Laktaw ngadto sa video

Polisa sa Pribasiya

Polisa sa Pribasiya

IMPORTANTE KINI: SA IMONG PAGGAMIT SA AMONG WEBSITE UG/O PAGHATAG KANAMO UG BISAN UNSANG PERSONAL DATA, MITUGOT KA NGA ANG TANANG PERSONAL DATA NGA IMONG GIHATAG MAHIMO NAMONG GAMITON SA PAAGI UG TUYO NGA GIINGON SA MOSUNOD NGA POLISA SA PRIBASIYA UG SA PAGSUNOD SA MGA BALAOD UG REGULASYON BAHIN SA PERSONAL DATA.

 PAGTAHOD SA IMONG PRIBASIYA

Gigarantiya namo nga protektahan ug tahoron ang imong pribasiya. Kini nga Polisa nagtakdag basehan kon unsaon paggamit sa among website ang bisan unsang personal data nga among makuha gikan nimo o imong gihatag namo. Naay mga impormasyon nga among tipigan dihang moabli ka sa among website ug nahibalo mi nga importanteng proteksiyonan ang maong impormasyon ug pahibaloon ka kon unsay among gamitan niini. Puwede kang mohatag namog personal data. Ang “personal data,” sumala sa pagkagamit niini nga Polisa, nagtumong sa imong ngalan, e-mail address, mailing address, numero sa telepono, o uban pang impormasyon nga magamit sa pag-ila nimo. Dili kinahanglang mohatag kag bisan unsang personal nga impormasyon dihang moabli ka sa public areas niini nga website. Ang terminong “website” nagtumong niini nga website ug sa uban namong mga site, sama sa apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org, ug wol.jw.org.

 DATA CONTROLLER INFORMATION

Kini nga website gipanag-iya sa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), usa ka non-profit nga korporasyon sa New York nga nagsuportar sa mga kalihokan sa mga Saksi ni Jehova ug sa ilang pagtudlog Bibliya. Kon kinabubut-on kang mag-open ug account, mohatag ug donasyon, mohangyo nga magpaduaw, o mohimog aksiyon nga nagkinahanglag personal data, nagpasabot ni nga miuyon ka sa Polisa ug miuyon sab nga tipigan ang imong data sa mga server didto sa United States of America ug nga kini kolektahon, i-process, ibalhin, ug tipigan sa Watchtower ug sa ubang organisasyon sa mga Saksi ni Jehova sa lainlaing nasod sumala sa panginahanglan aron maproseso ang imong hangyo. Kini nga relihiyosong organisasyon nag-operate sa tibuok kalibotan pinaagig lainlaing lokal nga mga organisasyon. Para sa proteksiyon sa personal data, mahimong lakip niini ang lokal nga mga kongregasyon, mga sangang buhatan, ug ubang susamang organisasyon sa mga Saksi ni Jehova.

Lainlain ang data controller sa imong personal data depende sa imong paggamit sa website. Pananglitan, kon mo-donate ka sa legal nga organisasyon sa usa ka nasod, ang imong ngalan ug contact information ihatag ngadto sa maong organisasyon nga gisulti kanimo dihang mi-donate ka. Lain pang pananglitan, kon mohangyo ka nga magpaduaw, ang imong ngalan ug contact information ihatag ngadto sa lokal nga sangang buhatan ug kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova aron maasikaso ang imong hangyo.

Aron tabangan ka, kon ang nasod nga imong gipuy-an naay mga balaod sa pagpanalipod sa personal data, makita nimo ang contact information sa nasod nga imong gipuy-an sa Data Protection Contacts page.

 SEGURIDAD UG PAGKAKOMPIDENSIYAL SA PERSONAL DATA

Giseryoso gyod namo ang seguridad ug pagkakompidensiyal sa imong personal data. Naggamit mig bag-ong data storage ug mga teknik sa seguridad aron maprotektahan ang imong personal nga impormasyon ug dili kini ma-access o magamit o mausab sa mga dili awtorisado, o kaha malikayan ang supak sa balaod nga pagtangtang o ang aksidenteng pagkawala niini nga impormasyon. Ang tanang magproseso sa personal data ug ang bisan unsang third party nga moproseso sa imong personal nga impormasyon giobligar nga tahoron ang pagkakompidensiyal sa imong impormasyon. Among tipigan ang imong personal data kutob lang sa panahon nga gikinahanglan base sa katuyoan sa pagkuha niini o sundon ang mga requirement bahin sa legal reporting o document retention.

