“Kining mga Pulonga . . . Kinahanglan nga Maanaa sa Imong Kasingkasing”

Unsang importanteng leksiyon ang imong makat-onan sa Deuteronomio 6:6? Unsay gihimo sa mga pamilya aron mahimong regular ug matulon-anon ang ilang Pamilyahanong Pagsimba?

“Kining mga Pulonga . . . Kinahanglan nga Maanaa sa Imong Kasingkasing”

Unsa bay mas gikinahanglan sa mga anak? Tan-awa kon unsay gihimo sa usa ka amahan aron tabangan ang iyang pamilya.

Pamilyahanong Pagsimba: Mga Hagit ug mga Ganti

Ang paggahin ug panahon nga magkauban ang pamilya kada semana aron hisgotan ang espirituwal nga mga butang makapasuod kang Jehova ug sa usag usa.

Basin Ganahan Pod Ka

MAHIMONG MAGMALIPAYON ANG IMONG PAMILYA

Simbaha si Jehova Ingong Pamilya

Sa unsang paagi mas makapalipay ang inyong pamilyahanong pagsimba?