İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | MELEKLER HAYATIMIZI NASIL ETKİLER?

Herkesin Koruyucu Meleği Var mı?

Herkesin Koruyucu Meleği Var mı?

Kutsal Kitap her bireyin koruyucu meleği olduğunu söylemez. İsa peygamber bir keresinde şöyle demişti: “Siz bu küçüklerden birini [İsa’nın öğrencilerini] hor görmekten sakının; bilin ki onların melekleri göklerde her zaman Babamın yüzünü görürler” (Matta 18:10). İsa burada herkesin bir koruyucu meleği olduğunu kastetmiyordu. O, meleklerin her bir öğrencisiyle yakından ilgilendiğini söylüyordu. Dolayısıyla Tanrı’nın gerçek hizmetçileri, bir meleğin onları koruyacağını düşünerek akılsızca hareket etmez ve riskli davranışlarda bulunmaz.

Bu, meleklerin insanlara yardım etmediği anlamına mı gelir? Hayır (Mezmur 91:11). Bazıları Tanrı’nın, meleklerini kullanarak kendilerini koruduğundan ve rehberlik ettiğinden oldukça emin. Makalenin başında adı geçen Kenneth de böyle düşünüyor. O haklı olabilir ama bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Yehova’nın Şahitleri duyuru işini yerine getirirken sık sık meleklerin desteğine dair kanıtlar görür. Fakat melekleri göremediğimizden Tanrı’nın insanlara yardım etmek için onları ne ölçüde kullandığını bilemeyiz. Durum ne olursa olsun sağladığı her tür destek için Mutlak Güce Sahip Tanrı’ya şükredebiliriz, bunu yapmak hiçbir zaman yanlış olmaz (Koloseliler 3:15; Yakup 1:17, 18).