İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | YARATICIYA YAKIN OLABİLİRSİNİZ

Yaratıcının İsmini Biliyor ve Kullanıyor musunuz?

Yaratıcının İsmini Biliyor ve Kullanıyor musunuz?

İsmini bilmediğiniz herhangi bir yakın arkadaşınız var mı? Herhalde yoktur. Bulgaristan’da yaşayan İrina isimli bir kadın şöyle söyledi: “Tanrı’nın ismini bilmiyorsanız, O’na yakın olmanız mümkün değildir.” Önceki makalede değinildiği gibi Tanrı Kendisine yaklaşmanızı istiyor. Bu nedenle Kutsal Kitap aracılığıyla size Kendini şöyle tanıtıyor: “Ben Yehova’yım. İsmim budur” (İşaya 42:8).

Tanrı, Kutsal Kitap aracılığıyla size Kendini şöyle tanıtıyor: “Ben Yehova’yım. İsmim budur” (İşaya 42:8)

Yaratıcı Yehova için O’nun ismini bilmeniz ve kullanmanız gerçekten önemli mi? Şunu düşünün: Tanrı’nın ismi Tetragrammaton olarak bilinen İbranice dört sessiz harfle yazılır ve İbranice Kutsal Yazıların orijinal metninde yaklaşık 7.000 kez geçer. Kutsal Kitapta Yehova ismi, başka herhangi bir isimden çok daha fazla kullanılmıştır. Kuşkusuz bu, Yehova’nın, ismini bilmemizi ve kullanmamızı istediğini gösteren güçlü bir kanıttır. *

Dostluklar, genellikle iki kişinin birbirinin ismini öğrenmesiyle başlar. Peki siz Tanrı’nın ismini biliyor musunuz?

Fakat bazıları, Tanrı çok kutsal ve yüce olduğu için O’na bir isimle hitap etmenin ya da O’nun özel ismini kullanmanın saygısızlık olacağını düşünebilir. Tıpkı yakın bir arkadaşınızın ismini kötü şekilde kullanmayacağınız gibi, Tanrı’nın ismini de uygun olmayan şekilde kullanmak yanlıştır. Ancak Yehova, O’nu seven kişilerin ismini yüceltmesini ve başkalarına duyurmasını ister (Mezmur 69:30, 31; 96:2, 8). İsa peygamber, takipçilerine şöyle dua etmelerini söylemişti: “Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın.” Biz de O’nun ismini başkalarına duyurarak Tanrı’nın isminin kutsal kılınmasında pay sahibi olabiliriz. Bunu yapmak bizi O’na yaklaştırır (Matta 6:9).

Kutsal Kitap Tanrı’nın ‘ismini düşünenlere’ özel ilgi gösterdiğini belirtir (Malaki 3:16). Böyle bir kişiye Yehova şu güvenceyi verir: “Beni adımla tanıdığı için onu koruyacağım; bana seslenecek, ona cevap vereceğim, sıkıntılı gününde yanında olacağım” (Mezmur 91:14, 15). O halde Yehova’yla yakın bir ilişkiye sahip olmak istiyorsak bu ismi bilmemiz ve kullanmamız önemlidir.

^ p. 4 Eski Ahit olarak da bilinen İbranice Kutsal Yazılarda Tanrı’nın ismi sık sık geçmesine rağmen, birçok Kutsal Kitap tercümesinde bu isim yer almaz. Bu tercümelerde Yaratıcının özel ismi yerine “Rab”, “Tanrı” ya da “Allah” gibi unvanlar kullanılmıştır. Bu konuda daha fazla bilgi için, Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 195-197. sayfalarına bakın.