İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Kutsal Kitapla İlgili Soruların Cevapları

Çocuklar Yaratıcıyı sevmeyi nasıl öğrenebilir?

Çocuğunuzun Yaratıcıyı tanıması ve sevmesi için doğanın güzelliklerinden yararlanabilirsiniz

Bir çocuğun Yaratıcıya karşı sevgi geliştirmesi için, O’nun gerçekten var olduğuna ve Tanrı’nın da kendisini sevdiğine ikna olması gerekir. Ayrıca Tanrı’yı sevmek için O’nun hakkında bilgi almalıdır (1. Yuhanna 4:8). Örneğin şu soruların cevaplarını öğrenmesi iyi olur: Tanrı insanları neden yarattı? Yaşanan acılara neden izin veriyor? Yaratıcımız gelecekte insanlık için neler yapacak? (Filipililer 1:9’u okuyun).

Çocuklarınızın Yaratıcıyı sevmesi için sizin de Tanrı’yı sevdiğinizi görmeleri gerekir. Bu şekilde sizi örnek almaya başlayacaklar (Tekrar 6:5-7 ve Özdeyişler 22:6’yı okuyun).

Çocuğunuzun yüreğine nasıl erişebilirsiniz?

Yaratıcımızın Sözü olan Kutsal Yazılar güçlü bir etkiye sahiptir (İbraniler 4:12). O halde çocuğunuzun Kutsal Yazılardaki temel öğretileri kavramasına yardım edin. İsa insanların yüreklerine erişmek için sorular sormuş, onları dinlemiş ve onlara Kutsal Yazıları açıklamıştı. Çocuğunuzun yüreğine erişmek için İsa’yı örnek alabilirsiniz (Luka 24:15-19, 27, 32’yi okuyun).

Tanrı’nın, toplumuna ve bireylere davranış tarzını gösteren Kutsal Kitap kayıtları da çocuğunuzun Yaratıcıyı tanımasına ve sevmesine yardım edebilir. Bu amaçla hazırlanan yayınlarımızı www.jw.org sitemizde bulabilirsiniz (2. Timoteos 3:16’yı okuyun).