İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

OKUYUCULARIMIZ SORUYOR . . .

Noel’le İlgili Gerçekler Nelerdir?

Noel’le İlgili Gerçekler Nelerdir?

Dünya çapında milyonlarca insan farklı nedenlerle Noel’i kutluyor. Bazıları aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçiriyor. Bazıları ise daha çok ibadet ediyor ya da kendini yoksul ve muhtaç durumda olanlara yardım etmeye adıyor. Kuşkusuz onlar açısından bu yaptıkları çok değerli işler. Ancak bu kutlamanın bilinmeyen yönleri de var.

İlk olarak birçok kişi Noel’i İsa’nın doğum günü olarak kutluyor. Ancak tarihçiler, İsa’nın hangi tarihte doğduğunun bilinmediği konusunda büyük ölçüde hemfikir. The Christian Book of Why adlı kitap şöyle diyor: “İlk Hıristiyanlar İsa’nın doğum gününe ilişkin bir tarih belirlemeyi reddettiler” çünkü “kendilerini tüm pagan uygulamalardan ayrı tutmak” istiyorlardı. Kutsal Kitapta da İsa’nın kendisinin ya da başkasının doğum gününü kutladığına dair hiçbir bilgi yoktur. Tersine İsa, takipçilerine ölümünü anmalarını emretti (Luka 22:19).

İkinci olarak birçok bilgine göre, Noel uygulamalarının çoğu Hıristiyanlıkla ilgisi olmayan putperest âdetlere dayanıyor. Noel Baba inancı, Noel ağacı, ökseotu, hediyeler, mumlar, Yule kütükleri, minik çelenkler ve Noel ilahileri bunlardan bazılarıdır. The Externals of the Catholic Church isimli kitapta şöyle yazıyor: “Birbirimize Noel hediyeleri verirken, evlerimize ve kiliselere yeşil çelenkler asarken kaçımız pagan geleneklerini uyguladığımızın farkındayız?”

“Birbirimize Noel hediyeleri verirken, evlerimize ve kiliselere yeşil çelenkler asarken kaçımız pagan geleneklerini uyguladığımızın farkındayız?”

Zararsız gibi görünen bu âdetleri yerine getirmenin nesi yanlış diye merak ediyor olabilirsiniz. Öyleyse şu üçüncü neden üzerinde biraz düşünmek iyi olur: Yaratıcı, hakiki tapınmaya putperest geleneklerin karışmasını onaylamaz. Amos peygamber aracılığıyla Yehova Tanrı dik başlı İsrailoğullarına şunları bildirmişti: “Bayramlarınızdan nefret ediyorum, onları reddediyorum . . . . İlahilerinin gürültüsünü benden uzak tut” (Amos 5:21, 23).

Yehova Tanrı neden bu kadar sert sözler söyledi? Bu sorunun cevabını almak için kuzeydeki eski İsrail krallığında yaşananlara bakalım. Bu krallığın ilk kralı Yeroboam, altın buzağılar yapıp Dan ve Beytel şehirlerine yerleştirdi. Sonra da halkı, Yeruşalim’deki mabette Yehova’ya tapınmak yerine bu buzağılara tapınmaya ikna etti. Ayrıca bayramlar başlattı ve halkın bu bayramları kutlamasına yardım etmeleri için kâhinler atadı (1. Krallar 12:26-33).

Belli ki İsrailoğulları tüm bunları iyi niyetlerle yapıyorlardı. Sonuçta onların amacı Tanrı’ya tapınmak ve O’nu memnun etmek değil miydi? Amos ve diğer peygamberler aracılığıyla söylediği sert sözler Tanrı’nın, İsrailoğullarının yaptıkları hakkındaki düşüncelerini açıkça ortaya koymuştu. Tanrı Malaki peygamber aracılığıyla da şöyle demişti: “Ben Yehova’yım, Ben değişmem” (Malaki 3:6). Bu sözler Tanrı’nın bugün de Noel kutlamalarıyla ilgili ne düşündüğünü anlamamızı sağlıyor.

Milyonlarca kişi yukarıdaki gerçekleri gözden geçirdikten sonra Noel’i kutlamaktan vazgeçti. Onlar senenin herhangi bir zamanı yoksullara ve muhtaç durumda olanlara yardım etmekten doyum alıyor. Ayrıca istedikleri zaman arkadaşları ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.