Maopay nga Sumat Tikang ha Dios!

Ano an maopay nga sumat tikang ha Dios? Kay ano nga makakatoo kita hito? Ginbabaton hini nga brosyur an mga pakiana han damu nga tawo mahitungod ha Biblia.

Kon Paonan-o ka Mabubuligan Hini nga Brosyur

Ini nga brosyur mabulig ha imo nga mahibaro ha Pulong han Dios, an Biblia. Gamita an imo kalugaringon nga kopya han Biblia ha pagbiling han mga teksto.

Ano an Maopay nga Sumat?

Usisaha kon ano an sumat tikang ha Dios, kon kay ano nga importante gud ito, ngan kon ano an kinahanglan naton buhaton?

Hin-o an Dios?

May ngaran ba an Dios ngan nagtatagad ba hiya?

Tikang Gud ba ha Dios an Maopay nga Sumat?

Paonan-o kita makakasiguro nga an Biblia tikang ha Dios?

Hin-o hi Jesu-Kristo?

Hibaroi kon paonan-o nagtikang an kinabuhi ni Jesus, kon kay ano nga kinanhi hiya ha tuna, ngan kon ano an ginbubuhat niya yana.?

Ano an Katuyoan han Dios Para ha Tuna?

Iginsasaysay han Biblia kon kay ano nga ginlarang han Dios an tuna, kon san-o matatapos an pag-antos, ngan kon paonan-o magigin paraiso utro an tuna ngan kon hin-o an maukoy hito?

Ano an Paglaom han mga Patay?

Ano an kahimtang han mga patay? Makikita pa ba naton utro an namatay naton nga mga hinigugma?

Ano an Ginhadian han Dios?

Hin-o an Hadi han Ginhadian han Dios? Ano an bubuhaton hito nga Ginhadian?

Kay Ano nga Gintutugotan han Dios an Karaotan Ngan Pag-antos?

Paonan-o nagtikang an karaotan, ngan kay ano nga gintutugotan han Dios nga magpadayon ito? Matatapos pa ba an pag-antos?

Paonan-o Magigin Malipayon an Imo Pamilya?

Karuyag ni Jehova, an malipayon nga Dios, nga magin malipayon an pamilya. Usisaha an praktikal nga sagdon han Biblia para ha mga bana, asawa, kag-anak, ngan mga anak.

Paonan-o Mo Makikilala an Tinuod nga Relihiyon?

Usa la ba an tinuod nga relihiyon? Hibaroi an lima nga pangiril-an han tinuod nga relihiyon.

Paonan-o Kita Mabubuligan han mga Prinsipyo ha Biblia?

Iginsaysay ni Jesus kon kay ano nga kinahanglan naton hin giya ngan kon ano an duha nga prinsipyo ha Biblia nga pinakaimportante.

Paonan-o Ka Magigin Duok ha Dios?

Hibaroi kon ginpapamatian ba han Dios an ngatanan nga pag-ampo, kon paonan-o kita sadang mag-ampo, ngan kon ano pa an sadang naton buhaton basi magin duok ha Dios.

Ano an Mahitatabo ha mga Relihiyon?

Maabot ba an panahon nga an ngatanan magkakaurosa na ha pagsingba ha usa la nga tinuod nga Dios?

Kay Ano nga May-ada Organisasyon an Dios?

An Biblia nagsusumat kon kay ano ngan kon paonan-o gin-oorganisar an tinuod nga mga Kristiano.

Kay Ano nga Sadang Ka Magpadayon ha Pag-aram?

Paonan-o mabulig ha iba an imo kahibaro mahitungod ha Dios ngan ha Biblia? Ano nga klase hin relasyon ha Dios an imo mapapahimulosan?