Nghena endzeni

Ntirho Ni Mali

Ntirho

Ku Tirha Hi Matimba—Xana Ku Hundzeriwe Hi Nkarhi?

Vanhu van’wana va anakanya leswaku ku tirha hi matimba swa va tsongahata. Kambe van’wana swa va tsakisa. Xana va pfuniwe hi yini leswaku va swi tsakela?

Leswi Bibele Yi Swi Vulaka Hi Ntirho

Xana i swa nkoka leswaku u tirha ntirho wa njhani?

Ndlela Yo Langutana Ni Ntshikilelo Lowu Vangiwaka Hi Ntirho

Tindlela ta mune leti nga ku pfunaka u ringanisela loko swi ta emhakeni ya ntirho ni ku sivela ntshikilelo.

Xana U Khomeke Ngopfu?

Vanhu vo tala swa va tikela ku endla mitirho ya ku tihanyisa ni ku tlhela va hetisisisa vutihlamuleri bya le kaya. I yini lexi endlaka swi tika? Va nga endla yini?

Ndlela Leyi U Yi Langutaka Ha yona Mali

Ku Antswisa Vutomi—Ndlela Yo Tirhisa Mali Hi Vutlhari

Matsalwa ma nga ku pfuna njhani leswaku u hunguta swiphiqo swa timali?

Xana Bibele Yi Ri Yini Malunghana Ni Mali?

Xana mali i rimitsu ra vubihi hinkwabyo?

Xana Hi Fanele Hi Yi Teka Njhani Mali?

Swivutiso swa nkombo swo tikambela ha swona swi nga ku pfuna ku vona loko u rhandza mali.

Ndlela Yo Kuma Ntsako—Enerisaka Hileswi U Nga Na Swona U Tlhela U Hanana

Vo tala va ehleketa leswaku munhu u kuma ntsako hiloko a fumile. Xana rifuwo ri endla leswaku munhu a tsaka? Xana vukambisisi byi vula yini?

Ha Yini Hi Xava?

Ha yini vanhu vo tala swinene va xava swilo leswi va nga swi pfumaliki? U nga tisirhelela njhani leswaku u nga kanganyisiwi hi vaxavisi lava nga ni vutlhari?

Swilo Swinharhu Leswi Mali Yi Nga Kotiki Ku Swi Xava

Mali yi endla leswaku hi kota ku xava swilo swo karhi leswi hi swi lavaka, kambe ntsako lowukulu evuton’wini hi wu kuma eka swilo leswi mali yi nga kotiki ku swi xava.

Ku Vilela Hi Mali

Wanuna loyi a nga khathalela ndyangu wakwe hi swilo swa nkoka hambileswi minxavo ya swakudya a yi tlakuka swinene.

Ma Tirhiselo Ya Mali

Leswi Tintangha Ta Wena Ti Swi Vulaka Hi Mali

Twana switsundzuxo malunghana ni ku yi hlayisa, ku yi tirhisa ni ku va ni langutelo lerinene ha yona.

Xana Bibele Yi Nga Ku Pfuna Loko U Ri Ni Swiphiqo Swa Timali Ni Swikweleti?

Mali a yi nge endli leswaku munhu a tsaka, kambe milawu ya mune ya le Bibeleni yi nga ku pfuna etimhakeni ta wena ta timali.

Ndlela Leyi Mi Nga Yi Tirhisaka Ha Yona Mali

Mali ya ndyangu hi yona xihlovo xa timholovo. Twana leswaku Bibele yi nga ku pfuna njhani leswaku u lulamisa xiphiqo xa wena xa mali.

Ndlela Leyinene Yo Tirhisa Mali

Mi nga rindzi mali yi kala yi hela ku ri kona mi nga ta bula hi ndlela leyi mi nga yi tirhisaka ha yona. Dyondzani ndlela leyi mi nga yi tirhisaka ha yona mali ya n’wina yi nga si mi vangela swiphiqo.

Ku Hanya Hileswi Hi Nga Na Swona​—Ndlela Leyi Hi Nga Swi Endlaka Ha Yona

Dyondza ndlela leyi milawu ya Bibele yi nga pfunaka ha yona leswaku u yi tirhisa kahle mali ya wena ni ku papalata swikweleti leswi nga bohiki.

Loko Swi Boha Leswaku U Tlhelela Ekaya

Xana u rhurhile ekaya, u ringeta ku hanya u ri wexe, ivi u kuma leswaku swa ku tikela? Kuma mpfuno eka swiringanyeto leswi.

Leswi U Nga Swi Endlaka Loko U Ri Ni Swikweleti

Xana mindyangu yi nga endla yini loko swi tika ku huma eswikweletini?

Xana Ndzi Fanele Ndzi Lomba Mali?

Vutlhari bya Bibele byi nga ku pfuna leswaku u teka xiboho.

Ku Langutana Ni Vusweti

Ntshembo Eka Lava Pfumalaka Makaya Ni Swisiwana

Swiringanyeto leswi nga eBibeleni swi nga ku pfuna eka swa ekhonomi ni rihanyo.

Leswi Bibele Yi Swi Vulaka Hi Vusweti

Xana swisiwana swi nga tsaka?

Xana Xikwembu Xa Khathala Hi Swisiwana?

Twana ndlela leyi Xikwembu xi kombisaka ha yona leswaku xa khathala hi swisiwana.

Swiphiqo Swo Rhurhela eTikweni Rimbe

Xana ku rhurhela etikweni rimbe swi vula leswaku ndyangu wa wena wu ta hanya vutomi byo antswa?