Laktaw ngadto sa video

Polisa sa Pribasiya

Polisa sa Pribasiya

PAGTAHOD SA IMONG PRIBASIYA

 Gigarantiya namo nga protektahan ug tahoron ang imong pribasiya. Kini nga Polisa nagtakdag basehan kon unsaon paggamit sa among website ug sa tanang nalangkit nga app nga gi-provide sa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) ang bisan unsang personal data nga among makuha gikan nimo o imong gihatag namo. Naay mga impormasyon nga among tipigan dihang moabli ka sa among website ug nahibalo mi nga importanteng proteksiyonan ang maong impormasyon ug pahibaloon ka kon unsay among gamitan niini. Puwede kang mohatag namog personal data. Ang “personal data,” sumala sa pagkagamit niini nga Polisa, nagtumong sa imong ngalan, email address, mailing address, numero sa telepono, o uban pang impormasyon nga magamit sa pag-ila nimo. Ang terminong “website” nagtumong niini nga website ug sa uban namong mga site, sama sa apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org, ug wol.jw.org.

DATA-CONTROLLER INFORMATION

 Kini nga website ug ang tanang nalangkit nga app gipanag-iya sa Watchtower, usa ka non-profit nga korporasyon sa New York nga nagsuportar sa mga kalihokan sa mga Saksi ni Jehova ug sa ilang pagtudlog Bibliya. Kon kinabubut-on kang mag-open ug account, mohatag ug donasyon, mohangyo nga duawon, o mohimog aksiyon nga nagkinahanglag personal data, nagpasabot ni nga miuyon ka sa Polisa ug miuyon sab nga tipigan ang imong data sa mga server didto sa United States of America ug nga kini kolektahon, i-process, ibalhin, ug tipigan sa Watchtower ug sa ubang organisasyon sa mga Saksi ni Jehova sa lainlaing nasod sumala sa panginahanglan aron maproseso ang imong hangyo. Kini nga relihiyosong organisasyon nag-operate sa tibuok kalibotan pinaagig lainlaing lokal nga mga organisasyon. Para sa proteksiyon sa personal data, mahimong lakip niini ang lokal nga mga kongregasyon, mga sangang buhatan, ug ubang susamang organisasyon sa mga Saksi ni Jehova.

Lainlain ang data controller sa imong personal data depende sa imong paggamit sa website. Pananglitan, kon mo-donate ka sa legal nga organisasyon sa usa ka nasod, ang imong ngalan ug contact information ihatag ngadto sa maong organisasyon nga gisulti kanimo dihang mi-donate ka. Lain pang pananglitan, kon mohangyo ka nga duawon, ang imong ngalan ug contact information ihatag ngadto sa lokal nga sangang buhatan ug kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova aron maasikaso ang imong hangyo.

Aron tabangan ka, kon ang nasod nga imong gipuy-an naay mga balaod sa pagpanalipod sa personal data, makita nimo ang contact information sa nasod nga imong gipuy-an sa Data Protection Contacts page.

SEGURIDAD UG PAGKAKOMPIDENSIYAL SA PERSONAL DATA

 Giseryoso gyod namo ang seguridad ug pagkakompidensiyal sa imong personal data. Naggamit mig bag-ong data storage ug mga teknik sa seguridad aron maprotektahan ang imong personal nga impormasyon ug dili kini ma-access o magamit o mausab sa mga dili awtorisado, o kaha malikayan ang supak sa balaod nga pagtangtang o ang aksidenteng pagkawala niini nga impormasyon. Ang tanang magproseso sa personal data ug ang bisan unsang third party nga moproseso sa imong personal nga impormasyon giobligar nga tahoron ang pagkakompidensiyal sa imong impormasyon. Among tipigan ang imong personal data kutob lang sa panahon nga gikinahanglan base sa katuyoan sa pagkuha niini o sundon ang mga requirement bahin sa legal reporting o document retention.

