Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Vanhu Va Lava Ku Tiva Hi Ta Ku Hela Ka Misava

Vanhu Va Lava Ku Tiva Hi Ta Ku Hela Ka Misava

XANA u khomiwa hi rhumbyana loko u ehleketa hi leswi nga ta humelela enkarhini lowu taka? Loko swi ri tano, a wu wexe. Ku sukela khale vanhu a va mbambela malunghana ni swilo leswi nga ta humelela enkarhini lowu taka naswona vo tala va gimete hi ku vula leswaku vumundzuku bya vanhu byi le khombyeni. Se swi endla malembe ya magidi vanhu va lava ku tiva loko misava yi ta hela hakunene.

Hi xikombiso, ehleketa hi switori swa sweswinyana. Timagazini, TV, tifilimi ta madzana ni tibuku ta magidi ti vulavula hi switori swa ndlela leyi misava yi nga ta hela ha yona. Switori sweswo swi vulavula hi swimunuhatwa swa mixaka hinkwayo swo tanihi tirhoboto leti dlayaka, swihontlovila swa mixaka hinkwayo, swivumbiwa leswi humaka empfhukeni, swipuku, tidragona ni tigorila leswi hlaselaka vanhu ivi swi va yayarhela hinkwavo. Kambe ku hava munhu ni un’we loyi a kholwaka leswaku vanhu va ta lovisiwa hi ndlela leyi hlamuseriwaka eka switori sweswo!

Kambe switori swin’wana leswi vuriwaka swi khomisa vanhu van’wana hi rhumbyana. Swin’wana swa swona ku vuriwa leswaku swi sekeriwe eka sayense. Xin’wana xi vula leswaku xiphemu hinkwaxo xa le ndzeni ka misava xi ta tshukunyuka hi matimba ivi sweswo swi vanga titsunami letikulu, ku tsekatseka lokukulu ka misava ni tivholkheno. Xin’wanyana xi vula leswaku tipulanete ti ta yima empfhukeni hi layini naswona sweswo swi ta endla leswaku timheho to hisa leti vangiwaka hi dyambu ti tinyika matimba ivi ti vanga khombo emisaveni. Kasi xin’wana xi vula leswaku ti-magnetic pole ta misava ti ta tlhentlha hi xitshuketa ivi nkahelo lowu humaka edyambyini wu hi dlaya hinkwerhu. Kambe u nga chavi hikuva swilo sweswo a swi nge endleki. Hambiswiritano, switori swo tano leswi ngo va ntsheketo ntsena swi hambeta swi vilerisa vanhu vo tala.

 Ku vuriwa yini hi tibuku ni ti-Web site ta ntsandza-vahlayi leti vulavulaka hi ku hela ka misava, leti vhumbheke leswaku misava yi ta hela hi December 21, 2012? Buku yin’wana yi vula leswaku pulanete leyi vuriwaka Nibiru (kumbe Pulanete X) yi kongome pulanete ya Misava naswona yi ta fika yi yi tlumba hi December 2012. Mhaka leyi swin’we ni timhaka tin’wana leti ku nga riki na vumbhoni lebyi ti seketelaka, ku vuriwa leswaku ti huma eka tinhlamuselo ta khalendara ya khale ya Vamaya, leyi vanhu van’wana va vulaka leswaku yi hela hi December 2012.

Kutani leswi vanhu van’wana va tshembaka timhaka to tano leti vulavulaka hi makhombo lama nga ta wela misava, va tiakele swiyindlwana swa vutumbelo endzhaku ka tindlu ta vona kumbe tikamara ehansi ka misava, leti va dyeleke mali yo tala. Kasi van’wanyana va rhurhele etintshaveni naswona va kota ku hanya handle ko tirhisa mati ni gezi leswi humaka eka masipala.

I ntiyiso leswaku ku ni vanhu lava va nga pfumeriki etimhakeni teto. A va yi tekeli enhlokweni mhaka ya leswaku misava yi ta hela ku nga ri khale. Hi xikombiso, van’wasayense va khampani ya NASA va te: “Ku hava nchumu wo biha lowu nga ta endleka eka pulanete ya Misava hi 2012. Se swi endla malembe lama tlulaka mune wa tibiliyoni swilo swi ri karhi swi famba kahle eka pulanete ya hina naswona van’wasayense lava tshembiwaka emisaveni hinkwayo va vula leswaku ku hava khombo leri nga ta humelela hi 2012.”

Hambiswiritano, ku ta va ku ri xihoxo ku gimeta hi ku vula leswaku vanhu a va le khombyeni kumbe hileswaku i vanhu lava nga riki na ntokoto ntsena lava pfumelaka leswaku ku hela ka misava a hi ntsheketo. Xana hakunene ri ta fika siku leri misava yi nga ta hela ha rona? Loko swi ri tano, ri ta fika rini naswona hi ndlela yihi?