Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO | U NGA KU HLULA NJHANI KU VILELA?

Ku Vilela Hi Mali

Ku Vilela Hi Mali

Paul loyi a nga nuna tlhelo tata wa vana vambirhi u ri: “Endzhaku ka loko ku ve ni ku hunguteka lokukulu ka ntikelo wa mali etikweni ra hina, swakudya swi sungule ku durha ngopfu swi tlhela swi pfumaleka. A hi fola layini ku ringana tiawara to tala leswaku hi xava swakudya kambe a swi hela hi nga si fika ni le mahlweni. Vanhu a va ondza swinene hikwalaho ka ndlala naswona van’wana a va wa exitarateni. Swilo swa nkoka swa siku ni siku a swi xaviwa hi timiliyoni naswona hi ku famba ka nkarhi swi va tibiliyoni. Mali ya tiko a ya ha ri na ntikelo. A ndza ha ri na akhawunti ya bangi, ndzindzakhombo ni penceni.”

Paul

Paul a a swi xiya leswaku u fanele a tirhisa “vutlhari lebyi pfunaka” leswaku a khathalela ndyangu wakwe. (Swivuriso 3:21) U ri: “Ndzi ni vutivi bya gezi kambe hi nkarhi wolowo a ndzi endla ntirho wun’wana ni wun’wana naswona a ndzi kuma mali yitsongo swinene leyi a yi nga ringani ni muholo lowu tolovelekeke. Van’wana a va ndzi hakela hi swakudya kumbe hi swilo swa le ndlwini. Loko ndzi nyikiwe swisibi swa mune, a ndzi tirhisa swimbirhi kutani leswin’wana ndzi swi xavisa. Ndzi fuwe swiciwana swa 40 naswona loko swi kula ndzi swi xavisile ivi ndzi xava swa 300. Endzhaku ka nkarhi ndzi cincise swiciwana swa 50 leswaku ndzi kuma masaka mambirhi ya mugayo naswona ha rin’we a ri ri tikhilogiramu ta 50. Ndzi kote ku hlayisa ndyangu wa mina ni mindyangu yin’wana hi masaka wolawo ku ringana nkarhi wo leha.”

Paul a a swi tiva leswaku i swa nkoka swinene leswaku munhu a tshembela eka Xikwembu. Loko hi endla leswi Xikwembu xi hi byelaka swona, xa hi pfuna. Emhakeni yo kuma swilo swa siku ni siku swo hanya ha swona Yesu u te: “Tshikani ku tshama mi vilela; hikuva . . . Tata wa n’wina wa swi tiva leswaku ma swi lava swilo leswi.”—Luka 12:29-31.

Khombo ra kona, Sathana nala lonkulu wa Xikwembu u xisa vanhu vo tala leswaku va tshembela eka swilo leswi va nga na swona. Vanhu va karhateka ngopfu hi swilo leswi va swi lavaka va tlhela va wa va pfuka leswaku va kuma swilo leswi va nga kotaka ku hanya handle ka swona. Vo tala va nghena eka swikweleti, va tikuma  va dyondza ku vava leswaku “mulombi i nandza wa mulombisi.”—Swivuriso 22:7.

Vanhu van’wana va endla swiboho leswi va nghenisaka ekhombyeni. Paul u tlhela a ku: “Vaakelani vo tala va siye mindyangu ya vona ni vanghana leswaku va ya lava mintirho ematikweni man’wana. Van’wana va balekele ematikweni man’wana va nga ri na maphepha ya mpfumelelo naswona swi endle leswaku va nga wu kumi ntirho. A va tshamela ku balekela maphorisa va tlhela va etlela eswitarateni. A va xi pfumelelanga Xikwembu leswaku xi va pfuna. Kambe hina hi langutane ni swiphiqo swa timali tanihi ndyangu hi pfuniwa hi Xikwembu.”

