Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Malango

Malango

Copyright

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. All rights reserved.

Awo ŵakunozga na kuŵika vinthu pa webusayiti iyi mba Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Vyose ivyo vili pa webusayiti iyi, ŵeneko mba Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Usange yayi, ŵakulongosora.

Mazina gha makampani (Trademarks)

Adobe, Adobe logo, Acrobat, na Acrobat logo, ni mazina gha kampani ya Adobe Systems Incorporated. iTunes na iPod ni mazina gha Apple Inc. Makampani ghanyake ghose ghakumanyikwa na trademark yake.

Malango gha Webusayiti Iyi

Mulondezgenge malango agha para muli pa webusayiti iyi. Para muli pa webusayiti iyi, ndikuti mwazomera kulondezga Malango ghose. Para mukuwona kuti mungalondezga yayi Malango agha, muleke kugwiliskira ntchito webusayiti iyi.

Kasi ni vichi ivyo mungachita pa webusayiti iyi? Mungaŵerenga mabuku, kukopera sumu na mavidiyo, kupulinta mabuku na vithuzithuzi, kweni kuguliska yayi. Ntheura para muli pa webusayiti iyi, londezgani Malango agha na ghanyake agho ghangaŵapo:

  • Ivyo mwatora pa webusayiti iyi, kuŵika pa Intaneti yayi (file-sharing site, panji social network);

  • Muleke kutora vinthu pa webusayiti iyi na kuŵika mu software yinyake;

  • Muleke kupangaso panji kukopera ivyo vili pa webusayiti iyi kuti muguliske, (nanga mungaleka kusangirapo phindu). Kweniso kugaŵizga yayi mapulogiramu ghakufuma pa webusayiti iyi;

  • Muleke kunjira pa webusayiti kuti mutorepo source code na kugaŵizga panji kuchita ukhuluku na kwiba vinthu ivyo vilipo (data mining, data extraction, na data harvesting);

  • Muleke kunanga vinthu pa webusayiti iyi panji kuyigwiliskira ntchito munthowa yambura kwenelera;

  • Muleke kugwiliskira ntchito webusayiti iyi munthowa yakuti mwambiske masuzgo, kujalira ŵanthu kuti ŵaleke kunjira pa webusayiti iyi, panji kuchita chilichose chakususkana na dango, panji kovwira ŵakhuluku;

  • Kuchitira bizinesi yayi webusayiti iyi.

Kuswa Malango

Para mwaswa Malango agha, ŵa Watchtower ŵazamuchitapo kanthu mwakuyana na dango. Para ŵawona kuti ntchakwenelera, ŵangamujalirani kuti muleke kunjiraso pa webusayiti iyi. Ŵangagwiliskira ntchito IP address yinu na kumujalirani kuti muleke kusanga webusayiti iyi. Kweniso ŵangapempha kampani iyo yikumovwirani kunjira pa Intaneti kuti yimujalirani, panji kumukakiskani.

Para Malango Ghasintha

Nyengo zinyake ŵa Watchtower ŵangasintha Malango ghanyake. Para ŵasintha waka Malango, ghakwamba kugwira ntchito nyengo yeneyiyo. Ntheura muwonenge Malango agha nyengo zose kuti mumanyenge para ghanyake ghasintha.

Malango gha Boma

Malango ghose pa webusayiti iyi, ngakukolerana na malango gha boma la U.S.A. mu chigaŵa cha New York. Ntheura para kungaŵa mulandu uliwose wakukhwaskana na Malango agha, ndikuti mulandu uwo wendenge kuyana na malango gha mu New York, U.S.A.

Dango Lambura Ntchito

Para khoti ladumura kuti dango linyake pa Malango agha ndambura ntchito, malango ghanyake ghalutilirenge kugwira ntchito. Para ŵa Watchtower ŵandakake munthu uyo waswa Malango agha, chikung’anamura kuti Malango ghaleka kugwira ntchito yayi panji kuti ŵalije nkhongono zakuchitirapo kanthu.

Malango Ghose Ngeneghagha

Malango agha ni phangano pakati pa imwe na ŵa Watchtower, ndipo ndigho mulondezgenge pakugwiliskira ntchito webusayiti iyi. Malango agha ghakunjira m’malo mwa agho ghakaŵako kumanyuma.