I-download kini nga Bible card ug sayra kon kinsa si Isaias. Guntinga, pil-a, ug hiposa.