İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Yaratılış

Yaratılış

Bazı yaratılışçıların iddia ettiği gibi, Tanrı dünyayı 24’er saatten oluşan altı günde mi yarattı?

“Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” (Başlangıç 1:1).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Tanrı, dünyamız da dahil tüm evreni, geçmişte tam olarak belirtilmeyen bir zamanda, “başlangıçta” yaratmıştır. Çağdaş bilim, evrenin bir başlangıcı olduğu düşüncesini kabul eder. Yakın zamanda bilim insanları evrenin yaşının neredeyse 14 milyar yıl olabileceğini belirtti.

Kutsal Kitap ayrıca altı yaratma “günü” hakkında bilgi verir. Fakat bunların 24 saatlik günler olduğunu söylemez (Başlangıç 1:31). Aslında Kutsal Kitap farklı uzunluktaki dönemleri anlatmak için “gün” ifadesini kullanır. Örneğin yaratılış döneminin tümünden, “Yehova Tanrı’nın yeri ve göğü yaptığı gün” olarak söz eder (Başlangıç 2:4). Anlaşılan bu yaratma günleri binlerce yıl sürmüştü (Mezmur 90:4).

BU NEDEN SİZİ İLGİLENDİRMELİ?

Yaratılışçıların yanlış görüşleri Kutsal Kitabı tamamen göz ardı etmenize yol açabilir. Öte yandan, Kutsal Kitabı yaratılışla ilgili güvenilir bir kaynak olarak kabul ederseniz, bu kitabın içindeki “hikmet” hazinesinden yararlanabilirsiniz (Özdeyişler 3:21).

 Tanrı dünyadaki canlıları evrimle mi var etti?

“Tanrı şöyle dedi: ‘Yer, cinslerine göre canlılar meydana getirsin’” (Başlangıç 1:24).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Tanrı basit yapıda bir canlı yaratıp bunun evrimleşerek daha karmaşık türler oluşturmasını planlamadı. Bunun yerine O, karmaşık yapıdaki bitki ve hayvanların temel “cinslerini” yarattı ve bunlar daha sonra kendi “cinslerine göre” çoğaldı (Başlangıç 1:11, 21, 24). Günümüze kadar devam eden bu süreç sayesinde Tanrı’nın başlangıçta yaratmış olduğu canlı türleri yeryüzünü doldurmuştur (Mezmur 89:11).

Kutsal Kitap bir cins içinde oluşabilecek çeşitliliğin sınırlarını belirtmez. Bu çeşitlilik, aynı cinsten olan farklı hayvanların çiftleşmesi ve çevreye uyum sağlaması sonucu oluşur. Bazıları bu adaptasyonları bir evrim süreci olarak görse de aslında bu yolla yeni bir cins oluşmaz. Çağımızdaki araştırmalar temel bitki ve hayvan sınıflarının uzun dönemler boyunca çok az değişiklik gösterdiği fikrini destekler.

BU NEDEN SİZİ İLGİLENDİRMELİ?

Kutsal Kitabın temel canlı türleriyle ilgili açıklamalarının bilimsel doğruluğu, bu kitabın tarih ve peygamberlik sözleri gibi diğer alanlarda da güvenilirliğini artırır.

Evrenin hammaddesinin kaynağı nedir?

“Gökleri Kendi ellerimle gerdim” (İşaya 45:12).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Tanrı sınırsız gücün, yani enerjinin kaynağıdır (Eyüp 37:23). Bu önemli bir gerçektir, çünkü bilim insanları enerjinin maddeye dönüşebileceğini keşfetmiştir. Kutsal Yazılar, evrenin yaratılması için gerekli olan ‘muazzam gücün’ kaynağının Yaratıcımız olduğunu söyler (İşaya 40:26). Tanrı gücünü yarattığı şeylerin devamlılığını sağlamak için de kullanacağını vaat etmiştir. Kutsal Kitap güneş, ay ve yıldızlar hakkında şöyle der: “[Tanrı] sonsuza dek, daima dursunlar diye yerleştirdi onları” (Mezmur 148:3-6).

BU NEDEN SİZİ İLGİLENDİRMELİ?

Astronom Allan Sandage bir keresinde şöyle dedi: “Bilim bazı yaşamsal sorulara cevap veremez. Aslında var olan her şeyin neden var olduğunu sorduğunuzda bilimin sınırlarını aşmış olursunuz.” Kutsal Kitap, yaratılışı bilimle uyumlu şekilde açıklamakla kalmaz, bilimin cevaplayamayacağı sorulara da yanıt verir. Örneğin, Tanrı’nın yeryüzü ve insanlıkla ilgili amacı nedir? *

^ p. 16 Daha fazla bilgi için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 3. bölümüne bakın.