Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ku Hela Ka Misava A Ku Nge Endleki Hilaha U Ehleketaka Hakona

Ku Hela Ka Misava A Ku Nge Endleki Hilaha U Ehleketaka Hakona

HAMBILESWI timhaka leti vuriweke malunghana ni ku hela ka misava ti chavisaka, ti vulavula hi swilo swinharhu leswi yelanaka. Xo sungula, ti sekeriwe eka swilo leswi ngo mbamberiwa naswona hakanyingi vanhu va tsandzeka ku vhumbha swilo leswi nga ta endleka enkarhini lowu taka. Xa vumbirhi, swi tikomba onge vanhu va ta pona ntsena hi xiwelo. Xa vunharhu, lava nga ta pona loko misava yi hela swi ta va tikela swinene ku va va hambeta va hanya.

Ku hambana ni sweswo, leswi Bibele yi swi vulaka malunghana ni vumundzuku swa twisiseka swinene. Ya hi tiyisekisa leswaku ku ta va ni ku cinca lokukulu emisaveni. Kambe vanhu hinkwavo lava endlaka ku rhandza ka Xikwembu va ta pona. Ku tlula kwalaho, a yi profetanga leswaku misava yi ta tshwa hikwalaho ka ku buluka lokukulu kumbe leswaku vanhu va ta oma hi xirhami. Kambe yi vula leswaku misava hinkwayo yi ta hundzuriwa paradeyisi.

Kambe vanhu vo tala swa va tikela ku tshemba vuprofeta byebyo bya Bibele. Vanhu lava hehlaka vukhongeri va teka tidyondzo ta Bibele leti vulavulaka hi nhlomulo lowukulu, nyimpi ya Armagedoni, mfumo wa Kreste wa gidi ra malembe ni misava ya Paradeyisi ku ri ntsheketo. Vanhu va tlhuvutse va tlhela va njhekanjhekisana hi tidyondzo leti minkarhi yo tala naswona vafundhisi va ti hlamusele hi tindlela to hambana-hambana. Kambe tinhlamuselo ta tona ta kanetana. Loko mutsari Bruce A. Robinson a vulavula hi nkarhi lowu misava yi nga ta hela ha wona, u te: “Swi tikomba onge ku tsariwe tibuku to tala ta vukhongeri leti nga twisisekiki malunghana ni mhaka leyi ku tlula tidyondzo tin’wana ta Vukreste.” Vuyelo bya kona byi ve byihi? Vanhu va pfilunganyekile.

Kambe Bibele swa olova ku yi twisisa. Yi ni rungula leri humaka eka Xikwembu naswona a xi lavi leswaku hi pfilunganyiwa hi leswi nga ta humelela enkarhini lowu taka. Xiya swivutiso swin’wana leswi tshamelaka ku vutisiwa ivi u twa leswi Bibele yi swi vulaka. Loko u lava ku dyondza leswi engetelekeke, kombela buku leyi nge Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene? leyi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha.

 Xana misava ni vanhu swi ta lovisiwa?

“Lavo lulama va ta dya ndzhaka ya misava, va ta tshama eka yona hi masiku.”—Pisalema 37:29.

Xana vanhu hinkwavo va ta fa?

“Lavo lulama hi vona lava nga ta tshama emisaveni, naswona lava va pfumalaka xisandzu hi vona lava nga ta sala eka yona. Loko ku ri lavo homboloka, va ta dlayiwa emisaveni; kasi loko ku ri vaxengi, va ta tsuvuriwa eka yona.”—Swivuriso 2:21, 22.

Xana Xikwembu xi tshame xi lovisa vanhu vo homboloka?

Xikwembu a xi ‘tshikanga ku xupula misava ya khale, kambe xi hlayise Nowa, muchumayeri wa leswo lulama, ni van’wana va nkombo loko xi tisa ndhambhi ehenhla ka misava ya vanhu lava nga xi xiximiki; xi gweve miti ya Sodoma na Gomora hi ku yi hundzula yi va nkuma, xi vekela vanhu lava nga xi xiximiki xikombiso xa swilo leswi taka.’—2 Petro 2:5, 6.

Xana hi nga swi kota ku tiva siku leri vuavanyisi bya Xikwembu byi nga ta fika ha rona?

“Malunghana ni siku ra kona ni nkarhi wa kona a ku na munhu la swi tivaka, hambi ku ri tintsumi ta le matilweni hambi ku ri N’wana, kambe swi tiviwa hi Tatana ntsena. Hikuva hilaha masiku ya Nowa a ma ri hakona, ni masiku ya vukona bya N’wana wa munhu ma ta va tano. Hikuva kukota leswi a va ri xiswona emasikwini wolawo ya le mahlweni ka ndhambi, va dya, va nwa, vavanuna va teka ni vavasati va hlomisiwa, ku fikela siku leri Nowa a ngheneke ha rona engalaveni; nileswi va nga lemukangiki nchumu ku fikela loko ndhambi yi fika yi va kukula hinkwavo, swi ta va tano ni hi vukona bya N’wana wa munhu.”—Matewu 24:36-39.

Xana byi kona vumbhoni bya leswaku makumu ma ta fika ku nga ri khale?

“Emasikwini yo hetelela ku ta fika minkarhi ya mangava leyi swi nonon’hwaka ku langutana na yona. Hikuva vanhu va ta va lava tirhandzaka, varhandzi va mali, lava titivaka, lava titlakusaka, vasandzi, lava nga yingisiki vatswari, lava nga nkhensiki, lava nga tshembekiki, lava nga riki na xinakulobye xa ntumbuluko, lava nga laviki ntwanano hambi wu ri wihi, valumbeti, lava nga tikhomiki, lava nga ni tihanyi, lava nga rhandziki vunene, vaxengi, lava omeke tinhloko, lava tikukumuxaka hi ku tinyungubyisa, lava rhandzaka mintsako ku ri ni ku rhandza Xikwembu, va ri ni xivumbeko xa ku tinyiketela loku nga ni vukwembu kambe va tikomba va nga tshembeki eka matimba ya kona.”—2 Timotiya 3:1-5.

Vumundzuku byi va khomele yini vanhu laha misaveni?

Xikwembu “xi ta sula mihloti hinkwayo ematihlweni ya vona, rifu a ri nge he vi kona, hambi ku ri ku kolola, ni xirilo ni xitlhavi a swi nge he vi kona. Swilo swo sungula swi hundzile.”—Nhlavutelo 21:4.

Xikwembu “xi ta sula mihloti hinkwayo ematihlweni ya vona”

Hambileswi Matsalwa ma nga hi byeliki swilo hinkwaswo malunghana ni vumundzuku, ma hi tiyisekisa leswaku vutomi bya vanhu a byi le khombyeni. Vumundzuku byi ta va lebyi tsakisaka hilaha ku tlurisaka. U nga yi tshemba mhaka yoleyo nileswaku Yehovha Xikwembu u ta swi hetisisa leswi a swi tshembisaka.