Tinsimu Tin’wana

Tiphine hi ku yingisela tinsimu leti endlaka hi tlangela ku va Vakreste.

Kaya

U nga va kuma njhani vanghana lavanene?

Mi Rivalelana

Lava tindlela to tekelela Yehovha hi ku rivalela van’wana.

Kwala Nyongeni

Loko hi tshama hi anakanyisisa hi ntshembo wa hina wo va eParadeyisi enkarhini lowu taka swa hi pfuna hi kota ku tiyisela.

Ku Dyondza Swa Tiyisa

Dyondzo ya munhu hi yexe ya Rito ra Xikwembu yi nga pfuna vantshwa leswaku va va ni vuxaka byo tiya na Xikwembu.

Rito Ra Wena Ri Tshama Hilaha Ku Nga Riki Na Makumu

Dzunisa Xikwembu hikwalaho ka leswi xi endleke leswaku vanhu va kuma Rito ra xona!

Yima, Hleketa, Khongela

Hi nga endla yini loko hi ri ni swiphiqo?

Ndzi Tiendlela Vito Na Yehovha

Tsakisa Yehovha hi swiboho leswi u swi endlaka siku na siku.

Ripfumelo Ri Endla Leswaku Swilo Swi Koteka

Swi lava hi tirha hi matimba leswaku hi va ni ripfumelo leri tiyeke, Yehovha u ta hi katekisa loko hi endla tano.

Ndzi Hlayisa Switsundzuxo Swa Wena

Hi marito ni hi swiendlo, a hi swi kombiseni leswaku hi rhandza switsundzuxo swa Yehovha.

Ndhawu Leyi Nga Ta Ku Dzunisa

I nkateko ku nyiketela ndhawu leyi eka yena, laha vito rakwe ri nga ta vangamisiwa kona.

Ka Yehovha Hi Van’we

Hambiloko hi hanya emisaveni leyi yo homboloka, hi ni vamakwerhu lava nga ni ku rhula ni vun’we.

Ndzi Nyike Xivindzi

Yehovha u hi nyika xivindzi xo tiyisela miringo yin’wana ni yin’wana leyi hi welaka.

Tivone U Ri eParadeyisini

Hi nga kucetela mianakanyo ya hina hi leswi hi swi vonaka hi mahlo ya mianakanyo. Risimu leri ri hi pfuna ku dzikisa mianakanyo ya hina eka misava leyintshwa.

Rirhandzu A Ri Heli

Rirhandzu ra Yehovha a ri heli. Ri hi nyika ntsako ni nchavelelo.

N’wi Tivise Swona

Loko u tshikilelekile, tivisa Yehovha u ta ku chavelela ni ku ku tiyisa.

Tekelelani Vana

Hi nga va tekelela njhani vana loko swi ta eka ku rhandza van’wana?

“A Hi khaneni”

Risimu ro tsakisa leri hi tsundzuxaka hi swivangelo swo tala leswi endlaka hi tsaka.

Ku Tshama Hi Tsakile

Yehovha u ta tshama a ri xihlovo xa hina xa ntsako.

Ripfumelo Ri Hi Nyika Matimba

Ehleketa hi vutomi byo tsakisa lebyi Xikwembu xi byi tshembiseke vanhu.

Hi Tlhela Hi Va Vanghana

Rivalelanani mi tlhela mi va vanghana!

Dyondza eka swihoxo

Loko u dyondza eka xihoxo swa wena, u ta va ni matimba.

Ntsako Wa Hi Masiku

Hi nga tiphina hi vutomi lebyi tsakisaka ni lebyi nga ni xikongomelo sweswi ni le nkarhini lowu taka.

Ku Rhula! (Risimu Ra Nhlengeletano Ya Xifundzha Ya 2022)

Xikwembu xi tshembisa ku ku nyika ku rhula ka ntiyiso hambiloko u langutana ni miringo.

Tshinela Eka Mina

Xikwembu xa va rhandza hinkwavo lava lavaka ku tshinela eka xona, swi nga ri na mhaka leswaku a va hanya njhani.

‘A Ri Nge Hlweli!’ (Risimu Ra Nhlengeletano Ya Xifundzha Ya 2023)

Tekelela vanhu vo tshembeka loko u ri karhi u lehisa mbilu u rindzela Yehovha.

La Kaya

Nkarhi wo vuyela ekaya wa ha ri kona.

“Tisente Timbirhi”

Yehovha wa swi tlangela leswi u n’wi nyikaka swona, hambi swi ri swikulu kumbe swi ri switsongo.

Wa Hi Tiva

Yehovha u tiva un’wana ni un’wana wa hina naswona u twisisa ndlela leyi hi titwaka hayona.

Ha Tiphina Hi Vun’we

Ha tiphina hi ku rhula loku tisiwaka hi ku tirhela Yehovha.

Hina Hi Nge Tshiki

Tshemba Yehovha ivi u chumayela hambiloko u chava.

“Mahungu Lamanene”! (Risimu Ra Nhlengeletano Ya Xifundzha Ya 2024)

Ku sukela emikarhini ya khale ku ta fikela sweswi, vanhu va chumayele mahungu lamanene va tsakile, va katseka eka ntirho lowukulu, ntirho lowu kongomisiwaka hi Yesu hi byakwe naswona wu seketeriwaka hi tintsumi.