningerne samt erstatning til brødrene. Det er tredje gang at Menneskerettighedsdomstolen har dømt til fordel for Jehovas Vidner og mod Tyrkiet på dette område. Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er nogen Jehovas Vidner i fængsel i Tyrkiet, vil problemet ikke være fuldstændigt løst før Tyrkiet anerkender retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 Opfølgning af tidligere sager

Aserbajdsjan: Brødrene bliver fortsat udsat for politirazziaer under deres møder, arrestationer når de forkynder, censur af deres religiøse litteratur og andre krænkelser af menneskerettighederne. Samtidig nægter myndighederne at genregistrere trossamfundet Jehovas Vidner. Der er blevet indgivet 19 anmodninger til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Aserbajdsjan angående disse krænkelser. På trods af udfordringerne ses Jehovas velsignelse tydeligt i det voksende antal forkyndere. Udgivelsen af Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter på aserbajdsjansk var endnu en grund til stor glæde.

Eritrea: Vores brødre fortsætter med at tjene Jehova trofast trods hård forfølgelse. Tre brødre, Paulos Eyassu, Isaac Mogos og Negede Teklemariam, har nu været i fængsel i 20 år – siden den 24. september 1994. Ved højtiden til minde om Jesu død den 14. april 2014 arresterede myndighederne i Eritrea omkring 150 Jehovas Vidner og interesserede. Den yngste der blev arresteret, var 16 måneder, og den ældste var over 85 år. Myndighederne arresterede yderligere 30 Jehovas Vidner og interesserede under det særlige foredrag der blev holdt den 27. april 2014. De fleste af dem er senere blevet løsladt.

Kasakhstan: Der er 14 publikationer som Kontoret for Religiøse Anliggender ikke har givet os tilladelse til at indføre eller uddele i Kasakhstan. Vores brødre må heller ikke tale med andre om deres tro uden for de registrerede tilbedelsessteder, og omkring 50 brødre er blevet dømt for at have deltaget i “ulovlig forkyndelse”. For at forsvare den enkeltes ytringsfrihed er der blevet indgivet 26 klager til FN’s Menneskerettighedskomité.

^ par. 1 Om man vil udføre alternativ, civil tjeneste eller ej, er et samvittighedsspørgsmål.

^ par. 1 En årgangsforening er en forening af folk, som regel mænd, der er jævnaldrende og bor i den samme landsby.

^ par. 2 Buldu og andre mod Tyrkiet, nr. 14017/08, 3. juni 2014