Proteksiyonan namo ang imong personal data dihang ipadala kini gamit ang encryption protocols sama sa Transport Layer Security (TLS). Naggamit mig mga computer system nga naay limited-access protocols, diha sa mga pasilidad gamit ang physical, electronic, ug procedural security measures aron protektahan ang pagkakompidensiyal ug seguridad sa impormasyon nga gihatag kanamo. Naa miy estriktong security standards aron malikayan nga ma-access ni sa mga dili awtorisado.

 MENOR DE EDAD

Kon menor de edad ka sa nasod diin gi-acces nimo ang among website, puwede lang nimong ihatag ang imong personal data niini nga website kon presente ang imong ginikanan o guardian. Kon ginikanan ka o guardian ug gitugotan nimo ang menor de edad nga mohatag ug personal data niini nga website, miuyon ka niini nga Polisa sa paggamit sa website sa menor de edad.

 THIRD PARTIES

Usahay, kini nga website naay mga link sa third party nga website aron mohimog serbisyo puli kanamo (pananglitan, dihang mag-pil-ap ka ug online forms). Mahibaloan nimo nga misulod ka sa third party nga website kay mausab ang hitsura sa webpage ug mausab pod ang address bar sa imong browser. Dugang pa, lagmit makadawat kag mga e-mail o text message pinaagi sa third party base sa request nga imong gihimo niini nga website alang sa impormasyon, apil ang mga notification sa mga impormasyon nga imong gi-request. Dihang nagpilig mga third party, ug human niini, among ginasusi ang ilang mga polisa bahin sa privacy ug data protection aron maseguro nga ang ilang standard sa mga polisa pareho sa among mga polisa. Pero kini nga mga third party naay mga apps ug services nga ang programming, kondisyones sa paggamit, polisa sa pribasiya, ug general conditions dili namo kontrolado. Busa kon mogamit ka sa maong mga apps ug services niini nga website angay nimong sundon ang kondisyones sa paggamit ug ang general conditions nga gihimo sa third party. Dili mi makadawat ug impormasyon sa ilang mga update maong palihog i-review ang mga kondisyones sa dili pa ka mogamit ug third-party services. Kon may pangutana ka bahin sa mga polisa sa third party, palihog tan-awa ang polisa sa ilang website.

 Ang imong paggamit sa serbisyo sa Google Maps niini nga website nailalom sa presenteng Google Privacy Policy. Ang Google maoy third-party vendor nga may mga app, programming, ug Terms of Service nga dili namo kontrolado. Tungod niini, ang imong paggamit sa mga serbisyo sa Google Maps niini nga website nailalom sa presenteng Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service. Dili mi nila pahibaloon sa mga update mao nga palihog basaha ang maong mga polisa sa dili pa ka mogamit sa serbisyo sa Google Maps. Ayawg gamita ang serbisyo sa Google Maps kon dili ka modawat sa mga kondisyones.

PAHIBALO SA KAUSABAN NIINI NGA POLISA

 Padayon namong gipanindot ug ginadugangan ug bag-ong mga feature ang among website ug ang among mga serbisyo. Tungod niining padayong mga kausaban ug sa mga kausaban sa balaod ug teknolohiya, ang among polisa mausab matag karon ug unya. Kon kinahanglan gyod namong usbon ang among Polisa, amo ning ipahibalo niini nga web page aron mahibalo ka kon unsang mga impormasyon ang among kuhaon ug kon unsaon namo kini paggamit.

ACTIVE SCRIPTING O JAVASCRIPT

Ang scripting gigamit aron mapauswag ang among website. Pinaagi sa scripting technology, mas daling ikapasa sa site ang impormasyon balik kanimo. Ang scripting dili gyod gamiton sa site sa pag-install ug software diha sa imong computer o sa pagkuhag impormasyon nga walay pagtugot nimo.

Kinahanglang naka-enable ang Active Scripting o JavaScript diha sa browser aron moobra ang pipila ka bahin sa site. Puwede ning i-enable diha sa kadaghanang browser o i-disable para sa espesipikong mga site. Tan-awa ang Help documentation sa browser aron mahibaloan kon unsaon pag-enable sa scripting sa gipiling mga site.