Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NHLOKO-MHAKA YA XIFUNENGETO

Web Site Yo Hlawuleka

Web Site Yo Hlawuleka
 • HLAYA Bibele hi tindzimi ta kwalomu ka 50 ni rungula leri sekeriweke eBibeleni hi tindzimi to tlula 500.

 • LANGUTA tivhidiyo hi tindzimi ta mavoko ta kwalomu ka 70.

 • LAVISISA RUNGULA hi tindzimi ta madzana.

 • YINGISELA tidrama ta swiendlakalo swo tsakisa swa le Bibeleni.

 • VONA swiendlakalo swa le Bibeleni hi mahlo ya mianakanyo eka swifaniso swa timhaka ta le Bibeleni.

 • HLALELA tidrama ta le Bibeleni ni tivhidiyo leti nga ta ku pfuna ku langutana ni swiphiqo swa vutomi.

 • KOPA ti-e-book, swihloko swa timagazini swin’we ni rungula leri ngo yingiseriwa kunene mahala.

 • ENDLA NDZAVISISO hi tinhloko-mhaka to hambana-hambana u tirhisa Watchtower LAYIBURARI YA LE KA INTERNET leyi kumekaka hi tindzimi to tlula 100, ku nga ndlela yo kuma rungula ro tala.

 TA MIMPATSWA

“Ndzi lava leswaku ndyangu wa mina swi wu fambela kahle. Mina ni nsati wa mina hi ni swiphiqo evukatini bya hina naswona swiphiqo leswi swi sungule ku nyanya endzhaku ko va ni vana. Hi lava mpfuno”

BIBELE YI RI:

“Yindlu yi ta akiwa hi vutlhari, naswona yi ta simekiwa yi tiya hi ku twisisa.”—Swivuriso 24:3.

TINHLOKO-MHAKA LETI NGA KU PFUNAKA EKA WEB SITE

Xiyenge lexi nge “Mimpatswa Ni Vatswari” xi nga ku pfuna leswaku u hlula swiphiqo swo fana ni leswi:

 • Ndlela yo hlula swihinga leswi mimpatswa leya ha ku cataka yi langutanaka na swona

 • Ku hanyisana ni vatswari va munghana wa wena wa vukati

 • Ku letela ni ku xupula vana

 • Timholovo

 • Leswi u nga swi endlaka loko u ri ni swikweleti

(Lava ehansi ka TIDYONDZO TA BIBELE > MIMPATSWA NI VATSWARI)

Buku leyi nge Xihundla Xa Ntsako eNdyangwini yi ni tinhloko-mhaka to tala leti vulavulaka hi ndyangu, ku sukela loko wa ha lunghiselela vukati ku fikela loko u ta khathalela vatswari lava dyuhaleke.

(Lava ehansi ka nhloko-mhaka leyi nge MINKANDZIYISO > TIBUKU NI TIBROXARA)

 TA VATSWARI

“A wu kona nchumu wa nkoka swinene eka mina ku tlula vana va mina. Ndzi lava leswaku va kula va va vanhu lavakulu lava ndzi nga ta tibuma ha vona”

BIBELE YI RI:

“Letela mufana hi ndlela leyi nga yakwe; hambiloko a kurile a nge hambuki eka yona.”—Swivuriso 22:6.

TINHLOKO-MHAKA LETI NGA KU PFUNAKA EKA WEB SITE

Xiyenge lexi nge “Vana” xi ni swifaniso swa timhaka ta le Bibeleni, mintlango ya swifaniso, tivhidiyo ni tidyondzo ta le Bibeleni leti nga ku pfunaka ku dyondzisa vana va wena ku . . .

 • yingisa

 • kombisa musa

 • hanyisana ni van’wana

 • tsundzuka ku nkhensa

(Lava ehansi ka TIDYONDZO TA BIBELE > VANA)

Buku leyi nge Buku Yanga Ya Timhaka Ta Bibele ni leyi nge Dyondza Eka Mudyondzisi Lonkulu ti ni swifaniso swo saseka naswona ti endleriwe leswaku u ti hlaya ni vana va wena.

(Lava ehansi ka nhloko-mhaka leyi nge MINKANDZIYISO > TIBUKU NI TIBROXARA)

 TA VANTSHWA

“Ndzi kombela swiringanyeto malunghana ni ndlela yo langutana ni xikolo, vatswari va mina, vanghana va mina ni vanhu va rimbewu leri hambaneke ni ra mina. A ndza ha ri xihlangi, hikwalaho a ndzi lavi ku byeleteriwa leswi ndzi faneleke ndzi swi endla”

BIBELE YI RI:

“Mbilu ya wena a yi ku endlele leswinene emasikwini ya vujaha bya wena.”—Eklesiasta 11:9.

TINHLOKO-MHAKA LETI NGA KU PFUNAKA EKA WEB SITE

Xiyenge lexi nge “Vantshwa” xi ni tinhloko-mhaka ni tivhidiyo leti nga ku pfunaka . . .

 • loko u ri ni xivundza

 • loko u ri ni swiphiqo exikolweni

 • loko u tlule nawu wa vatswari va wena

 • loko u xanisiwa kumbe u xanisiwa hi timhaka ta masangu

(Lava ehansi ka TIDYONDZO TA BIBELE > VANTSHWA)

Tibuku leti nge Swivutiso Leswi Vantshwa Va Swi Vutisaka—Tinhlamulo Leti Tirhaka, Vholumo 1 na 2 ti hlamula swivutiso swa nkoka swo tika swa 77 leswi vantshwa va talaka ku tivutisa swona.

(Lava ehansi ka nhloko-mhaka leyi nge MINKANDZIYISO > TIBUKU NI TIBROXARA)

 EKA LAVA LAVAKA KU DYONDZA BIBELE

“Ndzi lava ku twisisa Bibele. Xana ndzi fanele ndzi endla yini?”

BIBELE YI RI:

“Matsalwa hinkwawo ma huhuteriwe hi Xikwembu naswona ma pfuna ku dyondzisa.”—2 Timotiya 3:16.

TINHLOKO-MHAKA LETI NGA KU PFUNAKA EKA WEB SITE

Vuhundzuluxeri Bya Misava Leyintshwa Bya Matsalwa Yo Kwetsima i vuhundzuluxeri bya Bibele lebyi pakanisaka naswona swa olova ku byi hlaya.

(Lava ehansi ka MINKANDZIYISO > BIBELE)

Xiyenge lexi nge “Tinhlamulo Ta Swivutiso Swa Bibele” xi nyika tinhlamulo leti twisisekaka ta swivutiso swo tanihi lexi nge, “Ha yini Xikwembu xi pfumelele ku dlayeteriwa ka Vayuda?” ni lexi nge, “Xana Yesu u velekiwe rini?”

(Lava ehansi ka TIDYONDZO TA BIBELE > TINHLAMULO TA SWIVUTISO SWA BIBELE)

Tirhisa tluka leri nge “Kombela Dyondzo Ya Bibele Ya Mahala” leswaku hi ku dyondzela Bibele mahala.

(Tlika laha ku tsariweke leswaku “Kombela Dyondzo Ya Bibele” eka tluka-nkulu)

“Ndzi tshike ku hlaya Bibele hikuva a ndzi nga yi twisisi. Kambe endzhaku ko yi dyondza hi ku tirhisa buku leyi nge ‘Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene?’ ndzi hlamarisiwe hi ndlela leyi Bibele yi olovaka ha yona ni ndlela leyi yi twisisekaka ha yona.”—Christina.

Siku ni siku, vanhu va kwalomu ka 700 000 va nghena eka jw.org. Ha yini u nga ngheni na wena?