Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

Spændende udsigter

Spændende udsigter

Et godt omdømme

Der har nu været Jehovas Vidner i Den Dominikanske Republik i omkring syv årtier. I løbet af den tid har de fået et rigtigt godt omdømme. Folk henvender sig ofte til forkynderne og beder om litteratur, og det er ikke usædvanligt at de i distriktet får kommentarer som “jeg kan godt lide jeres religion”, eller “I lever virkelig efter Bibelen”.

Læg for eksempel mærke til hvad der skete da man byggede en rigssal på en grund der var blevet doneret af en bror. Da broren skulle registrere ejendommen, fandt han ud af at der var en anden der havde registreret den og nu beskyldte broren for at ville tage grunden fra ham. Sagen kom for retten. Det var en forvirrende sag da vedkommende havde nogle dokumenter der viste at ejendommen var hans.

Dommeren bad på et tidspunkt brorens advokat fortælle hvem han repræsenterede. Da advokaten fortalte at han repræsenterede et selskab som Jehovas Vidner gør brug af, svarede dommeren: “I så fald er der ingen grund til at betvivle at deres påstande er sande. Jeg kender Jehovas Vidner, og jeg véd at de er ærlige. De kunne aldrig finde på at snyde nogen og tage noget der ikke tilhører dem.”

Da bevismaterialet blev fremlagt i retten, var det tydeligt at den tiltalte havde forfalsket dokumenterne, så dommeren afsagde en kendelse til fordel for Jehovas Vidner. “Dette er ikke et enkeltstående tilfælde,” fortæller advokaten. “Hver gang man nævner Jehovas Vidner i retssager landet over, bliver de omtalt med dyb respekt.”

 Hvad vil fremtiden bringe?

Tiden vil vise hvor mange flere retsindige der vil lære Bibelens sandheder at kende og blive tjenere for den sande Gud. Der vil fortsat blive gjort en stor indsats for at finde dem. I 2013 brugte Jehovas Vidner i Den Dominikanske Republik for eksempel mere end 11 millioner timer i forkyndelsen, og de ledte 71.922 bibelstudier. Det var også meget opmuntrende at se at 9.776 var med i en eller anden form for pionertjeneste. I august samme år var der 35.331 der deltog i forkyndelsen. Og der er lyse udsigter for den fremtidige vækst, for 127.716 overværede mindehøjtiden.

Arbejdet med at gøre disciple i Den Dominikanske Republik har haft stor fremgang siden den søndag i april 1945 da Lennart og Virginia Johnson som de første ankom og begyndte at forkynde den gode nyhed om Riget. Jehovas Vidner her i landet sætter stor pris på deres værdifulde åndelige arv. De er taknemmelige for de ofre som de tidligere generationer af sande tilbedere modigt har bragt. Men mest af alt værdsætter de det privilegium de nu har, at ‘aflægge et grundigt vidnesbyrd om Guds rige’. (Apg. 28:23) De ser frem til dagen hvor alle på denne ø sammen med deres trosfæller i hele verden vil bryde ud i sang med ordene: “Jehova er blevet konge! Lad jorden juble. Lad de mange øer fryde sig.” – Sl. 97:1.