Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

Det kreol-haitianske distrikt

Det kreol-haitianske distrikt

Forkyndelse i det kreol-haitianske distrikt

Der har været stor fremgang i det spansktalende distrikt. Men med tiden er mange der taler et andet sprog, flyttet til landet, og de har også reageret positivt på vores budskab om håb. I nabolandet Haiti er hovedsproget kreol-haitiansk. Selvom forholdet mellem Den Dominikanske Republik og Haiti til tider har været anstrengt, består en stor del af arbejdsstyrken i Den Dominikanske Republik af tusinder af haitianere, og i den senere tid er antallet vokset dramatisk.

I mange år blev de interesserede der taler kreol-haitiansk, henvist til spansktalende menigheder for at blive hjulpet åndeligt. Men i 1993 besluttede Det Styrende Råd at Afdelingskontoret i Guadeloupe skulle invitere nogle af sine specialpionerer til at tjene i det kreol-haitianske distrikt i Den Dominikanske Republik så de kunne yde åndelig hjælp til de interesserede. Barnabé og Germaine Biabiany var et af de tre ægtepar der stillede sig til rådighed. “I begyndelsen havde vi kun to brochurer på kreol-haitiansk,” fortæller Barnabé. “Alle de andre publikationer var på fransk, så vi måtte oversætte alt fra fransk til kreol-haitiansk.”

I januar 1996 var der ni forkyndere i Higüey og ti forkyndere i Santo Domingo der ville være med til at støtte en kreol-haitiansk gruppe. Så der blev dannet  en gruppe i hver af byerne, og med tiden blev de begge til menigheder. Men disse menigheder blev nedlagt da det så ud til at mange af de interesserede haitianere gerne ville lære spansk og derfor foretrak at komme i en spansktalende menighed. “Vi mødtes med brødrene fra Tjenesteafdelingen,” forklarer Barnabé, “og det virkede fornuftigt på daværende tidspunkt at stoppe arbejdet i det kreol-haitianske distrikt.”

Nyt liv i det kreol-haitianske distrikt

I 2003 gav Det Styrende Råd missionærægteparret Dong og Gladys Bark til opgave at tjene i det kreol-haitianske distrikt i Den Dominikanske Republik. I to år gennemgik de distriktet i Higüey, og de opnåede efterhånden gode resultater. Den 1. juni 2005 blev der oprettet en kreol-haitiansk menighed. Dong Bark, Barnabé Biabiany og en anden missionær ved navn Steven Rogers rejste utrætteligt rundt i hele landet for at opdyrke det kreol-haitianske distrikt.

Arbejdet skred godt frem, og der blev oprettet flere menigheder. Den 1. september 2006 blev den første kreol-haitianske kreds oprettet i landet. Den bestod af syv menigheder og to grupper, og Barnabé Biabiany virkede som kredstilsynsmand.

I årene der fulgte, blev der sendt mange flere missionærer til det kreol-haitianske distrikt i Den Dominikanske Republik. Der kom også frivillige fra Canada, Europa, USA og andre steder for at hjælpe til. Et hold dygtige brødre fik til opgave at udarbejde et kreol-haitiansk sprogkursus for både de udenlandske og de lokale brødre og søstre.

Mange går ud fra at ikkehaitianere der taler kreol-haitiansk, er Jehovas Vidner

 Det at så mange dominikanere gør en indsats for at lære kreol-haitiansk, har en positiv virkning på det haitianske folk. Når en forkynder fra Den Dominikanske Republik forklarer Bibelens sandheder på kreol-haitiansk, fjerner det eventuelle spændinger og skaber en god atmosfære for forkyndelsen af Riget. Der er så mange af vores brødre og søstre der har lært sproget, at mange går ud fra at ikkehaitianere der taler kreol-haitiansk, er Jehovas Vidner.

En pionersøster fra Den Dominikanske Republik som deltog i det kreol-haitianske sprogkursus, erfarede hvor stor betydning det har at vise interesse for nogle fra en anden kultur. I forkyndelsen mødte søsteren et interesseret ægtepar fra Haiti. Hun vendte tilbage til dem for at påbegynde et bibelstudium. “Da jeg kom, hilste jeg på hustruen med et kindkys, som det er skik blandt kvinder i Den Dominikanske Republik,” fortæller hun. “Kvinden begyndte at græde, så jeg spurgte hende: ‘Hvad er der galt?’ Hun svarede: ‘Det er første gang i alle de år jeg har boet i dette land, at nogen har hilst på mig med et kindkys.’”

Jehova har velsignet det store arbejde i dette distrikt, og det har resulteret i en fænomenal vækst. Den 1. september 2009 var der 23 kreol-haitianske menigheder og 20 grupper, så der blev oprettet endnu en kreds. Antallet af tilstedeværende ved mindehøjtiden i 2011 understregede muligheden for vækst fremover. For eksempel kunne de 11 forkyndere i den lille by Río Limpio glæde sig over at der var 594 til stede ved deres  mindehøjtid. Og da der blev arrangeret at holde mindehøjtid i byen Las Yayas de Viajama, hvor der ikke er nogen Jehovas Vidner, kom der 170. I september 2011 var man nået op på 33 menigheder og 21 grupper i det kreol-haitianske distrikt. Der blev derfor oprettet endnu en kreds i 2012.

Afdelingskontorerne i Den Dominikanske Republik og Haiti har samarbejdet om at oplære brødre fra begge lande. Der er blevet afholdt fem klasser af Bibelskolen for Ugifte Brødre på kreol-haitiansk og fire klasser af Bibelskolen for Kristne Ægtepar.

Undervisning i kreol-haitiansk