GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ (TƏLİM NƏŞRİ) Dekabr 2014

Bu sayda 2015-ci il fevralın 2-dən martın 1-nə kimi araşdırılacaq təlim məqalələri yerləşir.

O, «yolu» bilirdi

Yehovanın Şahidlərinin Rəhbərlik Şurasının üzvü Qay H. Pirs 2014-cü il martın 18-i vəfat etdi.

Yehova səxavətli bəndəsini bol-bol xeyir-dualandırır

Biz Allahın israillilərə ianələrlə bağlı verdiyi əmrdən vacib dərs öyrənə bilərik.

Qulaq asın və dərk edin

İsa xardal toxumu, maya, tacir və gizlədilmiş xəzinə ilə bağlı məsəllər çəkmişdi. Onların mənası nədir?

Mənasını anlayın

İsanın yatan əkinçi, tor və avara oğul məsəlinin mənası nədir?

Yadınızdadırmı?

Buradakı 8 sual sənə «Gözətçi qülləsi» jurnalının 2014-cü il iyundan dekabradək olan saylarından nə yadında qaldığını yoxlamağa kömək edəcək.

Gör fikrini dəyişməlisən?

Bəzən verdiyimiz qərarlar qəti olmalı olsa da, bunu hamısına şamil etmək olmaz. Bəs bu hansı qərarlardır?

Oxucuların sualları

Yeremya peyğəmbər Rəhilənin uşaqları üçün ağladığını deyərkən nəyi nəzərdə tuturdu?

Sonu birgə qarşılayaq

Müqəddəs Kitabdan dörd nümunə birliyin vacibliyini və nə üçün gələcəkdə daha zəruri olacağını göstərir.

Sənə veriləni qiymətləndirirsən?

Ruhani mirası qiymətləndirdiyimizi necə göstərə bilərik?