KU LANDZELA NDZAYO YA YESU

Paul u ya emahlweni a ku: “Yesu u te: ‘Mi nga tshuki mi vilela hi siku leri tlhandlamaka, hikuva siku leri tlhandlamaka ri ta va ni mivilelo ya rona. Vubihi bya siku rin’wana ni rin’wana byi enele rona.’ Hinkwalaho, siku ni siku a ndzi kombela Xikwembu leswaku xi hi ‘nyika namuntlha xinkwa xa hina xa siku leri’ leswaku hi kota ku hanya. Xikwembu xi hi pfunile hilaha Yesu a tshembiseke hakona. I ntiyiso leswaku minkarhi yin’wana a hi nge kumi swilo leswi hi swi rhandzaka. Siku rin’wana ndzi fole layini ya ku xava swakudya ndzi nga tivi leswaku a ku xavisiwa yini. Loko ndzi fika emahlweni ndzi kume leswaku a ku xavisiwa yogati naswona a ndzi yi rhandzi. Kambe leswi yi nga swakudya hi dye yona vusiku byolebyo. Ndza n’wi khensa swinene Yehovha hikuva hi nkarhi wolowo mina ni ndyangu wa mina a hi nga etleli hi nga dyanga.” *

Xikwembu xa hi tshembisa xi ku: “Ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki naswona ndzi nga ka ndzi nga ku fularheli.”—Vaheveru 13:5

“Sweswi xiyimo xa hina xa timali xa antswa. Kambe eka hinkwaswo leswi endlekeke, hi dyondze leswaku ku tshemba Xikwembu i nchumu wa nkoka swinene lowu nga ta hi pfuna eka mivilelo ya hina. Minkarhi hinkwayo Yehovha * u ta hi pfuna loko hi nga tshiki ku endla ku rhandza ka yena. Hi vone ntiyiso wa marito lama nga eka Pisalema 34:8 lama nge: ‘Nantswani mi vona leswaku Yehovha hi lonene; Wa tsaka munhu la tiyeke emirini la tumbelaka eka yena.’ A hi chavi ku tlhela hi langutana ni swiyimo swo tika swa ikhonomi.

Xikwembu xi pfuna lava xi tshembaka leswaku va kuma ‘xinkwa xa siku’

“Sweswi hi swi twisisa kahle leswaku ku va munhu a hanya, u lava ntsena swakudya ku nga ri ntirho kumbe mali. Hi wu langutele hi mahlongati nkarhi lowu xitshembiso xa Xikwembu xi nga ta hetiseka ha wona, lexi nge: ‘Ku ta va ni mavele yo tala emisaveni.’ Loko ha ha rindzele nkarhi wolowo, ‘swakudya ni swifunengeto, hi ta eneriseka hi swona.’ Ha khutazeka hi marito ya le Bibeleni lama nge: ‘Mukhuva wa n’wina wa vutomi a wu pfumale rirhandzu ra mali, mi ri karhi mi eneriseka hi swilo leswi nga kona. Hikuva xi te: “Ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki naswona ndzi nga ka ndzi nga ku fularheli.” Marito lawa ma endla leswaku hi va ni xivindzi xa ku vula hi ku: “Yehovha i mupfuni wa mina; ndzi nga ka ndzi nga chavi.”’” *

Hi fanele hi va ni ripfumelo leri tiyeke leswaku hi “famba ni Xikwembu” hilaha Paul ni ndyangu wakwe va endlaka hakona. (Genesa 6:9) Ku nga khathariseki leswaku sweswi hi langutane ni swiphiqo swa mali kumbe hi nga ha langutana na swona enkarhini lowu taka, xikombiso xa Paul xa ku va ni ripfumelo ni vutlhari lebyi pfunaka, swi hi dyondzise tidyondzo ta nkoka.

Kambe hi nga endla yini loko swiphiqo swa ndyangu swi hi endla hi vilela?

^ ndzim. 10 Yehovha i vito ra Xikwembu hilaha Bibele yi vulaka hakona.