GÖZƏTÇİ QÜLLƏSİ (TƏLİM NƏŞRİ) May 2013

Bu jurnalda müjdəçilik işini məharətlə necə yerinə yetirə biləcəyimiz və yaxşı ünsiyyətə, eləcə də gözəl ailəyə sahib olmaq üçün hansı keyfiyyətlərin lazım olduğu izah edilir.

Müjdəçi işini tam yerinə yetir

Bu gün insanların xoş xəbəri eşitmələri nəyə görə həyati vacibdir? Biz müjdəçi işimizi müvəffəqiyyətlə necə yerinə yetirə bilərik?

Yaxşı işlərə can yandırırsanmı?

Bu məqalədə xidmətə can yandırmağımızın və yaxşı davranışımızın insanları Allaha necə yaxınlaşdırdığından bəhs olunur.

Oxucuların sualları

Qədimdə bir çox xalqlar bəzi cinayətkarları dirəkdən və ya şalbandan asırdılar. Bəs qədim İsrail xalqı barədə nə demək olar?

Yaxşı ünsiyyət vasitəsilə nikahınızı möhkəmləndirin

Yaxşı ünsiyyət xoşbəxt nikah üçün olduqca vacibdir

Valideynlər və uşaqlar, məhəbbətlə ünsiyyət edin

Yaxşı ünsiyyətə mane olan nədir? Onların öhdəsindən necə gəlmək olar?

BİOQRAFİYA

Həyatımıza məna qatan nədir?

Patrisiyanın irsi xəstəlikdən əziyyət çəkən iki uşağı var. Çətinliklərə baxmayaraq onların necə mənalı həyat sürdüyünü öyrən.

Müdrik seçimlər etməklə mirasınızı qoruyun

Məsihçiləri hansı ruhani miras gözləyir və Esavın nümunəsindən nə öyrənə bilərik?

ARXİVİMİZDƏN

Onlar «sınaq vaxtı» sarsılmaz qaldılar

1914-cü ildə Birinci Dünya müharibəsi zamanı Müqəddəs Kitab Tədqiqatçılarının bitərəf mövqe tutmalarının dünyanın diqqətini necə cəlb etdiyi barədə oxu.