Proteksiyonan namo ang imong personal data dihang ipadala kini gamit ang encryption protocols sama sa Transport Layer Security (TLS). Naggamit mig mga computer system nga naay limited-access protocols, diha sa mga pasilidad gamit ang physical, electronic, ug procedural security measures aron protektahan ang pagkakompidensiyal ug seguridad sa impormasyon nga gihatag kanamo. Naa miy estriktong security standards aron malikayan nga ma-access ni sa mga dili awtorisado.

MENOR DE EDAD

 Kon menor de edad ka sa nasod diin gi-access nimo ang among website, puwede lang nimong ihatag ang imong personal data niini nga website kon presente ang imong ginikanan o guardian. Kon ginikanan ka o guardian ug gitugotan nimo ang menor de edad nga mohatag ug personal data niini nga website, miuyon ka niini nga Polisa sa paggamit sa website sa menor de edad.

MGA THIRD PARTY

 Usahay, kini nga website o ang nalangkit nga mga app lagmit naay mga link sa mga third party aron mohimog serbisyo puli kanamo (pananglitan, dihang magpil-ap ka ug mga online form). Mahibaloan nimo nga misulod ka sa website sa usa ka third party kay mausab ang hitsura sa web page ug mausab pod ang address bar sa imong browser. Dugang pa, makadawat kag mga email o text message pinaagig usa ka third party base sa imong hangyo alang sa impormasyon pinaagi niini nga website, lakip ang notification sa mga activity. Sa dihang gipili ang mga third party, ug human niini, ang ilang mga polisa bahin sa pribasiya ug data protection ginasusi aron maseguro nga ang ilang standard sa mga polisa pareho nianang sa among mga polisa. Pero kini nga mga third party nag-provide ug mga app ug serbisyo nga ang programming, kondisyones sa paggamit, mga polisa sa pribasiya, ug ubang kondisyones wala mi kontrol. Tungod niini, ang imong paggamit sa maong mga app ug serbisyo niini nga website maoy ubos sa terms of service ug general conditions sa third party. Wala mi pahibaloa sa mga update, maong palihog i-review ang mga kondisyones sa dili pa mogamit ug serbisyo sa third party. Kon may pangutana ka bahin sa mga polisa sa third party, palihog tan-awa ang polisa sa ilang website.

Ang imong paggamit sa Google Maps services niini nga website maoy ilalom sa Google Privacy Policy. Ang Google maoy usa ka third-party vendor nga ang mga app, programming, ug Terms of Service wala mi kontrol. Tungod niini, ang imong paggamit sa Google Maps services niini nga website maoy ubos sa Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service. Wala mi pahibaloa sa mga update, maong palihog i-review ang mga kondisyones sa dili pa mogamit ug Google Maps services. Ayaw paggamit ug Google Maps services kon dili ka mouyon sa mga kondisyones.

PAHIBALO SA KAUSABAN NIINI NGA POLISA

 Padayon namong gipanindot ug ginadugangan ug bag-ong mga feature ang among website ug tanang nalangkit nga mga app, ingon man sa among mga serbisyo. Tungod niining padayong mga kausaban ug sa mga kausaban sa balaod ug teknolohiya, ang among polisa mausab matag karon ug unya. Kon kinahanglan gyod namong usbon ang among Polisa, amo ning ipahibalo niini nga web page aron mahibalo ka kon unsang mga impormasyon ang among kuhaon ug kon unsaon namo kini paggamit.

ACTIVE SCRIPTING OR JAVASCRIPT

 Ang scripting gigamit aron mapauswag ang among website ug nalangkit nga mga app. Pinaagi sa scripting technology, mas daling ikapasa namo ang impormasyon balik kanimo. Ang scripting dili gyod gamiton sa website o nalangkit nga mga app sa pag-install ug software diha sa imong computer o sa pagkuhag impormasyon nga walay pagtugot nimo.

Para sa among website, kinahanglang naka-enable ang Active Scripting o JavaScript diha sa browser aron moobra ang pipila ka bahin sa website. Puwede ning i-enable diha sa kadaghanang browser o i-disable para sa espesipikong mga website. Tan-awa ang Help documentation sa browser aron mahibaloan kon unsaon pag-enable sa scripting sa gipiling mga website.