İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Evrim

Evrim

Bazı kişiler yaşamın evrim sonucu oluştuğunu düşünüyor. Başkaları ise Tanrı’nın sadece yaratılışın başlamasına neden olduğunu sonraki süreçlerin ise evrimle meydana geldiğine inanıyor. Peki Kutsal Kitap ne diyor?

Kutsal Kitaptaki yaratılış kaydı evrenin büyük patlama sonucu meydana geldiği olasılığını yok mu sayar?

Kutsal Kitap “Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” der (Başlangıç 1:1). Ancak Tanrı’nın her şeyi tam olarak nasıl yarattığı hakkında yorum yapmaz. Eğer evren kozmik bir patlama sonucu oluştuysa bile, bu Kutsal Kitaptaki bilgiyle çelişmez. Başlangıç 1:1 ayeti şu soruya cevap verir: Büyük patlamaya kim neden oldu?

Birçok bilim insanına göre büyük patlama, maddeyi oluşturan taneciklerin zaman içinde kendiliğinden yıldızları ve gezegenleri oluşturmasına neden olan rastlantısal bir olaydır. Ancak Kutsal Kitap bu görüşü desteklemez, aksine evrenin ister kozmik bir patlama sonucu isterse de farklı bir yöntemle olsun Tanrı tarafından yaratıldığını söyler.

“Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” (Başlangıç 1:1)

Kutsal Kitap kaydı canlıların zamanla değişime uğradığını kabul eder mi?

Evet. Kutsal Kitap Tanrı’nın her şeyi “cinsine göre” yarattığını söyler (Başlangıç 1:11, 12, 21, 24, 25). Peki bir türün kendi içinde çeşitlilik olabilir mi? Olabilir, ancak bir türün adaptasyon geçirmesi, yani çevresindeki koşullara uyum sağlaması yeni türlerin evrimleşebileceğinin bir kanıtı mıdır? Hayır.

Bir örnek ele alalım: 1970’lerde araştırmacılar Galápagos Adaları’ndaki ispinozları inceledi. Araştırmacılar, bu kuşların daha geniş gagaya sahip olanlarının iklim değişimlerinde daha kolay hayatta kaldıklarını fark etti. Bazıları bunun evrimin bir kanıtı olduğunu düşündü. Peki bu gerçekten evrimin bir kanıtı mıydı yoksa sadece adaptasyon muydu? Yıllar sonra daha küçük gagalı ispinozlar popülasyonda tekrar baskın hâle geldi. Bu, bir antropoloji profesörü olan Jeffrey H. Schwartz’ın şu sonuca varmasına neden oldu: Adaptasyon, bir türün değişen koşullarda hayatta kalmasını sağlasa da “yeni bir şey oluşturmaz.”

 Kutsal Kitap ve evrim teorisi ortak bir paydada buluşabilir mi?

Kutsal Kitap “her şeyi [Tanrı] yarattı” der (Vahiy 4:11). O, yaratma işi tamamlanana kadar hep çalıştı (Başlangıç 2:2). Öyleyse şu sonuca varabiliriz: Tanrı sadece basit bir organizma yarattıktan sonra bir kenara çekilip bu organizmanın milyonlarca yıl içinde farklı türdeki balıklara, maymunlara ve insana evrimleşmesini beklemedi. * Makroevrim diye adlandırılan bu fikir Kutsal Kitapta anlatılan “gökleri, yeri, denizi ve içlerindeki her şeyi” yaratan Tanrı’nın rolünü yok sayar (Çıkış 20:11; Vahiy 10:6).

“Yehova Tanrımız, ihtişam, yücelik ve güç Sana yaraşır; çünkü her şeyi Sen yarattın” (Vahiy 4:11)

Daha fazla bilgi için: Kutsal Kitap Tanrı’nın “görünmez nitelikleri . . . . dünyanın yaratılışından bu yana açıkça görülüyor, yaratılan şeyler yoluyla algılanabiliyor” der (Romalılar 1:20). Yaratıcı hakkında bilgi almak yaşamımıza gerçek bir anlam katabilir çünkü Tanrı’nın O’nu samimiyetle arayan kişilerle ilgili sevgi dolu bir amacı var (Vaiz 12:13; İbraniler 11:6). Daha fazla bilgi için www.jw.org adresini ziyaret edebilir ya da Yehova’nın Şahitleriyle iletişime geçebilirsiniz. KUTSAL KİTABIN ÖĞRETTİKLERİ > KUTSAL KİTAPLA İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI kısmına bakın.

^ p. 12 Yaratılışçıların iddialarının aksine, Kutsal Kitap Tanrı’nın dünyayı 24 saatlik 6 günde yarattığı fikrini desteklemez. Daha fazla bilgi için Hayat Nasıl Başladı? adlı kitapçığın 24 ila 27’inci sayfalarına bakabilirsiniz. Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan bu kitapçığı www.jw.org adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.